Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về sản phẩm trên PlusBase

Với PlusBase, bạn có thể dễ dàng tạo cả sản phẩm DropshipPrint-on-demand (in theo yêu cầu) trong cùng một cửa hàng để thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để mở rộng quy mô kinh doanh, tăng thêm giá trị cho thương hiệu, đồng thời tạo ra doanh thu lớn hơn cho cửa hàng của bạn. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin hữu ích để tạo sản phẩm DropshipPrint-on-demand, cùng với cách quản lý chúng hiệu quả trên cửa hàng PlusBase của bạn.

Trong bài viết nàySản phẩm DropshipTìm sản phẩm trên PlusBase Catalog
Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và AliExpress products
Trường hợp sản phẩm PlusBase hết hàng trên Catalog
Yêu cầu sản phẩm từ AliExpress trên PlusBase
Hướng dẫn viết mô tả sản phẩm trên PlusBase
Ưu đãi bán thêm tự động với PlusBase

Sản phẩm Print-on-demandTạo chiến dịch


Tạo chiến dịch mới
Cách tạo và đồng bộ hóa các thiết kế sản phẩm của chiến dịch
Nhân bản một chiến dịch
Nhân bản hàng loạt một chiến dịch
Hiểu về các trạng thái của chiến dịch
Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác
Thêm chiến dịch vào PrintBase bằng tệp CSV
Tải thiết kế cho chiến dịch được nhập vào cửa hàng PrintBase

Chiến dịch cá nhân hóa


Những ý tưởng thiết kế được hỗ trợ trong chiến dịch cá nhân hóa
Tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho chiến dịch
Chuẩn bị tệp cho loại cá nhân hóa Picture choice đúng tiêu chuẩn
Thiết lập cliparts cho các chiến dịch cá nhân hóa
Thiết lập logic có điều kiện cho các chiến dịch cá nhân hóa
Hướng dẫn tạo chiến dịch cá nhân hóa hình cặp đôi
Tạo nhóm layer để sử dụng trong chiến dịch cá nhân hóa
Hướng dẫn: Tạo chiến dịch cá nhân hóa với nhiều phiên bản thiết kế
Giới thiệu về thiết kế tùy chỉnh (Custom Art)
Tạo thiết kế tùy chỉnh (Custom Art)

Cài đặt chiến dịch


Lựa chọn và sắp xếp thứ tự mockup sản phẩm
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa
Chỉ định nhân viên tham gia chiến dịch để phân tích hiệu suất trên PrintBase
Chỉnh sửa và nhóm các mô tả cho biến thể sản phẩm
Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch
Thiết lập phí vận chuyển cho các sản phẩm PrintBase

Câu hỏi thường gặp & Khắc phục sự cố


Số lượng chiến dịch tối đa được thêm vào cửa hàng mỗi ngày
Câu hỏi thường gặp & Khắc phục sự cố về chiến dịch
Mẹo giảm dung lượng tệp .PSD cho chiến dịch POD

Thiết lập sản phẩmQuản lý các sản phẩm PlusBase trên cửa hàng
Tổng quan về sản phẩm
Tổng quan về bộ sưu tập
Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt

Cập nhật vào: 19/06/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!