Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Số lượng chiến dịch tối đa được thêm vào cửa hàng PrintBase & ShopBase mỗi ngày

Để đảm bảo hệ thống cửa hàng PrintBase và ShopBase được vận hành ổn định, chúng tôi đã thiết lập hạn ngạch số lượng trên các chiến dịch được tạo, được nhân bản và được nhân bản hàng loạt mỗi ngày như sau:

Nội dung bài viếtA. Số lượng chiến dịch tối đa được tạo/nhân bản/nhân bản hàng loạt mỗi ngày
B. Số lượng chiến dịch tối đa được nhân bản hàng loạt mỗi giờ và mỗi ngày
C. Số lượng bộ sưu tập tối đa được thêm vào một cửa hàng

A. Số lượng chiến dịch tối đa được tạo/nhân bản/nhân bản hàng loạt mỗi ngàySố lượng chiến dịch tối đa được tạo/nhân bản/nhân bản hàng loạt trong một ngày là 5,000.
Trong trường hợp số lượng chiến dịch được tạo/nhân bản/nhân bản hàng loạt đã đạt tối đa, một cửa sổ sẽ xuất hiện để thông báo về việc này.Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintHub trên cửa hàng ShopBase, khi số lượng sản phẩm hoặc chiến dịch được thêm trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể thêm chiến dịch mới cho đến ngày hôm sau. Vui lòng tham khảo thêm thông tin trong bài viết này về số lượng sản phẩm được thêm vào cửa hàng ShopBase mỗi ngày.
Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintBase, khi số lượng chiến dịch được thêm trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể thêm chiến dịch mới cho đến ngày hôm sau.

B. Số lượng chiến dịch tối đa được nhân bản hàng loạt mỗi giờ và mỗi ngàySố lượng chiến dịch tối đa bạn có thể nhân bản hàng loạt là 500 chiến dịch mỗi giờ.


Khi chiến dịch được tạo mỗi giờ đạt giới hạn, bạn không thể thao tác nhân bản hàng loạt chiến dịch mới cho đến giờ tiếp theo kể từ lần thao tác đầu tiên.

Nếu số lượng chiến dịch được tạo trong một ngày sắp đạt đến giới hạn (5000 chiến dịch), bạn chỉ có thể nhân bản hàng loạt chiến dịch với số lượng còn lại. Ví dụ: nếu bạn muốn nhân bản hàng loạt cho 50 chiến dịch, nhưng số lượng còn lại trước khi đạt giới hạn là 40, bạn sẽ cần phải xóa 10 tệp thiết kế để nhân bản hàng loạt.

C. Số lượng bộ sưu tập tối đa được thêm vào một cửa hàngSố lượng bộ sưu tập tối đa được thêm vào một cửa hàng là 5000.

Khi số lượng bộ sưu tập được thêm vào cửa hàng đạt giới hạn, bạn phải xóa bộ sưu tập cũ để tạo bộ sưu tập mới.

Bài viết liên quanTạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác
Nhân bản hàng loạt một chiến dịch POD
Tạo thiết kế tùy chỉnh (Custom Art) với PrintBase & PrintHub
Câu hỏi thường gặp & Khắc phục sự cố về chiến dịch

Cập nhật vào: 14/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!