Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị tệp để tạo chiến dịch cá nhân hóa loại Picture choice (là loại cá nhân hóa cho phép người mua có thể lựa chọn hình ảnh được in trong sản phẩm từ danh sách hình ảnh được gợi ý bởi người bán) đúng tiêu chuẩn. Điều này giúp khách hàng vào trang sản phẩm và thực hiện việc chọn các tùy chọn được đưa ra thì Mockup xem trước sẽ hiển thị ảnh đúng vị trí, kích thước như định sẵn trên bản thiết kế và sản phẩm khách hàng nhận được đúng với mục đích, ý đồ ban đầu của thiết kế.Nội dung chính bài viết

A. Nguyên lý hoạt động của Picture choice
B. Các bước chuẩn bị tài nguyên (assets)

A. Nguyên lý hoạt động của Picture choice

Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu về các bước, tên và các trường được sử dụng khi cá nhân hóa thiết kế.

Hiểu được cách thức xử lý của Picture choice sẽ giúp chúng ta linh động thực hiện cho từng loại mẫu thiết kế khác nhau. Giả sử chúng ta có một Custom Option loại Picture choice được thực hiện trên Layer A. Hệ thống sẽ coi kích thước của Layer này làm gốc và áp dụng các quy tắc sau để thay thế như sau:

Luôn luôn thiết lập vị trí trên cùng trùng với vị trí trên cùng của của Layer ANếu chiều rộng của Picture choice lớn hơn chiều rộng của Layer A thì kích thước Picture choice sẽ được hệ thống tự động điều chỉnh sao cho chiều rộng của Picture choice đúng bằng chiều rộng của Layer A, chiều cao sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ quy đổi chiều rộng tương ứng.Nếu chiều rộng của Picture choice bé hơn chiều rộng của Layer A thì kích thước của Picture choice sẽ được giữ nguyên và vị trí Picture choice được căn giữa với Layer A.Chiều cao của Picture choice trong các trường hợp trên sẽ được hiển thị đầy đủ kể cả khi lớn hơn chiều cao của Layer A.

B. Các bước chuẩn bị tài nguyên (assets)

Hiểu được nguyên lý hoạt động Picture choice như vậy, chúng ta có thể chuẩn bị bộ tài nguyên cho Picture choice theo các bước sau:

Đặt tất cả các layer vào trong Photoshop.

Căn chỉnh kích thước, vị trí và góc quay của các layer cho phù hợp.

Đưa các layer option vào cùng 1 Group, gọi là Group A sau đó nhân bản (duplicate) Group A này ra, gọi là Group B.

Hợp nhất (Rasterize/Merge) Group B vào làm một layer bằng tổ hợp phím tắt Ctrl+E, mục đích là để xác định kích thước tổng của nhóm layer.

Sau đó tạo 1 layer Rectangle Box có kích thước đủ lớn để có thể bao quanh kích thước tổng vừa xác định. Ví dụ các layer sau khi căn chỉnh đúng ý và rasterize/merge vào có kích thước tổng là 236×294px, thì mình nên tạo 1 Rectangle Box có kích thước 240×300px để có thể bao trọn kích thước tổng kia.Tạo thêm 4 layer nhỏ căn theo 4 góc của Rectangle Box. Mỗi layer có kích thước 1×1px, đổ mài trắng trắng mã #fff, điều chỉnh độ mờ (opacity) là 1%, rồi nhóm 4 layer này vào làm 1 layer. Gọi nó là Safe EdgeChọn ra 1 layer mặc định từ trong Group A (ví dụ bạn chọn layer Tóc_02), nhân bản (duplicate) layer Tóc_02 này và đưa ra ngoài Group A. Sau đó gộp layer Safe Edge và layer Tóc_02 vào làm một. Như vậy là bạn đã có layer mặc định cho tùy chỉnh tùy chọn (custom option) này.Sau đó bạn có thể xóa Group B

Tiếp theo bạn chọn layer Rectangle Box và Group A, đưa chúng vào 1 Smart Object bằng cách chọn layer Rectangle Box và Group A rồi nhấn chuột phải chọn Convert to Smart Object.

Sau đó nháy đúp chuột vào Smart Object vừa tạo để mở Smart Object này trên 1 bảng vẽ (artboard) khác.

Tại bảng vẽ của Smart Object vừa mở, xóa layer Rectangle Box đi.

Sau đó bạn có thể bắt đầu xuất từng layer ra một tệp .png (bằng tổ hợp phím Ctrl+Shift+S), mục đích là để giữ đc kích thước an toàn của Rectangle Box. Như vậy là bạn đã có các layer chính xác cho tùy chọn tùy chỉnh (Custom option) này.Sau khi xuất tệp xong bạn có thể quay lại bảng vẽ của mẫu thiết kế, và xóa layer Smart Object lúc trước vừa tạo. Sau đó tiếp tục với các tùy chọn tùy chỉnh khác tương tự từ bước 1
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!