Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tải thiết kế cho chiến dịch được nhập vào cửa hàng PrintBase

Đối với các đơn hàng PrintBase có các chiến dịch được nhập từ tệp CSV, bạn sẽ cần phải tải thiết kế cho các sản phẩm trước khi xử lý đơn hàng đó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 2 cách để tải lên thiết kế cho chiến dịch của bạn:

Tải lên thiết kế từ trang chi tiết đơn hàng.
Tải lên thiết kế từ trang chi tiết chiến dịch.

Trong bài viết nàyA. Tải lên thiết kế từ trang chi tiết đơn hàng
B. Tải lên thiết kế từ trang chi tiết chiến dịch
C. Tải và chỉnh sửa thiết kế của bạn

A. Tải lên thiết kế từ trang chi tiết đơn hàngTừ trang quản trị PrintBase của bạn, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All orders).


Nhấp vào mục Đang chờ mẫu thiết kế (Awaiting artwork) và chọn đơn hàng chứa sản phẩm mà bạn muốn tải thiết kế lên.


Trong trang chi tiết đơn hàng, chọn Upload/Replace artwork.


Bạn chỉ có thể tải lên thiết kế cho các sản phẩm trong chiến dịch được nhập từ tệp CSV.
Trong trang chỉnh sửa chiến dịch, bạn có thể tải lên thiết kế cho các sản phẩm được đặt trong đơn hàng và các sản phẩm khác trong cùng chiến dịch đó. Vui lòng tham khảo mục C để biết thêm thông tin về cách tải và chỉnh sửa thiết kế của bạn.


Đối với các đơn hàng có sản phẩm cần được tải lên bản thiết kế, Người bán cần tải lên bản thiết kế cho đơn hàng trong vòng 36 tiếng kể từ thời điểm đơn hàng được tạo. Đọc thêm: Chính sách dành cho người bán hàng từ PrintBase - Đơn hàng có sản phẩm cần được tải lên bản thiết kế.

B. Tải lên thiết kế từ trang chi tiết chiến dịchTừ trang quản trị PrintBase của bạn, đi tới Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns).


Nhấp vào mục Các chiến dịch đã nhập (Imported Campaigns) và chọn chiến dịch chứa sản phẩm mà bạn muốn tải thiết kế lên.


Trong trang chi tiết chiến dịch, chọn Tải lên bản thiết kế (Upload artwork).Trong trang chỉnh sửa chiến dịch, bạn có thể tải lên thiết kế cho bất kỳ loại sản phẩm nào trong chiến dịch. Vui lòng tham khảo mục C để biết thêm thông tin về cách tải và chỉnh sửa thiết kế của bạn.C. Tải và chỉnh sửa thiết kế của bạnChuẩn bị các tệp cần thiết.

Trước khi tạo chiến dịch, bạn nên chuẩn bị tất cả các tệp thiết kế sẽ được in trên sản phẩm. PrintBase và ShopBase (PrintHub) cho phép người bán tạo thiết kế sản phẩm bằng cách tải lên nhiều tệp hình ảnh (layer hình ảnh) và layer văn bản.

Những định dạng tệp hình ảnh được hỗ trợ: .PNG, .JPG, .JPEG, và .PSD.
Chế độ màu được hỗ trợ: RGB.

Bạn có thể tải tệp tài liệu của chúng tôi cho chiến dịch cá nhân hóa cơ bản tại đây. Trong tệp tài liệu này, bạn có thể tìm thấy các tệp mẫu như sau:

Tệp .PSD cho thiết kế mẫu được sử dụng trong bài viết này.
Tệp phông chữ để cá nhân hóa văn bản.
Các tệp .PNG để cá nhân hóa hình ảnh.

Các tệp này có thể được đặt tên theo ý muốn của bạn, tuy nhiên những tên đơn giản sẽ dễ nhớ và dễ chỉnh sửa hơn.

Tiếp theo, bạn có thể thêm layer văn bản hoặc layer hình ảnh vào thiết kế của sản phẩm bằng cách nhấp vào Add text hoặc Add image trong mục Layers.


Các thiết kế cần tuân theo kích thước và mẫu trong Catalog.
Bạn có thể gộp các layers thành các nhóm khác nhau để sắp xếp và quản lý thuận tiện hơn, cũng như để tạo các chiến dịch với nhiều phiên bản thiết kế cho khách hàng lựa chọn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về các nhóm layers.

Nhấp vào Text layer, cửa sổ chỉnh sửa văn bản hiện ra cho phép bạn chỉnh sửa nội dung (mục Text), phông chữ (mục Font), kích cỡ (mục Size), màu sắc (mục Color), lựa chọn kiểu chữ hoa hay chữ thường hay tùy ý (mục Letter case), vị trí của chữ (mục Location), độ nghiêng của chữ (mục Rotation), độ mờ của chữ (mục Opacity).


Nhấp vào Image layer để chỉnh sửa thiết kế đã tải lên theo Location (vị trí), Size (kích thước), Opacity (độ mờ), v.v..


Đối với các chiến dịch có nhiều sản phẩm, bạn có thể đồng bộ các layer của sản phẩm này với sản phẩm khác bằng cách sử dụng nút Link (liên kết), Sync (đồng bộ), và Auto-sync (tự động đồng bộ). Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách sử dụng những nút này.

Nút Link, Sync, và Auto-sync
Trong trường hợp bạn muốn căn chỉnh layer để chúng cân bằng và trông đẹp mắt hơn trong vùng in, bấm vào những biểu tượng Scale to fit, Center verticallyCenter horizontally như hình dưới. Khi bấm Scale to fit thì Layer sẽ được căn chỉnh để nằm trong vùng in, ở giữa khu vực trung tâm, đạt đủ yêu cầu về DPI của sản phẩm (thường là 150 DPI). Khi bấm Center vertically thì Layer sẽ được căn giữa theo chiều ngang. Khi bấm Center horizontally thì Layer sẽ được căn giữa theo chiều dọc.

Nút Scale to fit, Center vertically, và Center horizontally
Nếu bạn muốn xóa một layer, chọn layer đó và bấm vào biểu tượng thùng rác như hình dưới: thùng rác bên trái để xóa layer trên sản phẩm và thùng rác bên phải để xóa layer trên tất cả các sản phẩm.

Xóa một layer bằng cách bấm vào biểu tượng thùng rác
Tích chọn Show print area để kiểm tra tương quan thiết kế của bạn với vùng in.


Nhấp vào Preview để xem tổng thể mẫu thiết kế sau khi in trông sẽ như thế nào trên sản phẩm.


Nhấp vào Save changes để lưu thiết kế. Thiết kế này sẽ được tải lên cho tất cả đơn hàng chưa được xử lý với các sản phẩm tương ứng.


Sau khi tải lên thiết kế cho chiến dịch, bạn có thể cập nhật thiết kế và các thay đổi sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các đơn hàng chưa được xử lý.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Thêm chiến dịch vào PrintBase bằng tệp CSV

Cập nhật vào: 02/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!