Bài viết về: Về PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chính sách dành cho người bán hàng từ PrintBase - Đơn hàng có sản phẩm cần được tải lên bản thiết kế

Chính sách dưới đây được áp dụng cho tất cả các đơn hàng PrintBase có các sản phẩm cần được tải lên bản thiết kế.

Trong bài viết nàyA. Tổng quan
B. Chính sách dành cho Người bán hàng từ PrintBase

A. Tổng quanĐối với các đơn hàng có sản phẩm cần được tải lên bản thiết kế, trong 36 giờ kể từ khi đơn hàng được tạo, Người bán cần tải lên Bản thiết kế cho đơn hàng. Sau khoảng thời gian này, nếu đơn hàng chưa có bản thiết kế, đơn hàng sẽ bị hủy. Trong trường hợp này, các chi phí cho việc hủy đơn hàng sẽ được tính trực tiếp vào PrintBase Balance của Người bán.
Sau khi nhận được bản thiết kế cho sản phẩm từ Người bán, PrintBase sẽ phê duyệt chất lượng bản thiết kế trong vòng 1 ngày làm việc.
Nếu bản thiết kế có chất lượng không đạt tiêu chuẩn của PrintBase, PrintBase sẽ liên hệ với Người bán để yêu cầu một bản thiết kế mới. Nếu PrintBase không nhận được phản hồi từ Người bán trong vòng 24 giờ kể từ khi gửi thông báo, PrintBase sẽ duyệt bản thiết kế ban đầu và xử lý đơn đặt hàng. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, sau khi đơn hàng được giao, Người bán sẽ chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại từ Người mua về chất lượng thiết kế của sản phẩm.
Do vậy, thời gian xử lý đơn hàng sẽ cần thêm ít nhất 48 giờ so với thời gian hiển thị trên PrintBase Catalog, phụ thuộc vào thời gian cung cấp bản thiết kế của Người bán.
Sau khi đơn hàng được duyệt bởi PrintBase, lợi nhuận của đơn hàng sẽ được tính toán và chuyển sang mục Available to Payout trong vòng 24-72 giờ. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về Rút tiền với PrintBase.

B. Chính sách dành cho Người bán hàng từ PrintBaseNhìn chung, chính sách dành cho người bán hàng từ PrintBase & PrintHub vẫn được áp dụng cho các đơn hàng có sản phẩm cần được tải lên bản thiết kế. Tuy nhiên, các mốc thời gian xử lý đơn hàng có những sự thay đổi đáng lưu ý như sau:

1. Chính sách của PrintBase


1.1. Các trường hợp PrintBase chịu trách nhiệm, không trừ vào lợi nhuận của Người bán

Đơn xử lý quá 15 ngày làm việc kể từ ngày bản thiết kế được duyệt mà không có tracking number.
Đơn hàng chưa được vận chuyển thành công sau 45 ngày làm việc và không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày bản thiết kế được duyệt.
Đơn hàng có trạng thái hết hàng trên hệ thống PrintBase và Người mua đồng ý giữ đơn hàng để chờ hàng, nhưng sau 14 ngày kể từ ngày bản thiết kế được duyệt PrintBase không thể bổ sung hàng và phải hủy đơn.

Cập nhật vào: 10/05/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!