Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về sản phẩm

Sản phẩm và thông tin liên quan đến sản phẩm là yếu tố quan trọng, có sự ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của khách hàng. Bạn có thể thêm, bớt, thay đổi sản phẩm và các thông tin liên quan trên trang web của mình để giúp truyền tải thông tin sản phẩm một cách rõ ràng và hiệu quả, cũng như tối ưu kết quả của công cụ tìm kiếm. Việc biết cách quản lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm một cách hiệu quả sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, cải thiện chất lượng quản lý kinh doanh trên cửa hàng.

Phần này sẽ giới thiệu các công cụ quản lý sản phẩm mà ShopBase cung cấp và hướng dẫn bạn thực hành các thao tác liên quan như thêm, chỉnh sửa và quản lý sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

Nội dung bài viếtThêm sản phẩm và thông tin liên quan đến sản phẩmThêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm
Thêm biến thể mới cho sản phẩm
Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn
Thêm video vào trang sản phẩm
Hiểu về giới hạn sản phẩm trên cửa hàng

Chỉnh sửa và quản lý sản phẩmTìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị viên ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Nhân bản một sản phẩm
Xóa sản phẩm
Thay đổi tính khả dụng của sản phẩm
Giữ nguyên mã theo dõi của sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn
Chỉnh sửa các tùy chọn của sản phẩm
Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác
Xuất thông tin sản phẩm

Bài viết liên quanTổng quan về lưu kho
Tổng quan bộ sưu tập
Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!