Bài viết này cũng có sẵn trong:
Alt text (hay còn gọi là văn bản thay thế) được áp dụng cho hình ảnh để cung cấp thông tin về hình ảnh đó bằng văn bản cho các công cụ tìm kiếm để các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung hình ảnh đó là gì. Nếu một hình ảnh không thể tải vì bất kỳ lý do gì, thì văn bản thay thế sẽ được hiển thị. Nó cũng được sử dụng bởi công nghệ hỗ trợ để mô tả hình ảnh cho khách hàng bị khiếm thị. Việc thêm Alt text cho hình ảnh sẽ thúc đẩy thứ hạng hiển thị cho trang của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên bạn nhấp vào mục Products.


Nhấp vào tên của sản phẩm mà bạn muốn thêm Alt text cho ảnh của sản phẩm đó.

Hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa sản phẩm, di chuột đến hình ảnh sản phẩm mà bạn muốn thêm Alt text và nhấp vào chữ ALT:


Một hộp thoại hiện ra, bạn thêm hoặc chỉnh sửa Alt text trong ô trống. Rồi nhấn Save để lưu thay đổi Alt text.


Lưu ý:

Alt text nên ngắn gọn với độ dài tối đa là 512 ký tự, nhưng ShopBase khuyên dùng 125 ký tự trở xuống.

Nhấn Save changes để lưu thay đổi trên trang chỉnh sửa sản phẩm.

Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!