Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm

Alt text (hay còn gọi là văn bản thay thế) được áp dụng cho hình ảnh để cung cấp thông tin bằng văn bản, từ đó các công cụ tìm kiếm có thể hiểu nội dung của hình ảnh đó. Nếu một hình ảnh không thể tải vì bất kỳ lý do gì, thì văn bản thay thế sẽ được hiển thị. Nó cũng được sử dụng bởi công nghệ hỗ trợ để mô tả hình ảnh cho khách hàng bị khiếm thị. Việc thêm Alt text cho hình ảnh sẽ thúc đẩy thứ hạng hiển thị cho trang của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products). Nhấp vào tên của sản phẩm mà bạn muốn thêm Alt text cho ảnh của sản phẩm đó.


Hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa sản phẩm, di chuột đến hình ảnh sản phẩm mà bạn muốn thêm Alt text và nhấp vào chữ ALT:


Một hộp thoại hiện ra để bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Alt text trong ô trống. Sau đó, nhấp vào Lưu (Save).


Nội dung Alt text nên ngắn gọn với độ dài tối đa là 512 ký tự, nhưng ShopBase khuyên bạn nhập 125 ký tự trở xuống.
Nhấp vào Lưu thay đổi (Save changes) để lưu thay đổi trên trang chỉnh sửa sản phẩm.

Bài viết liên quanThêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm biến thể mới cho sản phẩm

Cập nhật vào: 16/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!