Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có

Các biến thể của sản phẩm hay còn gọi là Variants là các phiên bản khác nhau của một sản phẩm, ví dụ như áo thun trơn màu đen kích thước M và áo thun trơn màu đỏ kích thước S là hai biến thể của một sản phẩm áo thun trơn. Hai định nghĩa khác liên quan đến biến thể sản phẩm là Options (tùy chọn của sản phẩm) và Option values (giá trị tùy chọn của sản phẩm). Trong ví dụ trên, kích thước và màu sắc là hai tùy chọn của sản phẩm áo thun trơn; S và M là hai giá trị của tùy chọn kích thước của sản phẩm áo thun trơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

Nội dung chính bài viếtA. Chỉnh sửa một biến thể
B. Chỉnh sửa nhiều biến thể trên trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm

A. Chỉnh sửa một biến thểTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).


Nhấn vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa biến thể.

Ở mục Variant options, nhấp Edit bên cạnh biến thể bạn muốn chỉnh sửa.


Ở mục Variant name, chọn tên biến thể bạn muốn chỉnh sửa. Ở giao diện của PlusBase, sẽ có 1 mục To be fulfilled with. Mục này sẽ không thể chỉnh sửa.

Giao diện phần Variant options. Ở PlusBase, mục To be fulfilled with sẽ không thể chỉnh sửa
Trong phần Biến thể (Variants) của trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm, bấm vào hình chiếc bút tương ứng với biến thể sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.


Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang chỉnh sửa thông tin chi tiết biến thể. Tại đây bạn có thể:

Thêm hình ảnh của biến thể, bằng cách bấm vào Thêm đa phương tiện (Add media).
Chỉnh sửa các vấn đề liên quan đến giá sản phẩm trong mục Giá (Pricing) bao gồm Giá (Price) - giá bán của biến thể sản phẩm, Giá trước giảm (Compare at price) - giá gốc của biến thể sản phẩm trước khi giảm giá, Chi phí mỗi sản phẩm (Cost per item) - chi phí người bán phải trả cho một biến thể.
Chỉnh sửa thông tin liên quan đến lưu kho trong mục Tồn kho (Inventory) bao gồm mã SKU, Mã vạch (Barcode), Chính sách tồn kho (Inventory policy). Bạn có thể tham khảo thêm thông tin để hiểu thêm về các trường này trong bài viết này.
Chỉnh sửa thông tin liên quan đến vận chuyển ở mục Vận chuyển (Shipping). Tại đây bạn có thể điền trọng lượng của sản phẩm vào trường Trọng lượng (Weight). Trọng lượng sản phẩm sẽ được dùng để tính giá vận chuyển.
Bấm Xóa biến thể (Delete variant) nếu muốn xóa biến thể.


Nhấn Lưu (Save) để lưu sau khi thay đổi thông tin.

B. Chỉnh sửa nhiều biến thể trên trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩmTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).


Nhấn vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa biến thể.

Trong phần Biến thể (Variants) của trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm, đánh dấu tích để chọn các biến thể bạn muốn chỉnh sửa, sau đó bấm vào nút Thực hiện (Action):

Chọn Thay đổi giá (Change price) nếu muốn thay đổi đồng loạt giá của các biến thể được chọn.


Đánh giá bán mới của các biến thể vào ô trống trong hộp thoại hiện lên rồi nhấn Lưu (Save) để lưu giá mới.


Chọn Cập nhật tệp phương tiện (Update media files) nếu muốn thay đổi đồng loạt hình ảnh và video của các biến thể được chọn.


Một hộp thoại mới hiện ra, tại đây bạn chọn hình ảnh cho biến thể từ những ảnh sản phẩm bạn đã tải lên trước đó hoặc tải hình ảnh mới từ máy tính cho biến thể sản phẩm bằng cách nhấn vào Thêm hình ảnh (Add image). Sau khi chọn xong nhấn Lưu (Save).


Chọn Chỉnh sửa các biến thể (Edit variants) nếu muốn thay đổi đồng loạt các thông tin khác liên quan đến các biến thể được chọn.


Hệ thống sẽ dẫn bạn tới trang Thay đổi hàng loạt (Bulk editor), di chuột đến ô Giá (Price) bạn sẽ thấy biểu tượng như hình phía dưới.


Bấm vào biểu tượng đó, và chọn biểu tượng như hình dưới đây, một danh sách các trường thông tin liên quan đến biến thể mà bạn được phép chỉnh sửa sẽ hiện ra. Bạn đánh dấu tích chọn vào những trường thông tin mà bạn muốn chỉnh sửa. Những trường thông tin bạn có thể chỉnh sửa bao gồm: Tiêu đề (Title), Giá (Price), Giá trước giảm (Compare at price), Chi phí mỗi sản phẩm (Cost per item), mã SKU, Theo dõi số lượng (Track quantity), Cho phép bán vượt mức (Allow overselling, cho phép khách hàng mua biến thể của sản phẩm khi hết hàng hay không), Trọng lượng (Weight)**.


Sau đó chỉnh sửa thông tin chi tiết ở ô trống ngay bên dưới những trường bạn vừa chọn tương ứng với mỗi biến thể.


Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa cùng một lúc nhiều biến thể của một sản phẩm hoặc của nhiều sản phẩm khác nhau từ trang All products theo hướng dẫn của bài viết này.

Nhấp Lưu thay đổi (Save changes) để hoàn tất.

Các bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Thêm biến thể mới cho sản phẩm
Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn
Chỉnh sửa các tùy chọn của sản phẩm

Cập nhật vào: 29/09/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!