Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase cung cấp cho người bán những công cụ hữu ích để quản lý số lượng lưu kho của sản phẩm/biến thể sản phẩm trên trang quản trị cửa hàng. Việc theo dõi và cập nhật số lượng lưu kho sản phẩm trên trang quản trị giúp người bán nắm bắt được tình hình lưu kho, tránh trường hợp không có hàng hay có quá nhiều hàng tồn đọng trong kho.

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn theo dõi, quản lý, cập nhật các vấn đề về lưu kho của cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung phần này bao gồm

Thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm
Điều chỉnh mức tồn kho sản phẩm
Xem số lượng tồn kho sản phẩm
Cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập

Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tổng quan bộ sưu tập
Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!