Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn muốn xem hoặc điều chỉnh mức tồn kho của các sản phẩm trên cửa hàng của mình, trước tiên bạn cần thiết lập cho phép ShopBase theo dõi và cập nhật tồn kho cho sản phẩm/biến thể sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn để bạn có thể thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm chỉ trong vài bước.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase admin, đi đến Products > All products.


Chọn tên sản phẩm bạn muốn thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm/biến thể sản phẩm.

Trong phần Inventory policy, chọn ShopBase tracks this product's quantity. Sau đó trường Quantity xuất hiện ngay bên cạnh để bạn điền số lượng tồn kho của sản phẩm vào ô trống đó.


Nếu bạn muốn chỉnh sửa thông tin lưu kho của biến thể sản phẩm, bạn nhấn vào hình chiếc bút tương ứng với biến thể sản phẩm đó trong mục Variants. Tại trang chỉnh sửa biến thể sản phẩm, đi tới phần Inventory policy, chọn ShopBase tracks this product's quantity. Sau đó trường Quantity xuất hiện ngay bên cạnh bạn điền số lượng tồn kho của biến thể sản phẩm vào ô trống đó.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng tính năng Bulk editor để thay đổi thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho cho nhiều sản phẩm.

Bài viết liên quan

Tổng quan về lưu kho
Thêm một sản phẩm mới
Điều chỉnh mức tồn kho sản phẩm
Xem số lượng tồn kho sản phẩm
Cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!