Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xem số lượng tồn kho của sản phẩm trên trang quản trị ShopBase.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể xem số lượng tồn kho đối với những sản phẩm mà bạn bật tính năng cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho

Nội dung chính bài viết

A. Xem số lượng tồn kho trên trang quản lý lưu kho
B. Xem số lượng tồn kho trên trang chi tiết sản phẩm

A. Xem số lượng tồn kho trên trang quản lý lưu kho

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> Inventory.


Nhập tên biến thể hoặc tên sản phẩm bạn cần xem số lượng tồn kho tại trường Search variants.


Hệ thống đưa bạn tới trang liệt kê tất cả các sản phẩm và biến thể sản phẩm trên cửa hàng, tại đây bạn có thể xem số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm của mình tại cột Quantity tương ứng.B. Xem số lượng tồn kho trên trang chi tiết sản phẩm

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> All products

Bấm vào sản phẩm bạn muốn xem số lượng tồn kho sản phẩm

Kiểm tra số lượng tồn kho sản phẩm ở trường Quantity thuộc mục Inventory trong trang chi tiết sản phẩm


Đối với sản phẩm nhiều biến thể, bạn cần kiểm tra số lượng tồn kho của biến thể sản phẩm ở cột Inventory trong mục VariantsCác bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm
Điều chỉnh mức tồn kho sản phẩm
Cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!