Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm

Nếu bạn muốn xem hoặc điều chỉnh mức tồn kho của các sản phẩm trên cửa hàng của mình, trước tiên bạn cần thiết lập cho phép ShopBase theo dõi và cập nhật tồn kho cho sản phẩm/biến thể sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn để bạn có thể thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm chỉ trong vài bước.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase admin, đi đến Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).


Chọn tên sản phẩm bạn muốn thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm/biến thể sản phẩm.

Trong phần Chính khách tồn kho (Inventory policy), chọn ShopBase theo dõi tồn kho của sản phẩm này (ShopBase tracks this product's quantity). Sau đó trường Số lượng (Quantity) xuất hiện ngay bên cạnh để bạn điền số lượng tồn kho của sản phẩm vào ô trống đó.


Nếu bạn muốn chỉnh sửa thông tin lưu kho của biến thể sản phẩm, bạn nhấn vào hình chiếc bút tương ứng với biến thể sản phẩm đó trong mục Variants. Tại trang chỉnh sửa biến thể sản phẩm, đi tới phần Chính khách tồn kho (Inventory policy), chọn ShopBase theo dõi tồn kho của sản phẩm này (ShopBase tracks this product's quantity). Sau đó trường Số lượng (Quantity) xuất hiện ngay bên cạnh bạn điền số lượng tồn kho của biến thể sản phẩm vào ô trống đó.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng tính năng Bulk editor để thay đổi thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho cho nhiều sản phẩm.

Bài viết liên quanTổng quan về lưu kho
Thêm một sản phẩm mới
Điều chỉnh mức tồn kho sản phẩm
Xem số lượng tồn kho sản phẩm
Cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập

Cập nhật vào: 22/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!