Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn sở hữu cửa hàng trực tuyến trên các nền tảng Shopify, WooCommerce hoặc Merchize bạn có thể sử dụng ứng dụng tích hợp sẵn của ShopBase là Migrate to ShopBase để di chuyển dữ liệu các sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến của bạn thuộc các nền tảng đó sang cửa hàng ShopBase của bạn. Quá trình di chuyển dữ liệu này giúp bạn tiết kiệm thời gian để có thể dùng các thông tin sản phẩm đã có sẵn mà không cần có thêm các thao tác khác để chỉnh sửa thêm về nội dung.

Lưu ý:

Số lượng sản phẩm được phép nhập lên cửa hàng ShopBase mỗi ngày tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn đăng ký sử dụng, vui lòng tham khảo thêm tại bài viết này.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase.

Nội dung chính bài viết

A. Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Private (chỉ dành cho Shopify)
B. Thêm sản phẩm bằng các liên kết sản phẩm

A. Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Private (chỉ dành cho Shopify)

Hướng dẫn

Tại trang quản trị Shopify, đi tới Apps. Chọn Manage private apps.Nhấp Create new private app.


Tại App details, điền tên và địa chỉ email, bạn có thể điền tên theo tùy chọn và email cá nhân của mình.


Tại Admin API, nhấp Show inactive Admin API permissions.


Chuyển các tùy chọn như ảnh mô tả phía dưới từ No access thành Read access.


Nhấp Save để lưu.

Sao chép API keyPassword.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Migrate To ShopBase >> Connect a Shop. Dán API keyPassword vừa sao chép tại bước 7 vào các trường tương ứng.


Chọn Import to ShopBase để hoàn tất việc chuyển dữ liệu từ Shopify sang ShopBase.

B. Thêm sản phẩm bằng các liên kết sản phẩm

Trước khi chuyển dữ liệu, bạn cần xác nhận quyền sở hữu cửa hàng Shopify, WooCommerce hoặc Merchize mà bạn định chuyển dữ liệu sản phẩm sang ShopBase. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác nhận quyền sở hữu và chuyển dữ liệu bằng liên kết sản phẩm sau khi đã xác nhận quyền sở hữu.

Hướng dẫn

Vào trang quản trị của Shopify, WooCommerce hoặc Merchize. Tạo sản phẩm mẫu với tiêu đề sản phẩm là shopbase.com + ngày tạo. (ví dụ: shopbase.com 0520).

Gửi cho đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase liên kết trang sản phẩm bạn vừa tạo qua Live Chat.

Đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase sẽ kiểm tra và xác minh xem liên kết của bạn có đủ điều kiện hay không và phản hồi lại với bạn ngay sau đó. Sau khi đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase xác nhận cửa hàng Shopify, WooCommerce hoặc Merchize là của bạn, bạn có thể tiến hành chuyển dữ liệu sản phẩm từ các nền tảng này sang cửa hàng ShopBase của mình.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Migrate to ShopBase.

Nhấp vào Import from URLs.


Chọn nền tảng mà bạn muốn chuyển dữ liệu sản phẩm từ đó sang ShopBase.

Chọn Enter URLs hoặc Upload CSV file.

Nếu bạn chọn Enter URLs, hãy dán các địa chỉ liên kết trang sản phẩm vào trường này, mỗi liên kết một dòng:


Nếu bạn chọn Upload CSV file, bạn có thể tham khảo tệp mẫu và tạo tệp của riêng bạn rồi bấm vào biểu tượng chiếc ghim để tải tệp lên hệ thống. Trong tệp CSV có các trường như:

url (đây là trường bắt buộc phải điền): bạn điền các địa chỉ liên kết trang sản phẩm tại cột này
title: tiêu đề sản phẩm
tags: thẻ sản phẩm
percentage_discount: phần trăm giảm giá sản phẩm
product_type: loại sản phẩm


Lưu ý:

Tệp CSV sẽ được giới hạn trong 5000 dòng. Nếu bạn có nhiều hơn số sản phẩm muốn nhập, bạn có thể chia nhỏ số sản phẩm đó ra và nhập lên hệ thống nhiều lần.

Nhấp vào Import để hoàn tất quá trình chuyển dữ liệu.

Lưu ý:

Bạn có thể kiểm tra danh sách liên kết các sản phẩm bạn đã nhập vào cửa hàng ShopBase ở Import List

Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!