Bài viết về: Chuyển dữ liệu sang ShopBase/PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase

Nếu bạn sở hữu cửa hàng trực tuyến trên các nền tảng Shopify, WooCommerce, Merchize, Shoplazza, hoặc Shopline, bạn có thể sử dụng ứng dụng tích hợp sẵn của ShopBase là Migrate to ShopBase để di chuyển dữ liệu các sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến thuộc các nền tảng đó sang cửa hàng ShopBase. Quá trình di chuyển dữ liệu này giúp bạn tiết kiệm thời gian để có thể dùng các thông tin sản phẩm đã có sẵn mà không cần có thêm các thao tác khác để chỉnh sửa thêm về nội dung.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase.

Nội dung chính bài viếtA. Thêm sản phẩm bằng Custom App (chỉ dành cho Shopify)
B. Thêm sản phẩm bằng các liên kết sản phẩm

A. Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Custom App (chỉ dành cho Shopify)Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thêm sản phẩm từ Shopify vào cửa hàng ShopBase bằng Custom App.

B. Thêm sản phẩm bằng các liên kết sản phẩmTrước khi chuyển dữ liệu, bạn cần xác nhận quyền sở hữu cửa hàng Shopify, WooCommerce, Merchize, Shoplazza hoặc Shopline mà bạn định chuyển dữ liệu sản phẩm sang ShopBase. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác nhận quyền sở hữu và chuyển dữ liệu bằng liên kết sản phẩm sau khi đã xác nhận quyền sở hữu.

Vào trang quản trị của Shopify - WooCommerce - Merchize - Shoplazza - Shopline. Tạo sản phẩm mẫu với tiêu đề sản phẩm là shopbase.com + ngày tạo. (ví dụ: shopbase.com 0520).

Gửi cho đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase qua Live Chat liên kết trang sản phẩm bạn vừa tạo.

Đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase sẽ kiểm tra và xác minh xem liên kết của bạn có đủ điều kiện hay không và phản hồi lại với bạn ngay sau đó. Sau khi đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase xác nhận cửa hàng Shopify, WooCommerce, Merchize, Shoplazza hoặc Shopline là của bạn, bạn có thể tiến hành chuyển dữ liệu sản phẩm từ các nền tảng này sang cửa hàng ShopBase của mình.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Migrate to ShopBase.

Nhấp vào Import from URLs.


Chọn nền tảng mà bạn muốn chuyển dữ liệu sản phẩm từ đó sang ShopBase.

Chọn Enter URLs hoặc Upload CSV file.

Nếu bạn chọn Enter URLs, hãy dán các địa chỉ liên kết trang sản phẩm vào trường này, mỗi liên kết một dòng:


Nếu bạn chọn Upload CSV file, bạn có thể tham khảo tệp mẫu và tạo tệp của riêng bạn rồi bấm vào biểu tượng chiếc ghim để tải tệp lên hệ thống. Trong tệp CSV có các trường như:

url (đây là trường bắt buộc phải điền): bạn điền các địa chỉ liên kết trang sản phẩm tại cột này.
title: tiêu đề sản phẩm.
tags: thẻ sản phẩm.
percentage_discount: phần trăm giảm giá sản phẩm.
product_type: loại sản phẩm.Tệp CSV sẽ được giới hạn trong 5000 dòng. Nếu bạn có nhiều hơn số sản phẩm muốn nhập, bạn có thể chia nhỏ số sản phẩm đó ra và nhập lên hệ thống nhiều lần.

Nhấp vào Import để hoàn tất quá trình chuyển dữ liệu.

Bạn có thể kiểm tra danh sách liên kết các sản phẩm bạn đã nhập vào cửa hàng ShopBase ở Import List

Số lượng sản phẩm được thêm vào cửa hàng ShopBase mỗi ngày sẽ tùy thuộc vào gói dịch vụ mà bạn đăng ký cho cửa hàng, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này.

Bài viết liên quanThêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm

Cập nhật vào: 27/09/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!