Bài viết về: Chuyển dữ liệu sang ShopBase/PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm sản phẩm từ Shopify bằng Custom App

Nếu bạn sở hữu cửa hàng trực tuyến trên các nền tảng Shopify, bạn có thể sử dụng ứng dụng tích hợp sẵn của ShopBase là Migrate to ShopBase để di chuyển dữ liệu các sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến thuộc Shopify sang cửa hàng ShopBase. Quá trình di chuyển dữ liệu này giúp bạn tiết kiệm thời gian để có thể dùng các thông tin sản phẩm đã có sẵn mà không cần có thêm các thao tác khác để chỉnh sửa thêm về nội dung. Để có thể truy cập vào dữ liệu cửa hàng trên Shopify, bạn cần sử dụng Custom App theo hướng dẫn dưới đây.

Số lượng sản phẩm được thêm vào cửa hàng ShopBase mỗi ngày sẽ tùy thuộc vào gói dịch vụ mà bạn đăng ký cho cửa hàng, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này.

Hướng dẫnTại trang quản trị Shopify, đi tới Settings ở góc dưới bên trái.


Đi tới Apps and sales channels. Chọn Develop apps.


Nhấp vào Create an app.


Trong cửa sổ bật lên, điền tên ứng dụng và tài khoản phát triển ứng dụng, bạn có thể điền tên theo tùy chọn (chẳng hạn như "Data Migration") và chọn tài khoản của bạn để làm tài khoản phát triển ứng dụng này. Sau đó, chọn Create app.


Tại tab Overview, nhấp vào Configure Admin API scopes.


Chọn tab Configuration. Trong mục Admin API access scopes, bật các phạm vi truy cập sau:

Customers: read_customers
Orders: read_orders
Products: read_products
Store content: read_content


Nhấp Save để lưu.

Trong tab API credentials, nhấp vào Install app. Trong cửa sổ bật lên, chọn Install.


Trong mục Admin API access token, nhấp vào Reveal token once và sao chép mã.

Nhấp chọn 'Reveal token once'
Sao chép mã
Sau đó kéo xuống mục API key and secret key, sao chép API key.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Migrate To ShopBase > Connect a Shop. Nhập tên miền Shopify của bạn. Sau đó, dán Admin API access tokenAPI key vừa sao chép tại bước 9 vào các trường tương ứng.


Chọn Import to ShopBase để hoàn tất việc chuyển dữ liệu từ Shopify sang ShopBase.

Hiện tại, ShopBase chưa hỗ trợ nhập dữ liệu đơn hàng từ Shopify vào ShopBase bằng Custom App. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng tính năng nhập đơn hàng vào ShopBase bằng tệp CSV.

Bài viết liên quanThêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase

Cập nhật vào: 04/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!