Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Số lượng sản phẩm tối đa được thêm vào cửa hàng ShopBase mỗi ngày

Để đảm bảo lưu lượng truy cập cửa hàng ShopBase, đặc biệt là trong các mùa lễ và giảm giá, chúng tôi đã thiết lập hạn ngạch số lượng các biến thể, hình ảnh và sản phẩm nhập hàng ngày vào cửa hàng như sau:

Nội dung bài viếtA. Số lượng biến thể tối đa được thêm cho một sản phẩm
B. Số lượng hình ảnh tối đa được thêm cho một sản phẩm
C. Số lượng sản phẩm tối đa được nhập/tạo mỗi ngày
D. Số lượng bộ sưu tập tối đa được thêm vào một cửa hàng

A. Số lượng biến thể tối đa được thêm cho một sản phẩmMỗi sản phẩm có thể có tối đa 500 biến thể. Ví dụ: một sản phẩm có 9 kích cỡ, 7 màu sắc, 7 loại thì sẽ có 9x7x7 = 441 biến thể được cho phép, nhưng với 8 màu thì sẽ có 9x8x7 = 504 biến thể, số lượng này vượt quá giới hạn nên hệ thống sẽ từ chối đăng toàn bộ biến thể và khi đó bạn phải giảm bớt số lượng biến thể.
Bạn có thể nhập tối đa 500.000 biến thể/ngày.

Khi số lượng biến thể được nhập trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể tiếp tục quá trình này cho đến ngày hôm sau.

B. Số lượng hình ảnh tối đa được thêm cho một sản phẩmSố lượng hình ảnh tối đa bạn có thể thêm cho một sản phẩm là 500 hình ảnh.
Bạn có thể nhập tối đa 300.000 hình ảnh sản phẩm/ngày.

Khi số lượng hình ảnh được trong một hàng ngày đạt giới hạn, bạn không thể tiếp tục quá trình này cho đến ngày hôm sau.

C. Số lượng sản phẩm tối đa được nhập/tạo mỗi ngàySố lượng sản phẩm được tạo trên cửa hàng mỗi ngày


Mỗi gói đăng ký sẽ có giới hạn số lượng sản phẩm bạn có thể thêm vào cửa hàng ShopBase tương ứng:

Đối với gói Chỉ xử lý đơn hàng (Fulfillment Only) bạn được tạo 500 sản phẩm/ngày.
Đối với gói dùng thử (14 ngày) và gói Basic Base bạn được tạo 3.000 sản phẩm/ngày.
Đối với gói Standard Base bạn được tạo 6.000 sản phẩm/ngày.
Đối với gói Pro Base bạn được tạo 30.000 sản phẩm/ngày.
Đối với gói Enterprise (dành cho một số người dùng ở thị trường Trung Quốc): 30.000 sản phẩm/ngày.

5000 sản phẩm đầu tiên được thêm vào cửa hàng trong ngày đầu tiên (bất kể phương thức nào) sẽ được ưu tiên tải lên cửa hàng trong vòng 30 phút. Từ sản phẩm thứ 5.001 trở đi, việc tải sản phẩm lên sẽ được thực hiện dần trong vòng 2 tiếng.
Khi số lượng biến thể hoặc hình ảnh cho sản phẩm trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể nhập/tạo sản phẩm mới cho đến ngày hôm sau. Vui lòng tham khảo phần A và B để biết thêm thông tin về số lượng biến thể và hình ảnh được thêm cho một sản phẩm.
Khi số lượng sản phẩm được tạo trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể tiếp tục quá trình này cho đến ngày hôm sau, hoặc bạn có thể nâng cấp gói đăng ký hiện tại để tăng ngưỡng này. Vui lòng tham khảo trang ShopBase Pricing để có thêm thông tin về các gói đăng ký.

Số lượng sản phẩm được thêm bằng URL (trên ứng dụng Migrate to ShopBase)


Mỗi gói đăng ký sẽ có giới hạn số lượng sản phẩm bạn có thể thêm vào cửa hàng ShopBase tương ứng:

Đối với gói Chỉ xử lý đơn hàng (Fulfillment Only) bạn được thêm 200 URL/ngày.
Đối với gói dùng thử (14 days trial) và gói Basic Base bạn được thêm 200 URL/ngày.
Đối với gói Standard Base bạn được thêm 1.000 URL/ngày.
Đối với gói Pro Base bạn được thêm 10.000 URL/ngày.
Đối với gói Enterprise (dành cho một số người dùng ở thị trường Trung Quốc): 30.000 URL/ngày.

Khi số lượng sản phẩm được thêm bằng URLs trong một ngày trên ứng dụng Migrate to ShopBase đạt giới hạn, bạn không thể tiếp tục quá trình này cho đến ngày hôm sau, hoặc bạn có thể nâng cấp gói đăng ký hiện tại để tăng ngưỡng này. Vui lòng tham khảo trang ShopBase Pricing để có thêm thông tin về các gói đăng ký.

Số lượng sản phẩm được thêm bằng URL từ AliExpress sử dụng ứng dụng Ali Dropship Connector


ShopBase cho phép bạn nhập sản phẩm bằng 1.000 URL mỗi ngày.

Mỗi cửa hàng không thể nhập hơn 50 URL mỗi ngày từ một tên miền khác trước khi xác minh quyền sở hữu cửa hàng. Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của ShopBase để xác minh và xóa giới hạn này.
Khi số lượng sản phẩm được thêm bằng URLs trong một ngày từ AliExpress qua ứng dụng AliDropship Connector đạt giới hạn, bạn không thể tiếp tục quá trình này cho đến ngày hôm sau.

Số lượng sản phẩm được thêm bằng cách kết nối một cửa hàng (trên ứng dụng Migrate to ShopBase)


ShopBase cho phép bạn nhập 5.000 sản phẩm/cửa hàng.

D. Số lượng bộ sưu tập tối đa được thêm vào một cửa hàngSố lượng bộ sưu tập tối đa được thêm vào một cửa hàng là 5000.

Khi số lượng bộ sưu tập được thêm vào cửa hàng đạt giới hạn, bạn phải xóa bộ sưu tập cũ để tạo bộ sưu tập mới.

Bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Tổng quan về bộ sưu tập
Số lượng chiến dịch tối đa được thêm vào cửa hàng PrintBase & ShopBase mỗi ngày

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!