Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xóa sản phẩm

Xóa sản phẩm khỏi hệ thống ShopBase nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ không hiển thị trên cửa hàng và không được lưu lại thông tin sản phẩm trong hệ thống ShopBase, vì vậy bạn sẽ không thể khôi phục khi đã xóa một sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa sản phẩm chỉ trong một vài thao tác đơn giản.

Nội dung bài viếtA. Xóa một sản phẩm
B. Xóa nhiều sản phẩm cùng lúc

A. Xóa một sản phẩmTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) và nhấp vào sản phẩm bạn muốn xóa.


Trong trang chi tiết sản phẩm, nhấp vào Xóa sản phẩm (Delete product).


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào Xóa sản phẩm (Delete product).B. Xóa nhiều sản phẩm cùng lúcTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).


Đánh dấu tích để chọn các sản phẩm mà bạn muốn xóa. Nhấp Thực hiện (Action) > Xóa các sản phẩm đã chọn (Delete selected products).


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào Xóa (Delete).Bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm

Cập nhật vào: 15/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!