Bài viết này cũng có sẵn trong:
Xóa sản phẩm khỏi hệ thống ShopBase nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ không hiện thị trên cửa hàng và không được lưu lại thông tin sản phẩm trong hệ thống ShopBase, vì vậy bạn sẽ không thể khôi phục khi đã xóa một sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa sản phẩm chỉ trong một vài thao tác đơn giản.

Nội dung chính bài viết

A. Xóa một sản phẩm
B. Xóa nhiều sản phẩm cùng lúc

A. Xóa một sản phẩm

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi đến All Products.


Nhấp vào sản phẩm bạn muốn xóa

Trong trang chi tiết sản phẩm, bấm Delete product.


Hộp thoại hiện ra, nhấn vào Delete product.B. Xóa nhiều sản phẩm cùng lúc

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi đến Products.


Đánh dấu tích để chọn các sản phẩm mà bạn muốn xóa.

Nhấp Action >> Delete selected products.


Hộp thoại hiện ra, nhấn Delete.Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Nhân bản một sản phẩm
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!