Bài viết này cũng có sẵn trong:
Xóa sản phẩm khỏi hệ thống ShopBase nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ không hiển thị trên cửa hàng và không được lưu lại thông tin sản phẩm trong hệ thống ShopBase, vì vậy bạn sẽ không thể khôi phục khi đã xóa một sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa sản phẩm chỉ trong một vài thao tác đơn giản.

Nội dung bài viết

A. Xóa một sản phẩm
B. Xóa nhiều sản phẩm cùng lúc

A. Xóa một sản phẩm

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All Products và nhấp vào sản phẩm bạn muốn xóa.


Trong trang chi tiết sản phẩm, nhấp vào Delete product.


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào Delete product.B. Xóa nhiều sản phẩm cùng lúc

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All Products.


Đánh dấu tích để chọn các sản phẩm mà bạn muốn xóa. Nhấp Action > Delete selected products.


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào Delete.Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!