Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm

Một sản phẩm có hình ảnh giúp người mua hình dung được sản phẩm họ mua trông sẽ như thế nào. Điều này góp phần khuyến khích người mua thực hiện hành động trên trang sản phẩm như thêm sản phẩm vào giỏ hoặc mua hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn các thao tác liên quan đến hình ảnh sản phẩm như thêm hoặc xóa các hình ảnh cho sản phẩm.

Hướng dẫnTừ trang quản trị của ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).


Chọn sản phẩm bạn muốn thêm hình ảnh.

Trong mục Đa phương tiện (Media), nhấp vào Thêm đa phương tiện (Add media) để thêm hình ảnh từ máy tính hoặc Thêm đa phương tiện từ URL (Add media from URL) để thêm hình ảnh từ một địa chỉ liên kết.


Nếu bạn thêm hình ảnh từ một địa chỉ liên kết, sau khi nhấp vào Thêm đa phương tiện từ URL (Add media from URL), một hộp thoại sẽ hiện ra, bạn dán địa chỉ liên kết hình ảnh sản phẩm vào ô trống và chọn Thêm đa phương tiện (Add media).


Các định dạng hình ảnh được hỗ trợ: HEIC (.heic), JPEG (.jpg, .jpeg), PNG (.png), GIMP - (.xcf), Adobe Photoshop - (.psd), TIFF (.tif, .tiff), Bitmap (.bmp), GIF (.gif), EPS (.eps), Adobe Illustrator (.AI), CorelDRAW (.cdr), tệp ảnh RAW (.raw, .cr2, .nef, .orf, .sr2, v.v...).
Kích thước tối đa cho tệp hình ảnh là 20MB.
Bạn có thể thêm tối đa 500 phương tiện (bao gồm cả hình ảnh và video) cho một sản phẩm.
Nếu bạn thêm nhiều hơn một hình ảnh, hình ảnh lớn nhất được hiển thị là sẽ hình ảnh chính của sản phẩm. Bạn có thể đặt một hình ảnh chính mới bằng cách kéo một hình ảnh khác đến vị trí của hình ảnh chính hiện tại. Bạn cũng có thể sắp xếp thứ tự của các hình ảnh bằng cách kéo thả chúng.


Nếu bạn muốn xóa một hình ảnh của sản phẩm, trong mục Đa phương tiện (Media), di chuột đến ảnh muốn xóa và nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa hình ảnh sản phẩm đó.


Nhấp Lưu thay đổi (Save changes) để lưu.

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thiết lập hình ảnh cho từng biến thể sản phẩm của bạn.
Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thêm video vào trang sản phẩm.

Bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn
Thêm một sản phẩm mới
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm
Thêm video vào trang sản phẩm

Cập nhật vào: 15/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!