Bài viết này cũng có sẵn trong:
Một sản phẩm có hình ảnh giúp người mua hình dung được sản phẩm họ mua trông sẽ như thế nào. Điều này góp phần khuyến khích người mua thực hiện hành động trên trang sản phẩm như thêm hàng vào giỏ hoặc mua hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn các thao tác liên quan đến hình ảnh sản phẩm như thêm hoặc xóa các hình ảnh cho sản phẩm.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên bạn nhấp vào mục Products.


Nhấp vào tên của sản phẩm mà bạn muốn thêm hình ảnh.

Trong phần Images, bạn bấm Add image để thêm hình ảnh từ máy tính hoặc Add image from URL để thêm hình ảnh từ một địa chỉ liên kết.


Nếu bạn thêm hình ảnh từ một địa chỉ liên kết, sau khi bấm Add image from URL, một hộp thoại sẽ hiện ra, bạn dán địa chỉ liên kết hình ảnh sản phẩm vào ô trống và ấn nút Add image.


Lưu ý:

Bạn có thể thêm tối đa 500 hình ảnh cho một sản phẩm.

Nếu bạn thêm nhiều hơn một hình ảnh, thì hình ảnh lớn nhất được hiển thị là sẽ hình ảnh chính của sản phẩm. Hình ảnh chính này sẽ xuất hiện như hình ảnh đại diện cho sản phẩm ở các trang như bộ sưu tập, trang chủ, trang tìm kiếm,... Bạn có thể đặt một ảnh chính mới bằng cách kéo một hình ảnh khác đến vị trí của hình ảnh chính hiện tại. Bạn cũng có thể sắp xếp thứ tự của các hình ảnh bằng cách kéo thả chúng.


Nếu bạn muốn xóa một hình ảnh của sản phẩm, trong phần Images, bạn di chuột đến ảnh muốn xóa và bấm vào biểu tượng thùng rác để xóa hình ảnh sản phẩm đó.


Nhấp Save changes để lưu.

Hãy đọc bài viết này để biết cách thiết lập hình ảnh cho từng biến thể sản phẩm của bạn.

Các bài viết liên quan

Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn
Thêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Thêm Watermark vào hình ảnh sản phẩm
Thêm hoặc chỉnh sửa Alt text cho ảnh của sản phẩm
Thêm biến thể cho sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!