Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xuất thông tin sản phẩm

Người bán hàng ShopBase có thể xuất thông tin sản phẩm của mình ra tệp CSV để thực hiện một số tác vụ như:

Sao lưu danh sách sản phẩm
Chuyển các sản phẩm hiện có đến một cửa hàng ShopBase khác
Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm bằng tệp CSV

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xuất thông tin sản phẩm ra tệp CSV.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).


Chọn các sản phẩm bạn muốn xuất thông tin và nhấp vào Xuất (Export).


Nếu bạn muốn xuất tất cả sản phẩm trên trang hiện tại hoặc tất cả sản phẩm trong cửa hàng, bạn chỉ cần nhấp vào nút Xuất (Export).


Một hộp thoại hiện ra như hình dưới


Trong đó:

Đánh dấu tích để chọn Use IDs from exported products for ads optimization (Facebook Ads, GMC,...) on your other stores nếu bạn muốn sử dụng lại mã theo dõi của sản phẩm để đưa sang cửa hàng mới. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về việc giữ nguyên mã theo dõi của sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng.
Chọn loại sản phẩm bạn muốn xuất thông tin ở mục Xuất (Export): với Trang hiện tại (Current page) - xuất các sản phẩm ở trang hiện tại, Tất cả sản phẩm (All products) - xuất tất cả các sản phẩm, Sản phẩm đã chọn (Selected products) - xuất các sản phẩm được chọn.
Chọn loại tệp CSV mà bạn muốn xuất thông tin ở mục Xuất dưới dạng (Export as).

Nhấp vào Xuất (Export) để xuất sản phẩm.

Nếu danh sách có 20 sản phẩm trở xuống cần xuất ra tệp CSV, hệ thống sẽ tự động tải tệp CSV xuống máy tính của bạn. Đối với danh sách có nhiều hơn 20 sản phẩm, tệp CSV sẽ được gửi đến email bạn đăng ký mở cửa hàng (email của chủ cửa hàng hoặc tài khoản nhân viên được cấp quyền truy cập vào mục Products & Catalog trên trang quản trị).

Bài viết liên quanTìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị viên ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn
Chỉnh sửa các tùy chọn của sản phẩm
Nhân bản một sản phẩm
Xóa sản phẩm
Thay đổi tính khả dụng của sản phẩm
Giữ nguyên mã theo dõi của sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng
Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!