Bài viết này cũng có sẵn trong:
Người bán hàng ShopBase có thể xuất thông tin sản phẩm của mình ra tệp CSV để thực hiện một số tác vụ:

Sao lưu danh sách sản phẩm
Chuyển các sản phẩm hiện có đến một cửa hàng ShopBase khác
Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm bằng tệp CSV

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xuất thông tin sản phẩm ra tệp CSV.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> All products

Nhấp Export


Một hộp thoại hiện ra như hình dưới


Trong đó:

Chọn loại sản phẩm bạn muốn xuất thông tin ở mục Export: với Current page (xuất các sản phẩm ở trang hiện tại), All products (xuất tất cả các sản phẩm), Selected products (xuất các sản phẩm được chọn)

Chọn loại tệp CSV mà bạn muốn xuất thông tin ở mục Export as:

Đánh dấu tích để chọn Use IDs from exported products for ads optimization (Facebook Ads, GMC,...) on your other stores nếu bạn muốn sử dụng lại mã theo dõi của sản phẩm để đưa sang cửa hàng mới. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về việc giữ nguyên mã theo dõi của sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng

Nhấp vào Export để xuất sản phẩm

Lưu ý:

Nếu danh sách có 50 sản phẩm trở xuống cần xuất ra tệp CSV, hệ thống sẽ tự động tải tệp CSV xuống máy tính của bạn. Đối với hơn 50 sản phẩm, tệp CSV sẽ được gửi đến email bạn đăng ký mở cửa hàng

Các bài viết liên quan

Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị viên ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn
Chỉnh sửa các tùy chọn của sản phẩm
Nhân bản một sản phẩm
Xóa sản phẩm
Thay đổi tính khả dụng của sản phẩm
Giữ nguyên mã theo dõi của sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng
Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!