Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hay còn gọi là product feed là tệp chứa tất cả thông tin về sản phẩm của bạn. Bạn có thể tải nó lên các kênh bán hàng trực tuyến như GoogleFacebook để truyền đạt tất cả thông tin về danh sách sản phẩm trên cửa hàng của bạn. Google Shopping và Facebook sẽ cho hiển thị thông tin liên quan đến sản phẩm dựa trên nguồn cấp dữ liệu mà bạn cung cấp.

ShopBase cung cấp công cụ hỗ trợ người bán tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm chỉ trong vài thao tác cơ bản, điều này giúp người bán tiếp kiệm thời gian nhất là khi bạn muốn tạo nguồn cấp dữ liệu cho rất nhiều sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trên trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> Product feeds. Nhấn vào Add product feed.


Hệ thống dẫn bạn tới trang tiếp theo, tại đây bạn điền thông tin cần thiết để tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.


Trong đó:

Feed name: bạn điền tên nguồn cấp dữ liệu tại trường này
All products or just some of them?: chọn sản phẩm mà bạn muốn đưa thông tin vào nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể chọn All products (tất cả các sản phẩm) hoặc Products from selected collections (sản phẩm từ một số bộ sưu tập cụ thể)
Export mode: bạn chọn Export all variations of a product (xuất toàn bộ biến thể của các sản phẩm vào nguồn cấp dữ liệu) hoặc Export only first variation of a product (chỉ xuất biến thể đầu tiên của các sản phẩm vào nguồn cấp dữ liệu)
Variant title: bạn chọn Do not add variant title at the end of the title (không thêm tiêu đề biến thể trên trang quản trị vào cuối tiêu đề của biến thể trên nguồn cấp dữ liệu) hoặc Add all options like color, size, etc behind the title (example: t-shirt red S) (thêm tên của các giá trị tùy chọn vào cuối tiêu đề của biến thể trên nguồn cấp dữ liệu)
Submit products as custom products: bạn chọn Yes (nếu bạn tạo nguồn cấp dữ liệu cho các sản phẩm độc nhất hoặc sản phẩm được cá nhân hóa, nghĩa là trên thị trường không ai bán sản phẩm này ngoài bạn) hoặc No (nếu bạn tạo nguồn cấp dữ liệu cho các sản phẩm không phải độc nhất, nghĩa là trên thị trường có nhiều bán sản phẩm này ngoài bạn). Khi bạn chọn Yes, ShopBase sẽ không tạo nguồn cấp dữ liệu có một số trường thông tin định danh cho sản phẩm này (như là Brand Name (tên thương hiệu) hay Mã GTIN/Barcode)
Google product category: bạn chọn danh mục sản phẩm tương ứng trên Google cho các sản phẩm của bạn tại đây. Ví dụ: Bạn kinh doanh các sản phẩm T-shirts 2D, T-shirts 3D, Tank top... nên lựa chọn Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops. Bạn kinh doanh sản phẩm như Chăn (Blanket/Quilt) nên lựa chọn Home & Garden > Lawn & Garden > Outdoor Living > Outdoor Blankets. Bạn kinh doanh sản phẩm như Ốp điện thoại (Phone case) nên lựa chọn Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phone Accessories > Mobile Phone Cases. Bạn kinh doanh các sản phẩm Cốc (Mug) nên lựa chọn Home & Garden > Kitchen & Dining > Tableware > Drinkware > Mugs
Default Gender: bạn chọn giới tính cho những sản phẩm mà bạn tạo nguồn cấp dữ liệu, trường này là bắt buộc nếu sản phẩm của bạn là hàng may mặc bán cho thị trường Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ
Default Age Group: bạn chọn độ tuổi cho những sản phẩm mà bạn tạo nguồn cấp dữ liệu, trường này là bắt buộc nếu sản phẩm của bạn là hàng may mặc bán cho thị trường Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

Lưu ý:

Trong trường hợp các sản phẩm bạn tạo nguồn cấp dữ liệu thuộc danh mục Apparel & Accessories, Google Merchant Center yêu cầu thông tin đầy đủ về màu sắc và kích thước sản phẩm của bạn. Với ShopBase, các sản phẩm không có thông tin màu sắc / kích thước có thể được hệ thống thêm tự động khi bạn tạo nguồn cấp sản phẩm. Bạn chỉ cần cài đặt màu sắc và kích thước mặc định cho những sản phẩm không có hai thông tin này vào các trường như hình dưới để khi tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, ShopBase sẽ tự động thêm những thông tin mặc định này cho những sản phẩm không có thông tin của hai trường này.


Nhấn Save để tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Lưu ý:

Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mà bạn tạo sẽ được cập nhật vào 0 giờ sáng mỗi ngày (theo múi giờ GMT +0).

Các bài viết liên quan

Thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu
Chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã tạo trong trang quản trị ShopBase
Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm tạo trên ShopBase vào Google Merchant Center
Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm tạo trên ShopBase vào Facebook Business
Tạo nguồn cấp dữ liệu cho Klaviyo
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!