Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hay còn gọi là product feed là tệp chứa tất cả thông tin về sản phẩm của bạn. Bạn có thể tải nó lên các kênh bán hàng trực tuyến như Google Shopping và Facebook để truyền đạt tất cả thông tin về danh sách sản phẩm trên cửa hàng của bạn. Google Shopping và Facebook sẽ cho hiển thị thông tin liên quan đến sản phẩm dựa trên nguồn cấp dữ liệu mà bạn cung cấp.

ShopBase cung cấp công cụ hỗ trợ người bán tạo và chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu sản phẩm chỉ trong vài thao tác cơ bản. Điều này giúp người bán tiếp kiệm thời gian nhất là khi bạn muốn tạo nhiều nguồn cấp dữ liệu cho rất nhiều sản phẩm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu sản phẩm từ trang quản trị ShopBase.

Nội dung phần này bao gồm

Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu
Chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã tạo trong trang quản trị ShopBase
Tạo nguồn cấp dữ liệu cho Klaviyo

Các bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tổng quan về lưu kho
Tổng quan bộ sưu tập
Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!