Bài viết về: TikTok
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Đồng bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên TikTok Catalog Manager

Việc tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm là một công việc phức tạp và dễ dẫn đến sai sót, do đó ShopBase cung cấp cho bạn công cụ tạo nguồn cấp dữ liệu chỉ trong một vài thao tác đơn giản. Khi đã thiết lập xong nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể tải nó lên TikTok Catalog Manager để bắt đầu quảng cáo sản phẩm của mình.

Nội dung bài viếtA. Tạo một danh mục sản phẩm
B. Tải nguồn cấp dữ liệu lên danh mục sản phẩm

A. Tạo một danh mục sản phẩmNếu bạn chưa tạo danh mục sản phẩm, vui lòng tạo trước khi thêm nguồn cấp dữ liệu vào TikTok Catalog Manager.

Đi tới Ads Manager và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Chọn Asset > Catalog.


Nhấp vào Add Catalog.


Nhập thông tin trong mục Catalog Name (Tên danh mục), Default Location (Vị trí mặc định), Default Currency (Tiền tệ mặc định). Sau đó, nhấp vào Create.


Thiết lập tiền tệ trên cửa hàng và trên danh mục TikTok cần phải đặt giống nhau để tránh trường hợp sản phẩm bị từ chối.
Danh sách Default Location (Vị trí mặc định) được tùy chỉnh dựa trên cài đặt tài khoản của bạn. Trong trường hợp bạn không tìm được vị trí mong muốn, vui lòng liên hệ với TikTok để được hỗ trợ thêm.

B. Tải nguồn cấp dữ liệu lên danh mục sản phẩmTại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Product feeds. Nhấp vào biểu tượng sao chép bên cạnh một nguồn cấp dữ liệu TikTok bất kỳ để sao chép liên kết nguồn cấp dữ liệu bạn muốn thêm vào TikTok.

Đi tới Ads Manager và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau đó, nhấp vào Assets > Catalog và chọn danh mục bạn muốn thêm sản phẩm.


Chọn Products > Add products.


Chọn Data Feed Schedule và nhấp vào Next.


Thiết lập nguồn sản phẩm của bạn bằng cách:

Chèn Data Feed Name (Tên nguồn cấp dữ liệu).
Dán liên kết nguồn cấp sản phẩm mà bạn đã sao chép ở bước 1 vào trường Data Feed URL (URL nguồn cấp dữ liệu).
Chọn thời gian cập nhật dữ liệu hàng giờ và hàng ngày trong mục Automatic uploadRepeat.
Chọn hình thức cập nhật trong mục Update method.

Bạn nên thiết lập Daily (cập nhật hàng ngày) vì nguồn cấp dữ liệu TikTok sẽ chỉ được làm mới một lần mỗi ngày.

Nhấp vào Import. Sau khi nguồn cấp dữ liệu được tải thành công lên TikTok Catalog, TikTok sẽ liệt kê các thông tin liên quan đến nguồn cấp dữ liệu như hình dưới đây.Bài viết liên quanTổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tìm hiểu về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Cập nhật vào: 17/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!