Bài viết về: Xử lý sự cố
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hướng dẫn xử lý - lỗi khi thêm Product feed vào Google Merchant Center

Khi gửi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm (product feed) lên Google Merchant Center (GMC), bạn có thể gặp phải một số vấn đề với sản phẩm. Khi đó, GMC có thể gửi thông báo Disapproved (không được duyệt) hoặc Warning (bị cảnh báo). Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin và cách giải quyết một số lỗi bạn có thể gặp phải khi gửi dữ liệu sản phẩm lên Google Merchant Center.

Nội dung bài viếtA. Xử lý lỗi với thông báo Disapproved
B. Xử lý lỗi với thông báo Warning

A. Xử lý lỗi với thông báo DisapprovedKhi sản phẩm không được duyệt lên Google Merchant Center, bạn sẽ thấy các thông báo lỗi được hiển thị cùng với icon màu đỏ trên trang Diagnostics như ảnh dưới đây:


Với mỗi lỗi thông báo Disapproved bạn sẽ nhìn thấy nguyên nhân lỗi tương ứng như hình dưới, bạn có thể nhấp vào dấu ? để được giải thích chi tiết và xem hướng dẫn xử lý từ Google hoặc nhấp vào biểu tượng tải xuống để biết những sản phẩm nào đang bị lỗi trên.Nếu không thể xác định được lỗi của sản phẩm, hãy liên hệ với ShopBase và gửi tệp chỉ định lỗi mà bạn tải xuống qua email hoặc Live Chat để được hỗ trợ thêm.

Dưới đây là một số lỗi thường gặp và cách xử lý:

Google kiểm duyệt và thu thập dữ liệu ban đầu (Initial review and Crawl data)


Khi đăng các sản phẩm lần đầu tiên lên tài khoản Google Merchant Center, các sản phẩm và trang web cần trải qua quá trình kiểm duyệt và thu thập dữ liệu ban đầu. Bạn sẽ phải đợi quá trình này hoàn tất từ 3-6 ngày làm việc và trong thời gian này, tài khoản của bạn sẽ hiển thị một số trạng thái như:

Pending initial review/Initial review


Crawl pending


Crawl rate too slow


Bạn cần chờ từ 3-6 ngày làm việc để Google hoàn tất quá trình này. Sau đó, sản phẩm của bạn sẽ được tải thành công lên Google Merchant Center và bạn có thể tạo quảng cáo với sản phẩm của mình.

Trong trường hợp Crawl rate too slow, nếu sau thời gian kiểm duyệt và thu thập dữ liệu mà bạn vẫn gặp tình trạng này, hãy tải tệp Samples và gửi cho ShopBase, chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra lại.

Vi phạm chính sách của Google


Google xây dựng các chính sách với mong muốn mọi người đều có trải nghiệm an toàn và tích cực khi truy cập vào Google, cũng như các trang web đối tác. Google có thể từ chối sản phẩm của bạn nếu bạn không tuân thủ các chính sách đó. Nếu bạn vi phạm các chính sách ở mức độ nghiêm trọng, Google có thể tạm ngưng tài khoản của bạn.


Vui lòng xem kỹ Điều khoản dịch vụ của Merchant Center và Chính sách Quảng cáo mua sắm trước khi gửi sản phẩm của bạn lên Merchant Center để tránh trường hợp bị tạm ngưng tài khoản.

B. Xử lý lỗi với thông báo WarningKhi bạn vi phạm các lỗi với thông báo Warning, bạn sẽ thấy icon màu vàng như dưới đâyTrường hợp này xảy ra khi sản phẩm của bạn không tuân thủ một số chính sách hoặc yêu cầu về mô tả sản phẩm của Google. Trong thời gian có Warning, tài khoản của bạn vẫn hoạt động bình thường và các sản phẩm của bạn vẫn có thể hiển thị trên quảng cáo.

Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được email cảnh báo, trong đó sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề và thời hạn để khắc phục (thường là 7 ngày). Bạn cần nhanh chóng khắc phục các vấn đề về sản phẩm của mình.

Nếu không thể xác định được lỗi của sản phẩm, hãy liên hệ với ShopBase và gửi tệp dữ liệu bị lỗi qua email hoặc Live Chat để được hỗ trợ thêm.

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!