Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi gửi dữ liệu sản phẩm của bạn lên Google Merchant Center, bạn có thể gặp phải một số vấn đề khiến sản phẩm của bạn

A. Không được duyệt (Disapproved)
B. Bị cảnh báo (Warning)

Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin và cách giải quyết một số vấn đề bạn sẽ gặp phải khi gửi dữ liệu sản phẩm lên Google Merchant Center.


A. Không được duyệt (Disapproved)

Khi sản phẩm không được duyệt lên Google Merchant Center, bạn sẽ thấy các vấn đề được hiển thị cùng với icon màu đỏ trên trang Diagnostics . Ví dụ như ảnh dưới đây:


Sản phẩm không được duyệt lên Google Merchant Center do các trường hợp dưới đây

1. Google kiểm duyệt và thu thập dữ liệu ban đầu (Initial review and Crawl data)

Khi đăng các sản phẩm lần đầu tiên lên tài khoản Google Merchant Center của mình, các sản phẩm và website cần trải qua quá trình kiểm duyệt và thu thập dữ liệu ban đầu. Bạn sẽ phải đợi quá trình này hoàn tất từ 3-6 ngày làm việc và trong thời gian này, tài khoản của bạn sẽ hiển thị một số trạng thái như:

Pending initial review/Initial review

Crawl pending

Crawl rate too slow


Bạn cần chờ từ 3-6 ngày làm việc để Google hoàn tất quá trình này. Sau đó, sản phẩm của bạn sẽ được tải thành công lên Google Merchant Center và bạn có thể tạo quảng cáo với sản phẩm của mình.

Lưu ý: Trong trường hợp Crawl rate too slow, nếu sau thời gian kiểm duyệt và thu thập dữ liệu mà bạn vẫn gặp tình trạng này, hãy tải file Samples và gửi cho ShopBase, chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra lại.

2. Vi phạm chính sách của Google

Google xây dựng các chính sách với mong muốn mọi người đều có trải nghiệm an toàn và tích cực khi truy cập vào Google, cũng như các trang web đối tác. Google có thể từ chối sản phẩm của bạn nếu bạn không tuân thủ các chính sách đó. Nếu bạn vi phạm các chính sách ở mức độ nghiêm trọng, Google có thể tạm ngưng tài khoản của bạn.


Hãy xem kỹ Điều khoản dịch vụ của Merchant Center và Chính sách Quảng cáo mua sắm trước khi gửi sản phẩm của bạn lên Merchant Center để tránh trường hợp bị tạm ngưng tài khoản.

3. Các trường hợp khác:

Nếu bạn gặp phải vấn đề không được liệt kê bên trên, hãy thực hiện theo các bước sau để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra sản phẩm:

Bước 1: Download file Samples tương ứng với các lỗi


Bước 2: Xác định các sản phẩm bị lỗi và kiểm tra lại các thuộc tính của sản phẩm hoặc URL của sản phẩm trên Online Store. Nếu xác định được lỗi của sản phẩm, bạn có thể xuất lại product feeds và thêm lại file trên Google Merchant Center.

Nếu không thể xác định được lỗi của sản phẩm, hãy liên hệ với ShopBase và gửi file Samples qua email hoặc cửa sổ chat ở góc dưới bên phải màn hình chính của ShopBase.

B. Bị cảnh báo (Warning)
Lúc này bạn sẽ thấy Warning hiển thị icon màu vàng như dưới đây



Trường hợp này xảy ra khi sản phẩm của bạn không tuân thủ một số chính sách hoặc yêu cầu về mô tả sản phẩm của Google. Trong thời gian có Warning, tài khoản của bạn vẫn hoạt động bình thường và các sản phẩm của bạn vẫn có thể hiển thị trên quảng cáo.

Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được email cảnh báo, trong đó cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề và thời hạn để khắc phục (thường là 7 ngày). Bạn cần nhanh chóng khắc phục các vấn đề về sản phẩm của mình.

Nếu không thể xác định được lỗi của sản phẩm, hãy liên hệ với ShopBase và gửi file Samples qua email hoặc cửa sổ chat ở góc dưới bên phải màn hình chính của ShopBase.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!