Bài viết này cũng có sẵn trong:
Đội Hỗ trợ khách hàng của ShopBase cung cấp dịch vụ 24/7 để giúp người bán hàng trực tuyến giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra phản hồi cho các thắc mắc một cách nhanh nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cách liên hệ với Đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase.

Nội dung bài viết

A. Nhận hỗ trợ qua ShopBase Live Chat
B. Nhận hỗ trợ qua Facebook Messenger
C. Nhận hỗ trợ qua email
D. Nhận hỗ trợ từ đội Customer Success Manager

A. Nhận hỗ trợ qua ShopBase Live Chat

ShopBase Live Chat hoạt động 24/7 với phản hồi tức thì. Bạn có thể liên hệ ShopBase Live Chat trên trang quản trị cửa hàng ShopBase và trên trang web của ShopBase.

Bạn có thể nói chuyện với Đội hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ở mọi nơi, trên trang đăng nhập ...
... trên trang quản trị cửa hàng ...
và cả trên trang web ShopBase!

B. Nhận hỗ trợ qua Facebook Messenger

Bạn cũng có thể liên hệ với đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase qua Facebook. Vui lòng truy cập trang Facebook này để được hỗ trợ.

Để được hỗ trợ nhanh hơn, bạn cũng có thể liên hệ qua trang Facebook tại đây

C. Nhận hỗ trợ qua email

Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@shopbase.com. Trong trường hợp cần được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời, vui lòng liên hệ với đội hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua LiveChat.

D. Nhận hỗ trợ từ Customer Success Manager

Bạn cũng có thể liên hệ với Customer Success Manager qua địa chỉ email csm@shopbase.com để được tư vấn về cách tối ưu hóa cửa hàng và tạo doanh số bán hàng. Bạn có thể để lại thông tin liên hệ của mình như Skype, WhatsApp, Wechat, hoặc số điện thoại để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ trực tiếp.

Bài viết liên quan

Tham gia cộng đồng dành cho các thương gia quốc tế
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!