Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hay còn gọi là product feed là tệp chứa tất cả thông tin về sản phẩm của bạn. Bạn có thể tải nó lên các kênh bán hàng trực tuyến như Google và Facebook để cung cấp tất cả thông tin về danh sách sản phẩm trên cửa hàng.

ShopBase cung cấp công cụ hỗ trợ bạn tạo và chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu sản phẩm chỉ trong vài thao tác cơ bản. Điều này sẽ giúp tiếp kiệm thời gian nhất là khi bạn muốn tạo nhiều nguồn cấp dữ liệu cho nhiều sản phẩm khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu sản phẩm từ trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫn

Đi tới trang quản trị ShopBase, chọn Products > Product feeds. Nhấp vào Add product feed.Chọn kênh bán hàng mà bạn muốn gửi dữ liệu sản phẩm của mình.

Google: Bạn chỉ có thể tạo 1 nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho Google với số lượng biến thể không giới hạn. Đây là cách quản lý nguồn cấp sản phẩm nâng cao sử dụng phương pháp Content API, vì vậy sẽ không có URL nào được cung cấp cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm này. Thay vào đó, dữ liệu sản phẩm của bạn sẽ được tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google Merchant Center đã kết nối với cửa hàng ShopBase.
Klaviyo: Bạn chỉ có thể tạo 1 nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho Klaviyo với số lượng biến thể không giới hạn. Đây là cách quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cơ bản sử dụng các tệp dữ liệu và URL sẽ được cung cấp cho nguồn cấp dữ liệu này. Theo quy định của Klaviyo, nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn chứa hơn 25.000 biến thể hoặc có dung lượng lớn hơn 100MB, ShopBase sẽ tạo nhiều hơn một liên kết cho bạn.
TikTok: Bạn có thể tạo tối đa 10 nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho TikTok với số lượng giới hạn 50.000 biến thể hoặc 50MB cho mỗi nguồn cấp dữ liệu. Đây là nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cơ bản sử dụng các tệp dữ liệu và URL sẽ được cung cấp cho nguồn cấp dữ liệu này.
Others: Bạn có thể tạo tối đa 20 nguồn cấp sản phẩm cho các kênh bán hàng khác với số lượng giới hạn 50.000 biến thể hoặc 100MB cho mỗi nguồn cấp dữ liệu. Đây là nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cơ bản sử dụng các tệp dữ liệu và URL sẽ được cung cấp cho nguồn cấp dữ liệu này.


Tại mục Product feed details, nhập tên nguồn cấp dữ liệu tại trường Feed name.


Tại All products or just some of them?, chọn các sản phẩm bạn muốn thêm vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Bạn có thể chọn All products (tất cả các sản phẩm) hoặc Products from selected collections (sản phẩm từ một số bộ sưu tập cụ thể)Tại All variations or just some of them?, chọn:


Export all variations of a product: xuất toàn bộ biến thể của các sản phẩm vào nguồn cấp dữ liệu.

Bạn có thể loại trừ một số sản phẩm có SKU hoặc giá trị tùy chọn mà bạn không muốn đồng bộ bằng cách nhấp vào Exclude the variations matching và điền vào các điều kiện.

Export only first variation of a product: chỉ xuất biến thể đầu tiên của sản phẩm vào nguồn cấp dữ liệu.

Ví dụ: Nếu sản phẩm có ba tùy chọn: style (với giá trị: t-shirt, hoodie, sweatshirt), color (với giá trị: black, white), và size (với giá trị: S, M), sự kết hợp của t-shirt/black/S sẽ được đồng bộ.

Export only the first variation of each value in the first option of a product: chỉ xuất các giá trị biến thể của tùy chọn đầu tiên.

Ví dụ: Nếu sản phẩm có ba tùy chọn: style (với giá trị: t-shirt, hoodie, sweatshirt); color (với giá trị: black, white) & size (với giá trị: S, M), sự kết hợp t-shirt/black/S; hoodie/black/S và sweatshirt/black/S sẽ được đồng bộ.

Export only variations of a product matching desired Product SKU or option value: bạn có thể chọn contain (chứa), start with (bắt đầu với), end with (kết thúc với), equal to (bằng) để lọc các sản phẩm có SKU hoặc giá trị tùy chọn mà bạn muốn đồng bộ hóa.

Tại Variant title, chọn Do not add variant title at the end of the title (Không thêm tiêu đề biến thể vào cuối tiêu đề) hoặc Add all options like color, size, etc. behind the title (example: t-shirt red S) (Thêm tất cả các tùy chọn như màu sắc, kích thước, v.v.. vào phía sau tiêu đề)


Tại Product title preference, chọn Default product title hoặc SEO product title để sử dụng tiêu đề mặc định của sản phẩm hoặc tiêu đề trang SEO đã được thiết lập trong trang quản trị cửa hàng. Về cách đặt tiêu đề sản phẩm, vui lòng tham khảo bài viết này


Tại Product description preference, chọn Default product description hoặc SEO product description để sử dụng mô tả sản phẩm hoặc mô tả meta SEO đã được thiết lập trong trang quản trị cửa hàng. Về cách thiết lập mô tả sản phẩm, vui lòng tham khảo bài viết này.


Tại Google product category, chọn danh mục sản phẩm tương ứng trên Google cho các sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách chọn danh mục sản phẩm Google phù hợp cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Dưới đây là 5 bước (từ bước 10 đến bước 14) chỉ áp dụng cho một số kênh bán hàng (bao gồm Google, TikTok, và Others):

Tại Submit products as custom products, chọn Yes (nếu sản phẩm được cá nhân hóa hoặc bạn quảng cáo cho sản phẩm đó trên Shopping Ads) hoặc No. Nếu chọn Yes, ShopBase sẽ không gửi bất kỳ mã định danh sản phẩm nào cho các sản phẩm tùy chỉnh này (chẳng hạn như tên thương hiệu và Mã vạch/GTIN).


Nhập tên thương hiệu tại mục Default Brand Name.


Tên thương hiệu mặc định sẽ là tên của nhà cung cấp sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn không có thông tin về nhà cung cấp, thì dữ liệu được nhập vào mục Default Brand Name sẽ được đồng bộ lên GMC.
Nếu mục Default Brand Name được để trống và mã định danh sản phẩm (barcode hoặc mpn từ SKU) được nhập vào, tên cửa hàng của bạn sẽ được đồng bộ lên GMC.

Tại Default Gender, chọn giới tính cho nhóm người mua hàng đang được nhắm đến. Trường này là bắt buộc phải điền đối với tất cả mặt hàng may mặc mà nhắm vào người mua hàng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ.Tại Default Age Group, chọn độ tuổi cho nhóm người mua hàng đang được nhắm đến. Trường này là bắt buộc phải điền đối với tất cả mặt hàng may mặc mà nhắm vào người mua hàng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ.


Trong trường hợp các sản phẩm bạn tạo trong nguồn cấp dữ liệu của mình nằm trong danh mục Apparel & Accessories, Google Merchant Center yêu cầu thông tin về màu sắc và kích thước cho sản phẩm của bạn. Với ShopBase, các sản phẩm không có thông tin chi tiết về màu sắc/kích thước có thể được thêm tự động khi bạn tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm bằng cách đặt màu sắc và kích thước mặc định trong các trường bên dưới.


Nhấp Save để lưu thay đổi.

Sau khi tạo xong, nguồn cấp sản phẩm của bạn sẽ được tự động cập nhật tại thời điểm được chỉ định trong cài đặt nguồn cấp dữ liệu, và quá trình cập nhật có thể mất khoảng một vài giờ để đồng bộ cho cả hệ thống.


Nguồn cấp dữ liệu sẽ KHÔNG được tạo tự động nếu: Cửa hàng bị khóa (frozen) hoặc bị đóng (closed); hoặc gói đăng ký tiếp theo của cửa hàng không được thanh toán thành công; hoặc tên miền không được kết nối với cửa hàng.

Bài viết liên quan

Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tìm hiểu về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã tạo trong trang quản trị ShopBase
Thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!