Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong trường hợp bạn không muốn tạo nguồn cấp dữ liệu cho các sản phẩm riêng lẻ rồi tải lên Google Merchant Center (GMC) mà bạn muốn tải toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của tất cả các sản phẩm trên cửa hàng lên GMC thì ShopBase sẽ giúp bạn thực hiện điều đó chỉ trong vài bước đơn giản. Tính năng này giúp bạn:

Tạo nguồn cấp dữ liệu tự động chỉ trong một vài bước, không còn mất công tự tạo nguồn cấp dữ liệu và chỉnh sửa bằng tay.

Thời gian cập nhật nguồn cấp dữ liệu nhanh chóng, mỗi 4h/ lần thay vì 24h/ lần như trước đây.

Quá trình cập nhật thuận tiện: có thể cập nhật dữ liệu ngay trên ShopBase mà không ảnh hưởng đến dữ liệu gốc hiển thị trên cửa hàng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập để đồng bộ tự động tất cả các sản phẩm trên ShopBase lên Google Merchant Center.

Lưu ý:

Trước khi thiết lập, hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng được các điều kiện sau: có tài khoản Google Merchant Center kết nối với tài khoản Google; xác minh website của cửa hàng trên Google Merchant Center (tên miền được xác mình phải là của đúng cửa hàng, nếu không các sản phẩm sẽ bị từ chối (disapproved) do sai đường dẫn của hình ảnh); thiết lập thông tin vận chuyểnthuế trên Google Merchant Center.

Nội dung chính bài viết

A. Cài đặt tự động đồng bộ lên Google
B. Quản lý nguồn cấp dữ liệu

A. Cài đặt tự động đồng bộ lên Google

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Product feeds > Integrations.


Bấm vào Connect. Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn chọn tài khoản email liên kết với tài khoản GMC của bạn.


Bấm vào Connect ở mục Connect a Google Merchant Center account.


Xác nhận thông tin về quốc gia và ngôn ngữ rồi bấm Start syncing.


Sau khi hoàn thành việc đồng bộ tự động tất cả các sản phẩm trên ShopBase lên Google Merchant Center, bạn sẽ thấy nguồn cấp dữ liệu bạn vừa tạo được đặt tên là All Products và biểu tượng G bên cạnh như hình dưới.B. Quản lý nguồn cấp dữ liệu

Khi dữ liệu sản phẩm bị cảnh báo (warning) hoặc không được duyệt (disapproved), bạn nên chỉnh sửa lại lỗi và tải lại cho Google đánh giá trong thời gian quy định. Tính năng đồng bộ tự động nguồn cấp dữ liệu lên GMC của ShopBase cho phép thay đổi dữ liệu ngay trên trang quản trị ShopBase mà không ảnh hưởng đến thông tin hiển thị trên cửa hàng. Ví dụ, mô tả sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu có thể được rút gọn đi, trong khi nội dung được giữ nguyên trên trang sản phẩm.

Lưu ý:

Bất cứ cập nhật sản phẩm tại đây sẽ chỉ tác động đến thông tin sản phẩm trên nguồn cấp dữ liệu. Vui lòng tham khảo bài viết sau nếu bạn muốn chỉnh sửa thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, truy cập Products > Product feeds > All feeds. Bấm vào nguồn cấp dữ liệu tên là All Products có biểu tượng G bên cạnh.


Hệ thống đưa bạn đến trang tiếp theo, tại đây bạn có thể cập nhật thiết lập chung của nguồn cấp dữ liệu (vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin trong trang chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu này), hoặc bấm Manage Product Data để có thêm thông tin về những gì cần cập nhật.


Tại trang Manage Product Data sẽ liệt kê tất cả lỗi và tình trạng của dữ liệu sản phẩm. Bạn có thể cập nhật bằng cách nhấn vào từng tên sản phẩm để cập nhật thông tin, hoặc đánh dấu chọn một nhóm sản phẩm và bấm Bulk Edit để chỉnh sửa nhanh các thông tin còn thiếu. Cách này nên dùng cho các sản phẩm cùng phân loại hoặc có chung lỗi.

Sẽ có một cửa sổ bật ra bên phải nếu bạn bấm vào từng sản phẩm, bạn chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên nguồn cấp dữ liệu rồi bấm Update

Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm rồi bấm Bulk Edit

Sau khi chọn các phương án chỉnh sửa của Bulk Edit, một hộp thoại để bạn chỉnh sửa thông tin sẽ hiện ra, bạn nhập dữ liệu muốn thay đổi vào và ấn Update
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!