Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với tính năng tích hợp của ShopBase, bạn có thể tạo nguồn cấp dữ liệu cho các sản phẩm và tự động đồng bộ dữ liệu lên Google Merchant Center (GMC). Tính năng này giúp bạn:

Tạo nguồn cấp dữ liệu tự động chỉ trong một vài bước, không còn mất công tự tạo nguồn cấp dữ liệu và chỉnh sửa thủ công.
Thời gian cập nhật nguồn cấp dữ liệu nhanh chóng, mỗi 4 giờ/lần thay vì 24 giờ/lần như trước đây. Nguồn cấp dữ liệu không cần tạo mới mỗi khi bạn cập nhật, phù hợp cho các cửa hàng có cơ sở dữ liệu lớn.
Quá trình cập nhật thuận tiện: có thể cập nhật dữ liệu ngay trên trang quản trị ShopBase mà không ảnh hưởng đến dữ liệu gốc hiển thị trên cửa hàng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập để đồng bộ tự động tất cả các sản phẩm trên ShopBase lên Google Merchant Center.

Nội dung bài viết

A. Kết nối tài khoản Google Merchant Center
B. Đồng bộ sản phẩm của bạn
C. Quản lý dữ liệu sản phẩm

A. Kết nối tài khoản Google Merchant Center

Trước tiên, bạn cần kết nối Google Merchant Center với cửa hàng để đồng bộ sản phẩm. ShopBase cung cấp 2 cách để kết nối tài khoản GMC với cửa hàng của bạn, vui lòng tham khảo các bài viết dưới đây để biết thêm thông tin:

Đăng ký Google Merchant Center và thiết lập cửa hàng trực tuyến theo cách tự động: Sau khi tài khoản của bạn được duyệt, bạn có thể bắt đầu đồng bộ các sản phẩm của mình.
Kết nối Google Merchant Center bằng danh mục yêu cầu của ShopBase.

B. Đồng bộ sản phẩm của bạn

Chọn quốc giangôn ngữ dựa theo nơi sản phẩm được bán và vận chuyển đến.


Để bắt đầu đồng bộ hóa dữ liệu sản phẩm của bạn với GMC, nhấp vào Start syncing. Lưu ý rằng bạn sẽ cần phải tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của Google trước đó. Khi tạo nguồn cấp dữ liệu Google, bạn có thể chọn đồng bộ hóa tất cả các sản phẩm hoặc chỉ các sản phẩm của các bộ sưu tập đã chọn với GMC.


Sau khi đồng bộ hóa thành công, bạn có thể tìm thấy nguồn cấp dữ liệu của mình bằng cách truy cập trang quản trị của GMC > Products > Feeds. Tên nguồn cấp dữ liệu của bạn sẽ là Content API.

Các sản phẩm khi được đồng bộ hóa thành công với GMC sẽ được hiển thị trên trang quản trị GMC như ảnh trên
Đối với các cửa hàng PrintBase/PlusBase, có thể sẽ khó quản lý và thiết lập phí vận chuyển cho từng sản phẩm mà bạn đăng bán. Do đó, PrintBase/PlusBase sẽ tự động tính phí vận chuyển cho từng sản phẩm và đồng bộ thông tin của sản phẩm đó lên GMC. Điều này sẽ đảm bảo rằng phí vận chuyển cung cấp cho GMC là chính xác so với phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

C. Quản lý dữ liệu sản phẩm

Khi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn nhận được cảnh báo hoặc từ chối từ Google, tiến trình khắc phục sự cố và gửi lại yêu cầu cho Google sẽ được thực hiện bắt buộc. Tính năng nguồn cấp dữ liệu tự động của Google trên ShopBase cho phép bạn thực hiện các thay đổi ngay trên trang quản trị ShopBase mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiển thị ngoài trang cửa hàng. Ví dụ: mô tả sản phẩm cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm có thể được rút ngắn trên nguồn cấp dữ liệu, nhưng vẫn không thay đổi trên các trang sản phẩm.

Mọi cập nhật sản phẩm ở đây sẽ chỉ có tác động đến nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để cập nhật sản phẩm, vui lòng tham khảo bài viết này.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Product feeds. Nhấp vào nguồn cấp dữ liệu Google.


Nếu không có nguồn cấp dữ liệu Google nào được tạo trước đó, vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Trên trang cài đặt nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu của mình, hoặc đi tới Manage Product Data để biết bạn cần cập nhật tại mục nào.


Tất cả sản phẩm được thiết lập để đồng bộ hóa với GMC trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm sẽ được hiển thị như ảnh dưới.

Trạng thái sản phẩm trên GMC sẽ được tự động đồng bộ hóa trên trang này để bạn có thể quản lý chúng và thực hiện các thay đổi theo yêu cầu, sau đó đồng bộ hóa lại với GMC.


All products: Tất cả các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.
Ineligible: Sản phẩm bị thiếu hình ảnh hoặc đã vượt quá hạn đồng bộ hóa sản phẩm.
Wait to sync: Các sản phẩm đang chờ được đồng bộ hóa với GMC.
In review: Các sản phẩm được đồng bộ hóa với GMC và đang được Google xem xét.
Pending: Các sản phẩm đang chờ Shopping Ads xem xét.
Approved: Sản phẩm được Google phê duyệt.
Disapproved: Sản phẩm bị Google từ chối.

Do giới hạn yêu cầu API của Google, ShopBase sẽ không liên tục cập nhật trạng thái của các sản phẩm được đồng bộ hóa với GMC. Trạng thái sản phẩm sẽ được cập nhật sau mỗi 72 giờ.

Bạn có thể lọc theo chi tiết của sản phẩm để xem và cập nhật dữ liệu của mình bằng cách nhấp vào More filters. Hộp Filters sẽ hiện ra và bạn có thể bấm vào từng điều kiện để tìm được sản phẩm theo ý muốn.


Mỗi biến thể trong ShopBase là một sản phẩm trên GMC. Theo mặc định, Google Merchant Center giới hạn số lượng mặt hàng bạn có thể gửi cho mỗi tệp và mỗi tài khoản. Khi đó, bạn có thể thấy báo lỗi như exceeded quota. Hạn mức dao động trong khoảng 50.000 đến 150.000 mặt hàng hoặc hơn tùy thuộc vào tài khoản của bạn.
Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm để đồng bộ hóa lại với GMC. Tuy nhiên, dữ liệu sản phẩm gốc trên cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ không thay đổi.

Có ba cách chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công:

Chỉnh sửa từng cái một bằng cách nhấp vào từng tên sản phẩm để cập nhật thông tin.

Một cửa sổ popup sẽ xuất hiện nếu bạn nhấp vào từng sản phẩm, tại đó bạn có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm và nhấp vào nút "Update"..
Lọc và chọn nhiều hoặc tất cả sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt chi tiết còn thiếu.


Xuất tất cả các dữ liệu sản phẩm để chỉnh sửa sản phẩm trong tệp .csv. Sau đó, nhập lại vào ShopBase để cập nhật dữ liệu hàng loạt.


Trong trường hợp bạn đổi ý và muốn đặt lại tất cả các thay đổi dữ liệu thủ công, bạn có thể khôi phục lại dữ liệu sản phẩm của mình về cài đặt nguồn cấp dữ liệu và chi tiết sản phẩm mặc định:

Nếu bạn muốn khôi phục lại tất cả dữ liệu sản phẩm, nhấp vào Reset > Reset all product data.


Nếu bạn chỉ muốn khôi phục một vài sản phẩm, nhấp chọn vào những sản phẩm bạn muốn thiết lập lại > Reset > Reset the selected products.Dữ liệu được đồng bộ hóa với GMC sẽ được ưu tiên theo thứ tự này: Product detail data < Feed settings < Product tags < Manually edited product data.

Product detail data: Đây là dữ liệu sản phẩm gốc được hiển thị trên cửa hàng trực tuyến.
Feed settings: Các cài đặt cho tất cả các sản phẩm khi tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
Product tags: Dữ liệu sản phẩm từ thẻ (tags).
Manually edited product data: Dữ liệu được chỉnh sửa thủ công tại trang Manage product data.

Ví dụ:

Nếu bạn thay đổi dữ liệu sản phẩm trên cửa hàng (Product detail data), rồi sau đó trên thẻ sản phẩm (Product tags), sau đó tại trang Manage product data (Manually edited product data), dữ liệu tại trang Manage product data sẽ được ưu tiên đồng bộ hóa với GMC.
Nếu bạn thay đổi dữ liệu sản phẩm trên cửa hàng (Product detail data), rồi sau đó trên thẻ sản phẩm (Product tags), sau đó tại cài đặt nguồn cấp dữ liệu (Feed settings), dữ liệu trong thẻ sản phẩm sẽ được ưu tiên đồng bộ hóa với GMC.

Bài viết liên quan

Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tìm hiểu về Product feed
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu
Tổng quan về cách kết nối Google Merchant Center vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!