Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong trường hợp bạn không muốn tạo nguồn cấp dữ liệu cho các sản phẩm riêng lẻ rồi tải lên Google Merchant Center (GMC) mà bạn muốn tải toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của tất cả các sản phẩm trên cửa hàng lên GMC thì ShopBase sẽ giúp bạn thực hiện điều đó chỉ trong vài bước đơn giản. Tính năng này giúp bạn:

Tạo nguồn cấp dữ liệu tự động chỉ trong một vài bước, không còn mất công tự tạo nguồn cấp dữ liệu và chỉnh sửa bằng tay.

Thời gian cập nhật nguồn cấp dữ liệu nhanh chóng, mỗi 4h/lần thay vì 24h/lần như trước đây.

Quá trình cập nhật thuận tiện: có thể cập nhật dữ liệu ngay trên ShopBase mà không ảnh hưởng đến dữ liệu gốc hiển thị trên cửa hàng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập để đồng bộ tự động tất cả các sản phẩm trên ShopBase lên Google Merchant Center.

Nội dung bài viết

A. Kết nối tài khoản Google
B. Đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của Google
C. Kết nối tài khoản Google Merchant Center
D. Đồng bộ sản phẩm của bạn
E. Các cài đặt trong Google Merchant Center
F. Quản lí dữ liệu sản phẩm

A. Kết nối tài khoản Google

Trước khi bắt đầu thiết lập, hãy đảm bảo rằng bạn: có tài khoản Google Merchant Center kết nối với tài khoản Google; xác thực website ShopBase trên Google Merchant Center (tên miền được xác mình phải là của đúng cửa hàng, nếu không các sản phẩm sẽ bị từ chối (disapproved) do sai đường dẫn của hình ảnh); thiết lập thông tin vận chuyểnthuế trên Google Merchant Center.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Sales channels.


Nhấp vào Google.


Tại Google account, nhấp Connect để bắt đầu quy trình đồng bộ.


Tại cửa sổ pop-up, đăng nhập vào tài khoản Google.

B. Đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của Google

Để sử dụng kênh Google, bạn cần đảm bảo rằng cửa hàng trực tuyến đáp ứng được những yêu cầu của Google Merchant Center dưới đây:

Kết nối và thiết lập tên miền cho cửa hàng trực tuyến của mình. Vui lòng tham khảo bài viết này, hoặc xem video này để biết cách kết nối tên miền vào cửa hàng ShopBase.
Không cài đặt mật khẩu truy cập vào cửa hàng. Vui lòng tham khảo bài viết này, hoặc xem video ngắn này để biết cách xóa mật khẩu để khách truy cập vào cửa hàng ShopBase.
Thêm nhà cung cấp thanh toán hợp lệ trong trang quản trị ShopBase. Vui lòng tham khảo bài viết này, hoặc xem video này để biết cách kết nối cổng thanh toán cho cửa hàng ShopBase.
Thêm Chính sách hoàn tiền, Chính sách vận chuyển, Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ vào cửa hàng trực tuyến của mình. Vui lòng tham khảo bài viết này, hoặc xem video này để biết cách thiết lập các trang chính sách và thêm chúng vào menu phía dưới trang cửa hàng ShopBase.

Cần có ít nhất 2 phương thức liên hệ trên cửa hàng trực tuyến của mình.
Cần xác nhận rằng bạn không thu thập thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
Cần xác nhận rằng bạn không cung cấp các mặt hàng miễn phí hoặc ưu đãi như gói sản phẩm, chiết khấu số lượng, v.v.
Cần xác nhận rằng bạn tuân thủ luật bản quyền để tránh vi phạm.

4 yêu cầu cuối cùng phía trên là các yêu cầu cơ bản từ GMC. Bạn cần xác nhận hoàn thành đủ 4 yêu cầu đó trước khi kết nối tài khoản GMC của mình.

Trong quá trình thiết lập, một danh mục sẽ được hiển thị để bạn xem liệu cửa hàng của mình có đáp ứng các yêu cầu của GMC hay không.C. Kết nối tài khoản Google Merchant Center

Sau khi hoàn thành danh mục yêu cầu GMC, bạn có thể kết nối tài khoản GMC bằng cách nhấp vào nút Connect.


Tài khoản GMC cần được liên kết với một tên miền đã được xác minh và không có liên kết với tài khoản GMC khác. Khi đó, tên miền của cửa hàng ShopBase sẽ tự động được xác nhận quyền sở hữu. Nếu tên miền của bạn được liên kết với một tài khoản GMC khác, bạn có thể chuyển xác nhận quyền sở hữu tên miền sang tài khoản GMC mà bạn đã kết nối với ShopBase.

D. Đồng bộ sản phẩm của bạn

Chọn quốc gia ngôn ngữ dựa theo nơi sản phẩm được bán và vận chuyển đến.


Để bắt đầu đồng bộ hóa dữ liệu sản phẩm của bạn với GMC, hãy nhấp vào Start syncing. Nếu bạn đã có nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được đồng bộ hóa trong GMC, thì các sản phẩm của các nguồn cấp dữ liệu đó sẽ được sử dụng để đồng bộ hóa lên GMC. Nếu bạn chưa thiết lập bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào để đồng bộ hóa với GMC thì theo mặc định, một nguồn cấp dữ liệu cho tất cả sản phẩm sẽ được tạo. Bạn có thể cập nhật cài đặt của nguồn cấp dữ liệu này hoặc sử dụng nó để đồng bộ hóa với GMC. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.Sau khi tất cả các sản phẩm của ShopBase được tự động đồng bộ hóa với Google Merchant Center, một nguồn cấp dữ liệu All Products với biểu tượng chữ G sẽ xuất hiện trong danh sách nguồn cấp sản phẩm của bạn như ảnh bên dưới. Bạn có thể quản lý tất cả các sản phẩm được đồng bộ hóa với GMC trong mục Manage product data (tham khảo phần F của bài viết này để được hướng dẫn chi tiết) và cập nhật cài đặt của nguồn cấp sản phẩm bất kỳ lúc nào.


E. Các cài đặt trong Google Merchant Center

Để bắt đầu bán hàng trên Google Shopping, bạn cần hoàn thành danh mục yêu cầu của Google Merchant Center.


Theo mặc định, ShopBase sẽ tự động xác nhận quyền sở hữu và xác minh tên miền của bạn. Các mục khác trong danh mục yêu cầu sẽ cần được hoàn thành trên Google Merchant Center:

Thiết lập thuế (Chỉ bắt buộc đối với Hoa Kỳ, các quốc gia khác là tùy chọn).
Thiết lập vận chuyển.
Liên kết tài khoản Google Ads.

F. Quản lí dữ liệu sản phẩm

Khi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn nhận được cảnh báo hoặc từ chối từ Google, tiến trình khắc phục sự cố và gửi lại yêu cầu cho Google sẽ được thực hiện bắt buộc. Tính năng nguồn cấp dữ liệu tự động của Google trên ShopBase cho phép bạn thực hiện các thay đổi ngay trên trang quản trị ShopBase mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiển thị ngoài trang cửa hàng. Ví dụ: mô tả sản phẩm cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm có thể được rút ngắn trên nguồn cấp dữ liệu, nhưng vẫn không thay đổi trên các trang sản phẩm.

Mọi cập nhật sản phẩm ở đây sẽ chỉ có tác động đến nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để cập nhật sản phẩm, vui lòng tham khảo bài viết này.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Product feeds > All feeds. Nhấp vào nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn đồng bộ hóa với GMC.Nếu tích chọn Automatically upload product listings to Google Merchant Center, sẽ có biểu tượng chữ G bên cạnh tên nguồn cấp dữ liệu của bạn. Dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệu của bạn có thể được quản lý tại trang Manage Product Data để đồng bộ hóa với Google Merchant Center. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Trên trang mới, bạn có thể chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu của mình (vui lòng tham khảo bài viết này), hoặc đi tới Manage Product Data để biết bạn cần cập nhật tại mục nào.


Tất cả sản phẩm được thiết lập để đồng bộ hóa với GMC trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm sẽ được hiển thị như ảnh dưới.

Trạng thái sản phẩm trên GMC sẽ được tự động đồng bộ hóa trên trang này để bạn có thể quản lý chúng và thực hiện các thay đổi theo yêu cầu, sau đó đồng bộ hóa lại với GMC.


All products: Tất cả các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.
Ineligible: Sản phẩm bị thiếu hình ảnh hoặc đã vượt quá hạn đồng bộ hóa sản phẩm.
Wait to sync: Các sản phẩm đang chờ được đồng bộ hóa với GMC.
In review: Các sản phẩm được đồng bộ hóa với GMC và đang được Google xem xét.
Pending: Các sản phẩm đang chờ Shopping Ads xem xét.
Approved: Sản phẩm được Google phê duyệt.
Disapproved: Sản phẩm bị Google từ chối.

Bạn có thể lọc theo chi tiết của sản phẩm để xem và cập nhật dữ liệu của mình bằng cách nhấp vào More filters. Hộp Filters sẽ hiện ra và bạn có thể bấm vào từng điều kiện để tìm được sản phẩm theo ý muốn.


Mỗi biến thể trong ShopBase là một sản phẩm trên GMC. Theo mặc định, Google Merchant Center giới hạn số lượng mặt hàng bạn có thể gửi cho mỗi tệp và mỗi tài khoản. Khi đó, bạn có thể thấy báo lỗi như exceeded quota. Hạn mức dao động trong khoảng 50.000 đến 150.000 mặt hàng hoặc hơn tùy thuộc vào tài khoản của bạn.
Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm để đồng bộ hóa lại với GMC. Tuy nhiên, dữ liệu sản phẩm gốc trên cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ không thay đổi.

Có ba cách chỉnh sửa dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công::

Chỉnh sửa từng cái một bằng cách nhấp vào từng tên sản phẩm để cập nhật thông tin.

Một cửa sổ popup sẽ xuất hiện nếu bạn nhấp vào từng sản phẩm, tại đó bạn có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm và nhấp vào nút "Update"..
Lọc và chọn nhiều hoặc tất cả sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt chi tiết còn thiếu.


Xuất tất cả các dữ liệu sản phẩm để chỉnh sửa sản phẩm trong tệp .csv. Sau đó, nhập lại vào ShopBase để cập nhật dữ liệu hàng loạt.


Trong trường hợp bạn đổi ý và muốn đặt lại tất cả các thay đổi dữ liệu thủ công, bạn có thể khôi phục lại dữ liệu sản phẩm của mình về cài đặt nguồn cấp dữ liệu và chi tiết sản phẩm mặc định:

Nếu bạn muốn khôi phục lại tất cả dữ liệu sản phẩm, nhấp vào Reset > Reset all product data.


Nếu bạn chỉ muốn khôi phục một vài sản phẩm, nhấp chọn vào những sản phẩm bạn muốn thiết lập lại > Reset > Reset the selected products.Dữ liệu được đồng bộ hóa với GMC sẽ được ưu tiên theo thứ tự này: Product detail data < Feed settings < Product tags < Manually edited product data.

Product detail data: Đây là dữ liệu sản phẩm gốc được hiển thị trên cửa hàng trực tuyến.
Feed settings: Các cài đặt cho tất cả các sản phẩm khi tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
Product tags: Dữ liệu sản phẩm từ thẻ (tags).
Manually edited product data: Dữ liệu được chỉnh sửa thủ công tại trang Manage product data.
Ví dụ:
Nếu bạn thay đổi dữ liệu sản phẩm trên cửa hàng (Product detail data), rồi sau đó trên thẻ sản phẩm (Product tags), sau đó tại trang Manage product data (Manually edited product data), dữ liệu tại trang Manage product data sẽ được ưu tiên đồng bộ hóa với GMC.
Nếu bạn thay đổi dữ liệu sản phẩm trên cửa hàng (Product detail data), rồi sau đó trên thẻ sản phẩm (Product tags), sau đó tại cài đặt nguồn cấp dữ liệu (Feed settings), dữ liệu trong thẻ sản phẩm sẽ được ưu tiên đồng bộ hóa với GMC.

Nếu một sản phẩm nằm trong nhiều nguồn cấp dữ liệu sản phẩm với các cài đặt khác nhau, các cài đặt của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu có vị trí cao hơn trong trang quản trị ShopBase sẽ được đồng bộ hóa. Để thay đổi vị trí của một nguồn cấp dữ liệu, đi tới Products > Products feeds và kéo thả nguồn cấp dữ liệu theo vị trí mong muốn.Bài viết liên quan

Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tìm hiểu về Product feed
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã tạo trong trang quản trị ShopBase
Thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!