Bài viết về: Google Shopping
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Đăng ký Google Merchant Center và thiết lập cửa hàng theo cách tự động

Với quy trình đăng ký GMC tự động của ShopBase, cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ được thiết lập để đáp ứng các yêu cầu của Google; và ShopBase sẽ thiết lập tài khoản GMC của bạn với đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, thông tin giao hàng (đối với các cửa hàng PrintBase và PlusBase), xác nhận tên miền và tải sản phẩm lên GMC. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi đăng ký GMC, đồng thời giúp bạn đăng ký thành công dựa trên kinh nghiệm và quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng của ShopBase. Trong trường hợp tài khoản của bạn bị từ chối, đội Hỗ trợ khách hàng của ShopBase sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập tài khoản
B. Quá trình sau khi đăng ký
C. Kết quả
D. Đồng bộ hóa nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

A. Thiết lập tài khoảnTrước khi bắt đầu thiết lập, hãy đảm bảo rằng bạn có tài khoản Google Merchant Center kết nối với tài khoản Google.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Kênh bán (Sales channels) và chọn Google.


Tại Kết nối tài khoản Google (Connect Google account), nhấp Kết nối (Connect) để bắt đầu quy trình đồng bộ.


Tại cửa sổ pop-up, đăng nhập vào tài khoản Google. Tích chọn 2 ô cuối cùng và chọn Tiếp tục


Chọn tài khoản Google Merchant Center của bạn và nhấp vào Kết nối (Connect).


Mỗi tài khoản GMC chỉ được kết nối với 1 cửa hàng ShopBase. Nếu tài khoản của bạn đã được kết nối với cửa hàng ShopBase, vui lòng ngắt kết nối tài khoản trước khi kết nối với cửa hàng khác.

Trong mục Đăng ký Google Merchant Center (Register Google Merchant Center (GMC)) > Xem lại cửa hàng và thiết lập tài khoản GMC (Review store & Set up GMC account), chọn Hãy để ShopBase giúp tôi thiết lập (Let ShopBase help me set up). Sau đó, hoàn thành 3 bước sau để kiểm tra lại thông tin cửa hàng và doanh nghiệp của bạn.


Bước 1: Gửi thông tin doanh nghiệp


Trong bước này, bạn sẽ cần cung cấp thông tin doanh nghiệp của mình, bao gồm tên, địa chỉ và logo của doanh nghiệp để gửi cho GMC và thiết lập cửa hàng của bạn. Thông tin trên GMC và trên cửa hàng của bạn cần phải trùng khớp, và địa chỉ được cung cấp phải là địa chỉ hợp lệ.

Trong mục Tên cửa hàng (Store's name), nhập tên cửa hàng của bạn.
Trong mục Tên miền (Domain), kết nối tên miền với cửa hàng của bạn. Trong trường hợp bạn chưa có tên miền, bạn có thể mua tên miền mới từ ShopBase.
Nhập địa chỉ chính xác của doanh nghiệp của bạn vào mục Địa chỉ doanh nghiệp (Business address). Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Việt Nam, hãy cung cấp địa chỉ chính xác tại Việt Nam. Nhập số điện thoại hợp lệ để Google có thể gửi cho bạn mã xác minh sau này.


Bước 2: Kiểm tra lại thông tin của cửa hàng trước khi gửi


Trong bước này, bạn sẽ cần kiểm tra lại thông tin của cửa hàng, sản phẩm, các thiết lập thanh toán và giao hàng (đối với cửa hàng ShopBase) để đảm bảo rằng thiết lập đáp ứng các yêu cầu của Google:

Tải logo và favicon của cửa hàng của bạn. Bạn có thể trực tiếp tải hình ảnh từ thiết bị hoặc chọn một ảnh từ thư viện của bạn. Thư viện này bao gồm tất cả hình ảnh bạn đã tải lên trong quá trình đăng ký GMC tự động.


Xác nhận thời gian sản xuất và thời gian vận chuyển (đối với cửa hàng ShopBase).

Bạn có thể thêm các giá trị này vào các trang chính sách hoặc pháp lý của mình để đảm bảo dữ liệu cửa hàng được nhất quán trên tất cả các trang. Vui lòng tham khảo các bài viết này về cách thêm các biến template vào các trang cửa hàng hoặc trang chính sách.

Thêm và kết nối ít nhất 1 cổng thanh toán hợp lệ (đối với cửa hàng ShopBase). Phương thức thanh toán này phải ở chế độ Live, không phải ở chế độ thử nghiệm.
Thiết lập ít nhất 1 phương thức giao hàng trên cửa hàng ShopBase và trên tài khoản GMC (đối với cửa hàng ShopBase).
Kiểm tra lại các thông tin về sản phẩm để đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật bản quyền để tránh vi phạm.


Bước 3: Cuối cùng, tìm hiểu về những gì ShopBase sẽ thiết lập


ShopBase sẽ thực hiện một số thay đổi để thiết lập GMC và cập nhật cửa hàng của bạn. Bạn cần lưu ý những thay đổi này để chủ động quản lý và theo dõi. Chọn các thay đổi mà bạn muốn ShopBase thực hiện. Mọi thay đổi không được chọn sẽ bị bỏ qua.

Bạn có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ các yêu cầu của Google.

Nâng cấp lên phiên bản chủ đề mới nhất để tối ưu hóa cửa hàng: Bước này được thực hiện theo mặc định. Với phiên bản Theme Editor 2.0, ShopBase có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và giúp bạn tùy chỉnh chủ đề cửa hàng một cách dễ dàng hơn. Nếu chủ đề cửa hàng ở phiên bản cũ, ShopBase sẽ tự động cập nhật chủ đề đó lên phiên bản mới nhất. Tất cả các cài đặt chủ đề sẽ được giữ nguyên sau khi cập nhật.

Thêm nội dung cần thiết vào cửa hàng như địa chỉ, logo...: Nếu tùy chọn này được chọn, các cập nhật cửa hàng sau sẽ được thực hiện:

Thiết lập tên cửa hàng theo thông tin đã nhập.
Thiết lập logo và favicon theo thông tin đã nhập.
Bố cục trang sản phẩm sẽ được cập nhật thành "Description below product form".
Cập nhật các widgets chưa hoàn thành. Ví dụ: tự động chọn bộ sưu tập hoặc sản phẩm trong Featured collections, Featured products và Collection list.

Cập nhật các trang chính sách để đáp ứng các yêu cầu và hiển thị chúng trên cuối trang cửa hàng: Nếu tùy chọn này được chọn, các cập nhật sau sẽ được thực hiện:

Thêm địa chỉ, điện thoại và email của cửa hàng đã nhập vào cuối trang của cửa hàng. Đối với cửa hàng PrintBase/PlusBase, địa chỉ của cửa hàng đã nhập sẽ được hiển thị dưới dạng địa chỉ thứ hai bên cạnh địa chỉ của PrintBase/PlusBase mặc định.
Thêm và cập nhật nội dung trong các trang chính sách để đáp ứng các yêu cầu của Google và liên kết các trang này ở cuối trang cửa hàng.

Tắt thông báo và ứng dụng khuyến mại: Nếu tùy chọn này được chọn, các cập nhật sau sẽ được thực hiện:

Tắt ứng dụng Boost Upsell và Boost Convert.
Tắt tất cả cài đặt khuyến mại trên cửa hàng, chẳng hạn như giá tiết kiệm (saving price), giá trước giảm (compare-at-price), v.v.

Gửi thông tin doanh nghiệp tới GMC: Nếu tùy chọn này được chọn, thông tin doanh nghiệp đã nhập ở bước 1 sẽ được gửi tới GMC. Đồng thời, Google sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại đã nhập để xác minh.

Xác nhận tên miền trên GMC: Nếu tùy chọn này được chọn, tên miền của bạn sẽ tự động được xác minh và xác nhận quyền sở hữu trên GMC.

Tải nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên GMC: Nếu tùy chọn này được chọn, trước tiên ShopBase sẽ gửi khoảng 20 sản phẩm cho GMC để rút ngắn quá trình xét duyệt và tránh bất kỳ lỗi nào liên quan đến sản phẩm. Sau khi tài khoản được xét duyệt, bạn có thể đồng bộ hóa tất cả các sản phẩm hoặc một số sản phẩm/bộ sưu tập cùng với quốc gia bạn đang kinh doanh với GMC. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin.

Thiết lập phí vận chuyển trên GMC: Nếu tùy chọn này được chọn, đối với cửa hàng PrintBase/PlusBase, phí vận chuyển của từng sản phẩm sẽ được tự động tính toán để có thông tin chính xác cho GMC. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin.


Sau khi hoàn thành, nhấp vào Thiết lập cửa hàng và kết nối Merchant Center (Set up store and connect Merchant Center) để gửi cho GMC.

Cách xử lý lỗi "This app is blocked" (Ứng dụng này đã bị chặn) khi kết nối tài khoản Google của bạn.


Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn, đi tới Security và bật tính năng Less secure app access.


Nếu bạn vẫn chưa thể kết nối sau khi thực hiện bước 1, vui lòng liên hệ với đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase để được hỗ trợ thêm.

B. Quá trình sau khi đăng kýSau khi gửi, hệ thống sẽ thực hiện các thao tác mà bạn đã chọn. Trong thời gian này, bạn không nên cập nhật bất kỳ thông tin nào mà ShopBase đã thiết lập cho cửa hàng và tài khoản GMC của bạn.

Ngoài ra, bạn cần phải hoàn thành các hành động sau:

Xác minh số điện thoại: Sau khi gửi thông tin tài khoản, Google sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại đã đăng ký của bạn. Bạn cần nhập mã này vào ShopBase.


Tạo tài khoản Google Analytics và liên kết tài khoản đó với GMC. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của Google để biết thêm thông tin.

C. Kết quảGoogle có thể mất từ ​​1 đến 3 ngày để xét duyệt cửa hàng, sản phẩm và tài khoản GMC của bạn sau khi gửi. Trên GMC, bạn sẽ thấy thông báo in initial review. Sau đó, Google sẽ thông báo cho bạn nếu tài khoản được duyệt hay bị từ chối.

Nếu tài khoản của bạn bị từ chối, bạn có thể yêu cầu xem xét lại và nộp đơn khiếu nại. Trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với đội Hỗ trợ khách hàng của Google và ShopBase để được hỗ trợ trực tiếp tại trang quản trị của bạn. Đội hỗ trợ của ShopBase sẽ phụ trách việc xem xét thiết lập cửa hàng và tài khoản GMC của bạn để đưa ra các đề xuất và hướng dẫn về cách khiếu nại và đăng ký tài khoản GMC. Lưu ý rằng bạn có thể cần mời tài khoản ShopBase vào tài khoản GMC để xem xét kỹ hơn.Tham khảo thêm: Hiểu các trạng thái đăng ký tài khoản Google Merchant Center.

D. Đồng bộ hóa nguồn cấp dữ liệu sản phẩmSau khi tài khoản của bạn được duyệt, bạn có thể bắt đầu đồng bộ các sản phẩm lên GMC. Bạn có thể chọn đồng bộ tất cả các sản phẩm hoặc chỉ một số sản phẩm hoặc bộ sưu tập đã chọn lên GMC, tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của bạn.

Tham khảo thêm: Đồng bộ sản phẩm với Google Merchant Center.

Bài viết liên quanTổng quan về cách kết nối Google Merchant Center vào cửa hàng
Hiểu về các yêu cầu của Google khi đăng ký Merchant Center
Kết nối Google Merchant Center bằng danh mục yêu cầu của ShopBase
Hiểu về các trạng thái đăng ký tài khoản Google Merchant Center
Đồng bộ tự động tất cả các sản phẩm trên ShopBase lên Google Merchant Center

Cập nhật vào: 11/04/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!