Bài viết này cũng có sẵn trong:
Klaviyo là một nền tảng tiếp thị qua email được các doanh nghiệp thương mại điện tử thường xuyên sử dụng vì có tính năng tự động hóa tiếp thị qua email và SMS mạnh mẽ. Cũng giống như Facebook và Google, Klaviyo cung cấp tính năng quảng cáo sản phẩm qua email, SMS và để sử dụng tính năng này bạn cần thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Klaviyo. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho Klaviyo. Các sản phẩm được quảng cáo trong email của Klaviyo sẽ được hiển thị như hình dưới.


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo chiến dịch email marketing sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Klaviyo.

Nội dung chính bài viết

A. Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Klaviyo
B. Gửi yêu cầu để Klaviyo mở tính năng Product Block
C. Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong email tạo bởi Klaviyo

A. Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Klaviyo

Hướng dẫn

Đăng nhập vào tài khoản Klaviyo của bạn.

Truy cập Catalog Source.

Chọn Add Source.


Hệ thống dẫn bạn đến trang mới, tại đây bạn thêm tên nguồn cấp dữ liệu vào trường Source Name và liên kết nguồn cấp dữ liệu Klaviyo mà ShopBase đã tạo vào trường Source URL (liên kết mà bạn sao chép trong bước 3 mục B của bài viết tạo nguồn cấp dữ liệu Klaviyo).


Bấm Define Sources để lưu lại.

B. Gửi yêu cầu để Klaviyo mở tính năng Product Block

Để quảng cáo sản phẩm trong email ngoài việc cần nguồn cấp dữ liệu, bạn cần phải mở tính năng Product Block trên Klaviyo. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Klaviyo tại đây để yêu cầu kích hoạt tính năng Product Block cho tài khoản của bạn. Sau khi tính năng Product Block được thêm vào tài khoản của bạn, bạn có thể dễ dàng thêm sản phẩm vào email. Sau khi kích hoạt nó sẽ được hiển thị như thế này khi được sử dụng trong quá trình tạo nội dung email.C. Tạo email sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Klaviyo

Hướng dẫn

Truy cập Email Templates.

Mở một mẫu Email đã được tạo hoặc chọn Create Template nếu bạn muốn tạo mới:


Sau khi chọn mẫu email, bạn được đưa đến trang chỉnh sửa email. Tại đây, bạn kéo Product Block từ mục bên trái vào phần email ở bên phải màn hình.


Tại mục bên trái màn hình, Chọn Select from Catalog >> Browse for Products.


Tất cả sản phẩm thuộc nguồn cấp dữ liệu bạn tải lên sẽ xuất hiện ở cửa sổ mới được bật lên và bạn có thể đánh dấu tích chọn một trong những sản phẩm này rồi bấm Add Products để thêm sản phẩm vào email của bạn.Lưu ý:

Bạn có thể tham khảo huớng dẫn chi tiết này của Klaviyo để sử dụng tính năng Product Block trong việc thiết kế email.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!