Bài viết về: Klaviyo
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập các tính năng cần thiết trên Klaviyo để gửi email

Sau khi đã tích hợp với Klaviyo trên cửa hàng ShopBase, tính năng Flow của Klaviyo sẽ giúp bạn tự động hoá gửi email dựa trên những thao tác của khách hàng trên cửa hàng. Việc tối ưu các luồng gửi email tự động sẽ giúp bạn gia tăng doanh thu trên cửa hàng mà không tốn quá nhiều chi phí vào việc chạy quảng cáo. Bên cạnh các flow đã có sẵn của Klaviyo, bạn có thể bắt đầu gửi các chiến dịch email để gợi ý các sản phẩm bán chạy nhất trên cửa hàng hoặc các sản phẩm mới do chính bạn lựa chọn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập các tính năng cần thiết trên Klaviyo để gửi email cho khách hàng.

Nội dung bài viếtA. Tạo Product Feed cho Klaviyo
B. Tạo Catalog trên Klaviyo
C. Thêm Product Feed vào Klaviyo

A. Tạo Product Feed cho KlaviyoVui lòng tham khảo hướng dẫn tạo Product Feed cho Klaviyo trong bài viết này.

B. Tạo Catalog trên KlaviyoCatalog trên Klaviyo sẽ giúp bạn soạn các email quảng bá các sản phẩm hoặc bộ sưu tập do bạn lựa chọn.

Truy cập vào trang chủ Klaviyo, đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Đi tới Catalog > Manage Custom Catalog Sources và chọn Add New Source.Bạn sẽ được dẫn đến một trang mới để thêm tên nguồn cấp sản phẩm vào trường Source Name và liên kết nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Klaviyo vào trường Source URL.


Chọn Define Sources để lưu.
Nhấp vào nguồn cấp dữ liệu mà bạn vừa tạo và chọn Complete Feed Setup.C. Thêm Product Feed vào KlaviyoProduct Feed giúp bạn soạn các email gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi mua sắm trên toàn bộ cửa hàng của bạn mà không cần phải lựa chọn sản phẩm thủ công.

Trước khi thêm Product Feed vào Klaviyo, bạn sẽ nhận thấy Klaviyo không bật sẵn tính năng Product Block trong phần soạn email, để mở tính năng này, bạn cần liên hệ với Klaviyo theo các bước sau:

Truy cập mục Support của Klaviyo.
Tại mục Message Support, chọn Send a Message.


Bạn có thể điền các thông tin ShopBase đã chuẩn bị sẵn dưới đây.

Subject: I would like to enable Product Block & Recommendation feature for my account.
Content:

Hi,

I would like to use the feature product block to add product feeds & product recommendations into email. I'm using ShopBase, which requires a custom integration. The integration was already done & I already synced data feeds to Klaviyo. 

The metric I would like to use for recommendation feature is “Ordered Product”

Could you enable the feature for me?

Thank you in advance.
Best regards.


Sau khi điền các thông tin cần thiết, nhấp vào Send để gửi. Bạn cần đợi email phản hồi của Klaviyo, sau khi tính năng Product Block trong phần soạn email được bật, bạn có thể thêm Product Feed vào Klaviyo và bắt đầu gửi email đến khách hàng.

Sau đó, làm theo các bước sau để thêm Product Feed vào Klaviyo:

Truy cập vào trang chủ Klaviyo, đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Truy cập Data Feeds, chọn Add Product Feed.Đặt tên cho Product Feed. Tại mục Ordering, chọn Popular products first. Tại mục Metric, chọn Ordered Product.Bài viết liên quanTổng quan về Klaviyo
Hiểu dữ liệu ShopBase của bạn trong Klaviyo
Gửi chiến dịch email đến khách hàng với Klaviyo
Tổng quan về mục Preferences

Cập nhật vào: 22/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!