Bài viết về: Google Shopping
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu màu mặc định và kích thước mặc định cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Để sử dụng dữ liệu sản phẩm của các mặt hàng trong danh mục Apparel and Accessories, Google Merchant Center yêu cầu thông tin đầy đủ về màu sắc và kích thước sản phẩm của sản phẩm. Với ShopBase, các sản phẩm không có thông tin màu sắc/kích thước có thể được thêm tự động khi bạn tạo nguồn cấp sản phẩm.
Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về màu sắc và kích thước mặc định cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Product feeds và chọn nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google mà bạn muốn tùy chỉnh.


Trong mục Danh mục sản phẩm của Google (Google product category), chọn Apparel & Accessories. Sau đó điền màu sắc và kích thước mặc định vào các ô tương ứng phía bên dưới.


Nhấp Lưu (Save) để lưu thay đổi.

Màu sắc và kích thước mặc định sẽ chỉ được thêm vào các sản phẩm không chứa hai dữ liệu này trước đó. Giá trị của bất kỳ mặt hàng hoặc biến thể nào có đầy đủ hai dữ liệu này sẽ được giữ nguyên.

Bài viết liên quanTổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tìm hiểu về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Cập nhật vào: 27/09/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!