Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để có thể Thêm feed sản phẩm lên Google Merchant Center, trước tiên bạn cần xác thực URL cho store ShopBase của mình. Bạn có thể tham khảo các cách khác nhau trong bài hướng dẫn này để tiến hành xác thực.

Các bước cần làm

Bước 1: Điền website URL trong Merchant Center.

Bước 2: Xác thực website URL.

Step 3: Xác nhận website URL.

Bước 1: Điền website URL trong Merchant Center.

Nếu bạn đã có sẵn tài khoản Google Merchant và muốn xác thực với store ShopBase, bạn có thể bắt đầu thực hiện từ Bước 2.

Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.

Chọn mục Business Information ở phía bên trái dashboard.

Chọn mục Website > Website URL.

Điền URL (đảm bảo đủ các điều kiện tại đây), rồi bấm Save.Xác thực website URL.

Chú ý: Nếu bạn đã xác thực website trong quá trình set up store, bạn có thể chuyển đến Bước 3 để xác nhận.

Bạn có thể xác thực bằng HTML tag, Google Analytics, hoặc Google Tag Manager.

A. Xác thực với HTML tag (Khuyên dùng)

Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.

Vào mục Business Information > Website.

Dưới mục I have access to my server, chọn Add an HTML tag to my homepage.

Copy meta tag được tạo cho tài khoản của bạn.

Đăng nhập vào ShopBase admin > Chọn mục Online Store > Preferences > Additional scripts.

Thêm meta tag vào phần Head tag và bấm Save.B. Xác thực với Google Analytics

Để thực hiện cách này, bạn cần là quản trị viên trong tài khoản Google Analytics. Tracking code chỉ được sử dụng để xác thực quyền sở hữu website. Các dữ liệu trong tài khoản của bạn sẽ không bị truy cập.

Tham khảo bài hướng dẫn này để xác thực với tài khoản Google Analytics.

C. Xác thực với Google Tag Manager

Để xác thực, hãy cài đặt một container vào website của bạn. Bạn cần là quản trị viên trong tài khoản Google Tag Manager. Container ID chỉ được dùng để xác thực quyền sở hữu website. Các dữ liệu trong tài khoản của bạn sẽ không bị truy cập.

Đăng nhập vào tài khoản Google Tag Manager.

Tạo một container.

Đăng nhập vào ShopBase admin và thực hiện một trong các cách sau:

Cài đặt Google Analytics cho store, bấm Add custom Javascript và thêm container snippet vào field.Vào mục Online Store > Preferences > Additional Scripts. Thêm container snippet vào field Head.Bấm Save.

Bước 3. Xác nhận website URL

Để chỉ riêng website của bạn được kết nối với tài khoản Google Merchant, bạn cần xác nhận website URL.

A. Xác nhận URL mới với Google.

Các bước cần làm

Vào mục Website page trong tài khoản Merchant Center.

Chọn phương pháp xác thực.Vào mục Google Search Console và chọn verify URL.

Vào lại Google Merchant Center. Bấm Claim URL để hoàn thành.B. Xác nhận một URL đã được xác thực với Google Search Console

Bạn có thể xác nhận URL của mình bằng cách thêm cùng một địa chỉ email cho tài khoản Merchant Center và tài khoản Search Console.

Nếu domain của bạn đã được xác thực với một tài khoản Google Search Console có sẵn, cách dễ nhất để xác nhận URL với Merchant Center đó là thêm Google Account vào tài khoản Merchant Center với vai trò Owner (chủ sở hữu) của tài khoản Google Search Console đã được xác thực.
Hoặc, bạn cũng có thể thêm Google Account đã là Owner trong tài khoản Search Console khi đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.

Sau khi bạn đã thêm cùng một email đăng nhập cho tài khoản Merchant Center và tài khoản Search Console xác thực, bạn sẽ thấy website của mình được hiện ở trạng thái Verified trong Merchant Center. Bạn cần phải xác nhận website URL khi bạn muốn đăng ký tài khoản hoặc xác nhận bằng cách chọn mục Claim website trong phần About your business page.

Lưu ý: Sau khi URL được xác nhận, bạn cần fetch lại feed. Nếu bạn dùng Content API, bạn cần tải lại feed để feed được crawl lại.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!