Bài viết về: Google Shopping
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xác thực website ShopBase trên Google Merchant Center

Để có thể thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Google Merchant Center (GMC), trước tiên bạn cần xác thực liên kết cho cửa hàng ShopBase của mình. Các bước để xác thực liên kết cho cửa hàng ShopBase bao gồm: điền liên kết website trong GMC, xác thực liên kết website, xác nhận liên kết website. Bài viết này hướng dẫn bạn chi tiết các bước để tiến hành xác thực website của mình.

Nội dung bài viếtA. Xác nhận liên kết website trong Google Merchant Center
B. Xác nhận liên kết website đã được xác thực với Google Search Console

A. Xác nhận liên kết website trong Google Merchant CenterNếu bạn đã có sẵn tài khoản Google Merchant Center và muốn xác thực với cửa hàng ShopBase, bạn có thể bắt đầu thực hiện mục B.

Đăng nhập vào tài khoản GMC.

Bấm vào biểu tượng răng cưa rồi chọn mục Business Information.


Chọn tab Website và nhập liên kết website của bạn vào trường Your website address rồi ấn Continue.


Google sẽ hiển thị 3 cách để bạn xác minh liên kết website ở ngay dưới mục Verify your website. Vui lòng chọn 1 trong 3.


Nếu bạn chọn Add an HTML tag or upload an HTML file to your website, chọn Add an HTML tag và bấm vào nút sao chép đoạn mã code như hình dưới.

Nhấn nút sao chép mã code
Ở trang quản trị ShopBase, nếu bạn sử dụng Template made by Website Builder: Đi tới Cửa hàng (Online Store) > Design > Tùy chỉnh (Customize) > Settings > General và dán mã vào Additional Script (Head).


Nếu bạn sử dụng Theme Editor, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences) > Scripts bổ sung (Additional scripts), dán đoạn mã sao chép được vào phần Đầu (Head) và bấm Lưu (Save).


Quay lại trang xác thực liên kết website trên GMC trước đó, bấm Verify website để xác nhận.


Nếu bạn chọn Verify with Google Tag Manager, bạn cần là quản trị viên trong tài khoản Google Tag Manager lấy container ID theo hướng dẫn của bài viết này

Nếu bạn sử dụng Template made by Website Builder, đi tới Marketing & Sales > Kênh bán (Sales Channel) > Google Analytics > Thêm JavaScript tùy chỉnh (Add custom JavaScript), dán mã container ID vào trường ô trống và bấm Lưu (Save).

Đi tới Marketing & Sales > Kênh Bán (Sales Channel) > Google Analytics
Thêm JavaScript tùy chỉnh (Add custom JavaScript)
Nếu bạn sử dụng Theme Editor, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences) > Google Analytics, bấm vào Thêm JavaScript tùy chỉnh (Add custom JavaScript), dán mã container ID vào trường ô trống và bấm Lưu (Save).


Quay lại trang xác thực liên kết website trên GMC trước đó, bấm Verify website để xác nhận.


Nếu bạn chọn Verify with Google Analytics, bạn cần là quản trị viên trong tài khoản Google Analytics và tiến hành kích hoạt và liên kết Google Analytics với website theo hướng dẫn bài viết này. Sau khi liên kết Google Analytics với của hàng ShopBase, bạn quay lại trang xác thực liên kết website trên GMC trước đó, bấm Verify website để xác nhận.

Bấm Verify website để xác nhận

B. Xác nhận liên kết website đã được xác thực với Google Search ConsoleNếu domain của bạn đã được xác thực với một tài khoản Google Search Console có sẵn, cách dễ nhất để xác nhận liên kết website với Google Merchant Center đó là thêm Google Account vào tài khoản Merchant Center với vai trò chủ sở hữu của tài khoản Google Search Console đã được xác thực hoặc thêm Google Account đã là chủ sở hữu trong tài khoản Search Console khi đăng nhập vào tài khoản Merchant Center theo hướng dẫn này Owner (chủ sở hữu).

Sau khi bạn đã thêm cùng một email đăng nhập cho tài khoản Merchant Center và tài khoản Search Console xác thực, bạn sẽ thấy website của mình được hiện ở trạng thái Verified trong Merchant Center. Bạn cần phải xác nhận liên kết website khi bạn muốn đăng ký tài khoản hoặc xác nhận bằng cách chọn mục Claim website trong phần About your business page.

Sau khi URL được xác nhận, bạn cần cập nhật lại nguồn cấp dữ liệu. Nếu bạn dùng Content API, bạn cần tải lại nguồn cấp dữ liệu để dữ liệu được thu thập lại.

Bài viết liên quanTổng quan về Tiếp thị đa kênh
Đồng bộ tự động tất cả các sản phẩm trên ShopBase lên Google Merchant Center

Cập nhật vào: 28/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!