Bài viết này cũng có sẵn trong:
Google Analytics là dịch vụ phân tích website từ Google, có thể theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web, hiện là nền tảng trong nhóm sản phẩm Google Marketing Platform. Bạn cần có tài khoản Google, đăng ký phân tích theo dõi (analytics tracking), và chọn nhóm thông tin bạn muốn theo dõi để thu thập dữ liệu về hoạt động mua hàng trên trang hoặc trên ứng dụng. Bạn có thể thấy thông tin sản phẩm và giao dịch, giá trị đơn hàng trung bình, tỉ lệ chuyển đổi giao dịch trực tuyến, thời gian mua hàng, và các thông số khác.

Nội dung

A. Đảm bảo bạn chưa kích hoạt Google Analytics

B. Đăng kí tài khoản Google

C. Kích hoạt Google Analytics

D. Kích hoạt eCommerce tracking


A. Đảm bảo bạn chưa kích hoạt Google Analytics

Kết quả trả về sẽ thiếu chính xác nếu bạn kích hoạt Google Analytics nhiều lần. Nếu bạn chắc chắn rằng cửa hàng chưa từng được kích hoạt Google Analytics, bạn có thể chuyển đến bước tiếp theo Đăng kí tài khoản Google Account. Nếu không chắc mình đã bật Google Analytics chưa, bạn có thể kiểm tra theo các bước sau:

Tại trang ShopBase admin, đi đến Online store > PreferencesTại mục Google Analytics, đảm bảo ô dưới đây trống dữ liệu:Nếu bạn thấy như ảnh trên, bạn có thể sang bước tiếp theo. Nếu đã có nội dung điền trong ô này, cửa hàng bạn đã bật Google Analytics và bạn có thể chuyển đến bước cuối: Kích hoạt ecommerce tracking.

Trong mục Additional scripts, tìm kiếm bất cứ thẻ theo dõi (tracking tag) của Google Analytics như sau: ga.js, dc.js, gtag.js, or analytics.js. Nếu có bất cứ thẻ nào trong mục này, bạn có thể đã kích hoạt xong Google Analytics và có thể chuyển đến bước cuối Kích hoạt ecommerce tracking.Nếu bạn không thấy có code điền tại mục Google Analytics trên trang Preferences và không có thẻ theo dõi Google Analytics trong phần Additional scripts, thì bạn chưa bật Google Analytics cho cửa hàng. Chuyển sang bước tiếp theo Đăng kí tài khoản Google.

B. Đăng kí tài khoản Google

Bạn cần có tài khoản Google để sử dụng Google Analytics. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của Google như là Gmail hoặc Ads, bạn có thể sử dụng chính tài khoản này cho Google Analytics.

Nếu bạn chưa có tài khoản cho dịch vụ Google thì bạn có thể tạo tài khoản Google. Bạn không nhất thiết phải sử dụng tài khoản Gmail cho bất cứ hoạt động gì ngoài việc đăng nhập và đăng xuất Google Analytics.

Sau khi có tài khoản Google, chuyển sang bước tiếp theo Kích hoạt Google Analytics.

C. Kích hoạt Google Analytics

Phần hướng dẫn sau để bật Google Analytics sẽ phụ thuộc vào:

Nếu bạn chưa từng dùng Google Analytics:

Truy cập trang Google Analytics.

Lựa chọn tài khoản Google bạn muốn đăng nhập, hoặc click Add account để đăng nhập tài khoản Google mới.

Click Sign up:Lựa chọn Website và điền các thông tin cần thiết. Sử dụng tên miền gốc (primary domain) vào ô Website URL:Click Get Tracking ID

Bật bảng chọn drop-down để chọn đất nước, và click I Accept để công nhận bạn đã đọc điều khoản dịch vụ.Tại trang tiếp theo, bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin và lựa chọn. Mục duy nhất bạn cần quan tâm là Tracking ID. Sao chép đoạn Tracking ID bằng cách copy hoặc sử dụng tổ hợp ctrl+C trên PC, hoặc command+C trên máy Mac:Trong cửa sổ trình duyệt khác, mở trang Shopbase admin của bạn.

Vào phần Online store > Preferences.

Trong mục Google Analytics, dán đoạn tracking ID trong trường Google Analytics account:Bạn có thể gắn thêm nhiều Tracking ID bằng cách điền vào trong trường Property IDs và mỗi ID được cách nhau bằng dấu phẩy

Click Save

Bạn sẽ thấy Google Analytics được kích hoạt trên cửa hàng khi có đoạn code bắt đầu với UA- bên dưới mục Google Analytics account như sau:Sau khi bạn hoàn thành việc bật Google Analytics cho cửa hàng, chuyển sang bước cuối Kích hoạt ecommerce tracking.

Nếu bạn đã kích hoạt Google Analytics trước đó:

Truy cập trang Google Analytics.

Click SIGN IN và lựa chọn Analytics trong bảng chọn

Lựa chọn tài khoản Google bạn muốn đăng nhập, hoặc click Add account để đăng nhập tài khoản Google mới.

Click AdminClick Create Account:Lựa chọn Website và điền các thông tin cần thiết. Sử dụng tên miền gốc (primary domain) vào ô Website URL:Click Get Tracking ID.

Bật bảng chọn drop-down để chọn đất nước, và click I Accept để công nhận bạn đã đọc điều khoản dịch vụ.Tại trang tiếp theo, bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin và lựa chọn. Mục duy nhất bạn cần quan tâm là Tracking ID. Sao chép đoạn Tracking ID bằng cách copy hoặc sử dụng tổ hợp ctrl+C trên PC, hoặc command+C trên máy Mac:Trong cửa sổ trình duyệt khác, mở trang Shopbase admin của bạn.

Vào phần Online store > Preferences.

Trong mục Google Analytics, dán đoạn tracking ID trong trường Google Analytics account:Bạn có thể gắn thêm nhiều Tracking ID bằng cách điền vào trong trường Property IDs và mỗi ID được cách nhau bằng dấu phẩy

Click Save

Bạn sẽ thấy Google Analytics được kích hoạt trên cửa hàng khi có đoạn code bắt đầu với UA- bên dưới mục Google Analytics account như sau:Sau khi bạn hoàn thành việc bật Google Analytics cho cửa hàng, chuyển sang bước cuối Kích hoạt ecommerce tracking.

D. Kích hoạt ecommerce tracking

Bạn có thể kích hoạt ecommerce tracking của Google ở ​​hai hình thức sau:

Ecommerce tracking căn bản: nếu bạn chỉ muốn theo dõi dữ liệu giao dịch và doanh thu
Ecommerce tracking nâng cao: nếu bạn muốn có thêm thông tin về hành vi truy cập của khách hàng

Kích hoạt ecommerce tracking căn bản

Trong tài khoản Google Analytics, click Admin:Tại bảng chọn View, click Ecommece Settings:Nhấn vào công tắc bên cạnh Enable Ecommerce để bật từ OFF sang ON.Nếu bạn cần thông tin theo dõi chi tiết hơn, bạn có thể kích hoạt Ecommerce tracking nâng cao.

Kích hoạt ecommerce tracking nâng cao

Vào trang Shopbase admin.

Tới phần Online Store > Preferences

Trong mục Google Analytics, chọn mục Use Enhanced Ecommerce:Click Save.

Trong tài khoản Google Analytics, click Admin:Tại bảng chọn View, click Ecommece Settings:Nhấn vào công tắc bên cạnh Enable Enhanced Ecommerce Reporting để bật từ OFF sang ON.Click Save.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!