Bài viết về: Google Analytics
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt Google Analytics

Google Analytics là một trong những công cụ phân tích trong ngành thương mại điện tử phổ biến nhất được các chủ sở hữu trang web từ khắp nơi trên thế giới sử dụng.

Để tận dụng tối đa công cụ này, bạn cần có tài khoản Google, đăng ký phân tích theo dõi (analytics tracking), và chọn nhóm thông tin bạn muốn theo dõi để thu thập dữ liệu về hoạt động mua hàng trên trang hoặc trên ứng dụng. Bạn có thể thấy thông tin sản phẩm và giao dịch, giá trị đơn hàng trung bình, tỉ lệ chuyển đổi giao dịch trực tuyến, thời gian mua hàng, và các thông số khác.

Nội dung bài viếtA. Đảm bảo bạn chưa kích hoạt Google Analytics
B. Kích hoạt Google Analytics
C. Kích hoạt Ecommerce tracking

A. Đảm bảo bạn chưa kích hoạt Google AnalyticsKết quả trả về sẽ thiếu chính xác nếu bạn kích hoạt Google Analytics nhiều lần. Nếu bạn chắc chắn rằng cửa hàng chưa từng được kích hoạt Google Analytics, bạn có thể chuyển đến bước tiếp theo trong phần B để kích hoạt Google Analytics. Nếu không chắc mình đã bật Google Analytics chưa, bạn có thể kiểm tra theo các bước sau:

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Tại mục Google Analytics, đảm bảo ô dưới đây trống dữ liệu:


Nếu bạn thấy ô này trống như ảnh trên, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo. Nếu đã có nội dung điền trong ô này, cửa hàng bạn đã bật Google Analytics và bạn có thể chuyển đến bước cuối trong phần C để kích hoạt Ecommerce tracking.

Trong mục Script bổ sung (Additional scripts), tìm kiếm bất cứ thẻ theo dõi (tracking tag) của Google Analytics như sau: ga.js, dc.js, gtag.js, hoặc analytics.js. Nếu có bất cứ thẻ nào trong mục này, bạn có thể đã kích hoạt xong Google Analytics và có thể chuyển đến bước kích hoạt Ecommerce tracking.


Nếu bạn không thấy mã theo dõi (tracking code) điền tại mục Google Analytics trên trang Preferences và không có thẻ theo dõi Google Analytics (tracking tag) trong phần Additional scripts, nghĩa là Google Analytics chưa được bật cho cửa hàng. Vui lòng chuyển sang bước tiếp theo trong phần B để kích hoạt Google Analytics.

B. Kích hoạt Google AnalyticsBạn cần có tài khoản Google để sử dụng Google Analytics. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của Google như là Gmail hoặc Ads, bạn có thể sử dụng chính tài khoản này cho Google Analytics. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng truy cập vào liên kết này tạo tài khoản Google. Bạn không nhất thiết phải sử dụng tài khoản Google cho bất cứ hoạt động gì ngoài việc đăng nhập và đăng xuất Google Analytics.

Phần hướng dẫn sau để bật Google Analytics sẽ phụ thuộc vào:

Nếu bạn chưa từng dùng Google Analytics:


Truy cập vào Google Analytics và đăng nhập bằng tài khoản Google.

Nhấp vào Start measuring.


Điền thông tin cần thiết và nhấp vào Next.


Trong mục Property setup, chọn Show advanced options.


Bật Create a Universal Analytics property và nhập tên miền của bạn.

Chọn Create a Universal Analytics property only và nhấp vào Next.


Điền thông tin cần thiết và nhấp vào Create.

Chọn quốc gia trong menu nếu quốc gia đó chưa được chọn, sau đó nhấp I Accept để xác nhận rằng bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ (Terms of Service).


Chọn phương thức nhận email từ Google Analytics theo mong muốn, sau đó chọn Save.


Trên trang tiếp theo, sao chép Tracking ID.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Trong mục Google Analytics, dán tracking ID vào trường Property IDs rồi nhấp Lưu (Save) để lưu thay đổi.


Bạn sẽ thấy Google Analytics được kích hoạt trên cửa hàng khi có đoạn code bắt đầu với UA- bên dưới mục Google Analytics account như sau:


Sau khi bạn hoàn thành việc bật Google Analytics cho cửa hàng, chuyển sang bước cuối tại phần C để kích hoạt Ecommerce tracking.

Nếu bạn đã kích hoạt Google Analytics trước đó:


Truy cập trang Google Analytics.

Nhấp vào SIGN IN và chọn Analytics trong menu.

Lựa chọn tài khoản Google bạn muốn đăng nhập, hoặc nhấp vào Add account để đăng nhập tài khoản Google mới.

Nhấp vào Admin.


Nhấp vào Create Account:


Điền thông tin cần thiết và nhấp vào Next.Trong mục Property setup, chọn Show advanced options.


Bật Create a Universal Analytics property và nhập tên miền của bạn.

Chọn Create a Universal Analytics property only và nhấp vào Next.


Điền thông tin cần thiết và nhấp vào Create.

Chọn quốc gia trong menu nếu quốc gia đó chưa được chọn, sau đó nhấp I Accept để xác nhận rằng bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ (Terms of Service).


Trên trang tiếp theo, sao chép Tracking ID.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Trong mục Google Analytics, dán tracking ID vào trường Property IDs rồi nhấp Lưu (Save) để lưu thay đổi.


Bạn có thể thêm nhiều tracking ID và phân cách các IDs bằng dấu phẩy (lưu ý không có dấu cách giữa các dấu phẩy).

Bạn sẽ thấy Google Analytics được kích hoạt trên cửa hàng khi có đoạn code bắt đầu với UA- bên dưới mục Google Analytics account như sau:


Sau khi bạn hoàn thành việc bật Google Analytics cho cửa hàng, chuyển sang bước cuối tại phần C để kích hoạt Ecommerce tracking.

Do lượng dữ liệu gửi lên Google Analytics tương đối lớn, trong một số trường hợp, có thể xảy ra sai lệch khoảng 5-10%. Đây là mức sai lệch có thể chấp nhận được khi tích hợp công cụ của bên thứ ba vào ShopBase.

C. Kích hoạt Ecommerce trackingBạn có thể kích hoạt Ecommerce tracking của Google ở ​​hai hình thức sau:

Ecommerce tracking căn bản: nếu bạn chỉ muốn theo dõi dữ liệu giao dịch và doanh thu.
Ecommerce tracking nâng cao: nếu bạn muốn có thêm thông tin về hành vi truy cập của khách hàng.

Kích hoạt Ecommerce tracking căn bản


Trong tài khoản Google Analytics, nhấp vào Admin:


Trong menu View, chọn Ecommerce Settings:


Nhấn vào công tắc bên cạnh Enable Ecommerce để bật từ OFF sang ON.


Nếu bạn cần thông tin theo dõi chi tiết hơn, bạn có thể kích hoạt Ecommerce tracking nâng cao.

Kích hoạt Ecommerce tracking nâng cao


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).

Trong mục Google Analytics, chọn mục Dùng Enhanced Ecommerce (Use Enhanced Ecommerce):


Nhấp vào Save.

Trong tài khoản Google Analytics, nhấp vào Admin:


Tại bảng chọn View, nhấp vào Ecommece Settings:


Nhấn vào công tắc Enable Enhanced Ecommerce Reporting để bật từ OFF sang ON.


Nhấp vào Save.

Bài viết liên quanThiết lập mục tiêu và phễu trên Google Analytics
Gỡ các tên miền liên kết khỏi theo dõi của Google Analytics

Cập nhật vào: 20/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!