Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi bạn tạo feed sản phẩm trên ShopBase, giờ là bước bạn thêm các feed này lên tài khoản Google Merchant Center. Bạn có thể tham khảo video hoặc bài hướng dẫn của chúng tôi dưới đây.Nếu gặp vấn đề gì khi thêm feed sản phẩm, bạn vui lòng kiểm tra theo Hướng dẫn xử lý - lỗi khi thêm Product feed vào Google Merchant Center.


Thêm feed lên Google Merchant Center

Đăng nhập vào tài khoản Google Merchant Center (GMC).

Trên giao diện của GMC, đến phần Products > Feeds. Click dấu +.Lựa chọn Country of Sale, Language, và Destinations.

Đặt tên cho feed tại Primary feed name. Lựa chọn Scheduled fetch để kết nối dữ liệu của bạn. Click Continue.Vào trang ShopBase admin > Products > Product feeds, copy dòng Product feed URL để sang bước tiếp theo.Quay trở lại màn hình GMC, điền các ô Feed name, Feed time, tần suất, và các thông tin khác. Với File URL, paste đường dẫn URL từ bước 5 tại đây. Chọn Continue khi bạn đã hoàn thành.Vậy là bạn đã thêm thành công!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!