Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tìm hiểu về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

ShopBase đã cho ra mắt tính năng tích hợp Product Feed nhằm hỗ trợ người bán hàng trong việc tạo các nguồn cấp dữ liệu sản phẩm để có thể đăng lên các kênh bán hàng như Facebook & Google Shopping.

Nội dung bài viếtA. Tạo nguồn cấp sản phẩm trên ShopBase
B. Thiết lập giới tính và độ tuổi
C. Thêm và chèn lên các giá trị nguồn cấp sản phẩm có sẵn
D. Đồng bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên các kênh bán hàng
E. Cập nhật nguồn cấp dữ liệu thủ công

A. Tạo nguồn cấp sản phẩm trên ShopBaseTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm (Product feeds) và chọn Thêm nguồn cấp sản phẩm (Add product feed)


Chọn kênh bán hàng mà bạn muốn gửi dữ liệu sản phẩm của mình.

Google: Bạn chỉ có thể tạo 1 nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho Google với số lượng biến thể không giới hạn. Đây là cách quản lý nguồn cấp sản phẩm nâng cao sử dụng phương pháp Content API, vì vậy sẽ không có URL nào được cung cấp cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm này. Thay vào đó, dữ liệu sản phẩm của bạn sẽ được tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google Merchant Center đã kết nối với cửa hàng ShopBase.
Klaviyo: Bạn chỉ có thể tạo 1 nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho Klaviyo với số lượng biến thể không giới hạn. Đây là cách quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cơ bản sử dụng các tệp dữ liệu và URL sẽ được cung cấp cho nguồn cấp dữ liệu này. Theo quy định của Klaviyo, nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn chứa hơn 25.000 biến thể hoặc có dung lượng lớn hơn 100MB, ShopBase sẽ tạo nhiều hơn một liên kết cho bạn.
TikTok: Bạn có thể tạo tối đa 10 nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho TikTok với số lượng giới hạn 50.000 biến thể hoặc 50MB cho mỗi nguồn cấp dữ liệu. Đây là nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cơ bản sử dụng các tệp dữ liệu và URL sẽ được cung cấp cho nguồn cấp dữ liệu này.
Others: Bạn có thể tạo tối đa 20 nguồn cấp sản phẩm cho các kênh bán hàng khác với số lượng giới hạn 50.000 biến thể hoặc 100MB cho mỗi nguồn cấp dữ liệu. Đây là nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cơ bản sử dụng các tệp dữ liệu và URL sẽ được cung cấp cho nguồn cấp dữ liệu này.


Điền các trường thông tin cần thiết và khởi tạo nguồn cấp sản phẩm. Bạn có thể đặt tên nguồn cấp sản phẩm theo định dạng tên Collection - Product Feed.

Những sản phẩm không có hình ảnh sẽ không thể đưa vào nguồn cấp dữ liệu và sẽ không xuất hiện trong URL nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm cá nhân hóa hoặc bạn quảng cáo cho sản phẩm đó trên Shopping Ads, bạn có thể chọn Yes tại mục Submit products as custom products. Khi đó ShopBase sẽ không gửi bất kỳ mã định danh sản phẩm nào cho các sản phẩm tùy chỉnh này (chẳng hạn như tên thương hiệu và Mã vạch/GTIN).
Trong trường hợp bạn muốn đặt tên cho tất cả sản phẩm của mình giống nhau, hãy nhập tên thương hiệu của bạn vào mục Default Brand Name.
Giới tính (Gender)độ tuổi (Age group) là 2 thông tin bắt buộc nếu danh mục sản phẩm Google bạn chọn là Apparel & Accessories.

Nguồn cấp dữ liệu sẽ KHÔNG được tạo nếu: Cửa hàng bị khóa (frozen) hoặc bị đóng (closed); hoặc gói đăng ký tiếp theo của cửa hàng không được thanh toán thành công; hoặc tên miền không được kết nối với cửa hàng.

B. Thiết lập giới tính và độ tuổiĐây là một bước bắt buộc nếu bạn kinh doanh các sản phẩm thời trang.

Có hai cách để thiết lập giới tính và độ tuổi.

Thiết lập trong cài đặt nguồn cấp dữ liệu.
Thiết lập thông qua thẻ (tags) sản phẩm, bằng cách làm theo các bước dưới đây:

Tại trang quản trị ShopBase, vào trang Sản phẩm (Products) và nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn thêm nhãn (labels).


Tại trang chi tiết sản phẩm, đến mục Thẻ (Tags). Điền thuộc tính (attributes) theo đúng định dạng và nhấn Enter để xác nhận. Nhấp Lưu thay đổi (Save changes) tại góc phải trên cùng màn hình để lưu thay đổi.

ShopBase hỗ trợ thêm thẻ cho các trường của sản phẩm dưới định dạng feed-{field}-{Value} để viết đè giá trị lên các giá trị có sẵn. Vui lòng tham khảo mục C trong bài viết này để có thêm thông tin.


Nếu giới tính và độ tuổi đều được thêm nguồn cấp sản phẩm tại mục Product feed và thẻ, nguồn cấp sản phẩm thiết lập qua thẻ sẽ được ưu tiên sử dụng.
Sau khi tạo xong, nguồn cấp sản phẩm của bạn sẽ được tự động cập nhật tại thời điểm được chỉ định trong cài đặt nguồn cấp dữ liệu, và quá trình cập nhật có thể mất khoảng một vài giờ để đồng bộ cho cả hệ thống.


Đường dẫn (URL) cho nguồn cấp dữ liệu cơ bản cũng sẽ không thay đổi ngay cả khi nguồn cấp dữ liệu được cập nhật.
Nguồn cấp dữ liệu sẽ KHÔNG được tạo tự động nếu: Cửa hàng bị khóa (frozen) hoặc bị đóng (closed); hoặc gói đăng ký tiếp theo của cửa hàng không được thanh toán thành công; hoặc tên miền không được kết nối với cửa hàng.

C. Thêm và chèn lên các giá trị nguồn cấp sản phẩm có sẵnVới các trường trong nguồn cấp sản phẩm như Custom Labels hay giá trị bạn muốn ghi chèn lên (override), bạn có thể thêm tag sản phẩm (hoặc tạo cập nhật hàng loạt cho thẻ) với các sản phẩm cần cập nhật. Định dạng cần thêm sẽ là feed-{field}-{Value}. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu.

Ví dụ: Để thêm Custom Labels có giá trị ABC, bạn cần thêm thẻ feed-custom_label_0-ABC cho sản phẩm.

D. Đồng bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên các kênh bán hàngTự động đồng bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm


Trong trường hợp bạn cần đồng bộ dữ liệu sản phẩm lên Google Merchant Center, vui lòng sử dụng phương pháp Content API để đảm bảo rằng dữ liệu được cập nhật chính xác và kịp thời.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn về:

Đồng bộ tự động tất cả các sản phẩm trên ShopBase lên Google Merchant Center.

Đồng bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công


Sau khi tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, bạn có thể đăng chúng lên Facebook Business Manager hoặc các kênh mua sắm khác tùy theo nhu cầu của cửa hàng.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn về:

Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm tạo trên ShopBase vào Facebook Business.
Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong email tạo bởi Klaviyo.
Đồng bộ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên TikTok Catalog Manager.

E. Cập nhật nguồn cấp dữ liệu thủ côngĐể đảm bảo thông tin trong nguồn cấp dữ liệu đồng bộ với dữ liệu về sản phẩm trên cửa hàng của bạn, bạn có thể cập nhật (refresh) nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cơ bản sử dụng các tệp dữ liệu theo nhu cầu bằng cách nhấp vào nút Làm mới (Refresh now).


Nút này sẽ khả dụng dựa trên gói đăng ký hiện tại của bạn.

Gói Chỉ xử lý đơn hàng (Fulfillment Only): Nút này sẽ KHÔNG khả dụng.

Gói Dùng thử (14 ngày) / Basic Base:

Số lần cập nhật thủ công mỗi ngày: 1.
Khoảng thời gian tối thiểu giữa các lần cập nhât (bao gồm cả thủ công và tự động): 6 tiếng.

Gói Standard Base / PrintBase / PlusBase:

Số lần cập nhật thủ công mỗi ngày: 1.
Khoảng thời gian tối thiểu giữa các lần cập nhật (bao gồm cả thủ công và tự động): 3 tiếng.

Gói Pro Base / Enterprise (dành cho một số người dùng ở thị trường Trung Quốc):

Số lần cập nhật thủ công mỗi ngày: 3.
Khoảng thời gian tối thiểu giữa các lần cập nhật (bao gồm cả thủ công và tự động): 1 tiếng.

Bài viết liên quanTổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Cập nhật vào: 26/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!