Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi bạn đã có cửa hàng trên ShopBase hoặc các nền tảng khác (ví dụ như Shopify), tài khoản quảng cáo bạn chạy cho cửa hàng đó sẽ gắn mã theo dõi cho từng sản phẩm, mã này được tối ưu qua thời gian. Khi bạn muốn chuyển cửa hàng sang cửa hàng ShopBase mới thì thông tin các sản phẩm sẽ được cập nhật lại, mã theo dõi của từng sản phẩm cũng sẽ được cấp mới. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tối ưu quảng cáo và doanh thu của cửa hàng. Do vậy, cửa hàng nên sử dụng các mã theo dõi cũ cho sản phẩm bằng những cách dưới đây để gửi thông tin đến các nền tảng quảng cáo (như Facebook Ads, GMC, ...), đặc biệt là khi những sản phẩm đó từng có doanh số tốt, điều này giúp bạn chuyển đổi cửa hàng mà vẫn duy trì được doanh thu.

Nội dung chính bài viết

A. Giữ nguyên mã theo dõi sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng từ các nền tảng khác
B. Giữ nguyên mã theo dõi sản phẩm cũ khi chuyển đổi cửa hàng ShopBase này sang cửa hàng ShopBase khác

A. Giữ nguyên mã theo dõi sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng từ các nền tảng khác

Trong trường hợp bạn muốn thêm mã theo dõi cho sản phẩm, bạn cần thêm thẻ cho sản phẩm của bạn với cấu trúc track-id-XXXX. ShopBase sẽ sử dụng XXXX làm product ID (mã theo dõi sản phẩm) để gửi đến các nền tảng quảng cáo giúp các nền tảng quảng cáo ghi nhận dữ liệu khi người mua thực hiện các hoạt động liên quan đến sản phẩm như view product (xem sản phẩm), add to cart (thêm sản phẩm vào giỏ hàng) hoặc purchase (mua sản phẩm). Mã này cũng được áp dụng trên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và được đẩy lên phần item_group_id trong tệp chứa thông tin nguồn cấp dữ liệu hoặc qua API feed.

Thêm thẻ vào từng sản phẩm

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products

Bấm vào sản phẩm mà bạn muốn thêm thẻ sản phẩm.

Thêm thẻ track-id-XXXX cho sản phẩm. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thêm thẻ vào sản phẩm. Trong đó XXXX là mã của sản phẩm trên cửa hàng ở nền tảng khác (ví dụ như Shopify) và sản phẩm này đang chạy quảng cáo ở nền tảng khác.

Ví dụ tạo thẻ track-id-123456789 cho sản phẩm
Ấn Save changes để lưu.

Thêm thẻ nhiều sản phẩm bằng tệp CSV

Tham khảo cách thêm bài viết về cách nhập sản phẩm bằng tệp CSV

Trong tệp CSV, nhập các thẻ sản phẩm theo cấu trúc track-id-XXXX vào cột Tags của các sản phẩm tương ứng. Lưu tệp và tải lên ShopBase theo hướng dẫn của bài viết trong phần lưu ý ở trên.Sau khi hoàn tất việc thêm thẻ cho sản phẩm, bạn tiến hành gửi thông tin nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Google và Facebook. Sau đó, Google và Facebook sẽ nhận diện được mã theo dõi sản phẩm của bạn dựa vào thông tin của thẻ mà bạn đã tạo và thực hiện đánh giá hành vi của người dùng, từ đó giúp bạn cải thiện và tối ưu doanh thu.

B. Giữ nguyên mã theo dõi sản phẩm cũ khi chuyển đổi cửa hàng ShopBase này sang cửa hàng ShopBase khác

Tính năng dùng lại thông tin mã theo dõi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuyển đổi từ cửa hàng ShopBase cũ sang cửa hàng ShopBase mới nhanh chóng, thuận tiện cho việc để Google hay Facebook nhận diện được sản phẩm của cửa hàng và tiếp tục tối ưu những sản phẩm đó dựa trên các dữ liệu cũ. Tính năng này đặc biệt hữu ích, trong trường hợp cửa hàng ShopBase cũ có số lượng sản phẩm lớn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase của cửa hàng có thông tin sản phẩm bạn muốn chuyển, đi tới Products. Chọn các sản phẩm bạn muốn chuyển đổi sang cửa hàng khác và nhấn Export để xuất thông tin sản phẩm từ cửa hàng ra tệp CSV.


Hộp thoại xuất hiện. Trong đó, nếu bạn muốn sử dụng lại mã theo dõi của sản phẩm để đưa sang cửa hàng mới, cần đánh dấu tích để chọn Use IDs from exported products for ads optimization (Facebook Ads, GMC,...) on your other stores. Chọn Selected products trong mục Export:. Chọn loại tệp bàn cần xuất trong mục Export as:. Ấn Export để xuất tệp.


Trong tệp chứa thông tin sản phẩm được xuất ra ở trên, hệ thống tự động thêm một thẻ vào mỗi sản phẩm có dạng track-id-XXXX vào cột Tag. Trong đó XXXX là mã theo dõi của sản phẩm


Vào trang quản trị ShopBase của cửa hàng mới mà bạn muốn chuyển các sản phẩm sang đó, đi tới Products. Nhấn vào Import. Hộp thoại hiện ra, ấn vào Choose file để chọn tệp vừa xuất ở trên. Nhấn vào Upload file để tải lên.
Sản phẩm được tải lên trên cửa hàng mới sẽ được gắn thẻ có dạng track-id-XXXX với XXXX là mã theo dõi của sản phẩm. Khi bạn gửi thông tin nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Google và Facebook, hệ thống sẽ dùng mã theo dõi này của sản phẩm để đưa lên trường item_group_id. Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm có nhiều thẻ có dạng track-id-XXXX, hệ thống sẽ lấy thẻ được thêm theo thứ tự lần lượt để đưa lên Google, Facebook.

Ví dụ: Bạn có 1 sản phẩm với thẻ track-id-XXXX ở cửa hàng hiện tại, khi xuất dữ liệu thì hệ thống tạo thêm một thẻ mới có dạng track-id-YYYY. Khi bạn tải tệp chứa thông tin sản phẩm này lên cửa hàng mới, cửa hàng đó sẽ dử dụng track-id-XXXX thay vì track-id-YYYY, bởi thẻ track-id-XXXX đã được tạo trước.

Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!