Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Giữ nguyên mã theo dõi của sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng

Khi bạn đã có cửa hàng trên ShopBase hoặc các nền tảng khác (ví dụ như Shopify), tài khoản quảng cáo bạn chạy cho cửa hàng đó sẽ gắn mã theo dõi cho từng sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm, mã này được tối ưu qua thời gian. Khi bạn muốn chuyển cửa hàng sang cửa hàng ShopBase mới thì thông tin các sản phẩm/biến thể sản phẩm sẽ được cập nhật lại, mã theo dõi của từng sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm cũng sẽ được cấp mới. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tối ưu quảng cáo và doanh thu của cửa hàng. Do vậy, cửa hàng nên sử dụng các mã theo dõi cũ cho sản phẩm và biến thể sản phẩm bằng những cách dưới đây để gửi thông tin đến các nền tảng quảng cáo (như Facebook Ads, GMC, v.v.), đặc biệt là khi những sản phẩm đó từng có doanh số tốt, điều này giúp bạn chuyển đổi cửa hàng mà vẫn duy trì được doanh thu.

Nội dung bài viếtA. Giữ nguyên mã theo dõi sản phẩm/biến thể sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng từ các nền tảng khác
B. Giữ nguyên mã theo dõi sản phẩm/biến thể sản phẩm cũ khi chuyển đổi cửa hàng ShopBase này sang cửa hàng ShopBase khác

A. Giữ nguyên mã theo dõi sản phẩm/biến thể sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng từ các nền tảng khácTrong trường hợp bạn muốn thêm mã theo dõi cho sản phẩm/biến thể sản phẩm, bạn cần thêm thẻ cho sản phẩm của bạn với cấu trúc track-id-XXXX. ShopBase sẽ sử dụng XXXX làm product/variant ID (mã theo dõi sản phẩm/biến thể sản phẩm) để gửi đến các nền tảng quảng cáo giúp các nền tảng quảng cáo ghi nhận dữ liệu khi người mua thực hiện các hoạt động liên quan đến sản phẩm như view product (xem sản phẩm), add to cart (thêm sản phẩm vào giỏ hàng) hoặc purchase (mua sản phẩm). Mã này cũng được áp dụng trên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và được đẩy lên phần item_group_id (nếu là thẻ cho sản phẩm), hoặc phần item_id (nếu là thẻ cho biến thể sản phẩm) trong tệp chứa thông tin nguồn cấp dữ liệu hoặc qua API feed.

Thêm thẻ vào từng sản phẩmTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products), và nhấp vào sản phẩm bạn muốn thêm thẻ sản phẩm.


Thêm thẻ track-id-XXXX cho sản phẩm. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thêm thẻ vào sản phẩm. Trong đó XXXX là mã của sản phẩm trên cửa hàng ở nền tảng khác (ví dụ như Shopify) và sản phẩm này đang chạy quảng cáo ở nền tảng khác.


Nhấp vào Save changes để lưu.

Thêm thẻ vào từng biến thể sản phẩmTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) và nhấp vào sản phẩm chứa biến thể bạn cần cập nhật.


Đi tới danh sách các biến thể và nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) bên cạnh biến thể bạn cần cập nhật.


Tại trang chi tiết biến thể, bạn có thể thêm thẻ track-id-XXXX cho biến thể sản phẩm ở mục Thẻ biến thể (Variant Tag). Trong đó XXXX là mã của biến thể sản phẩm trên cửa hàng ở nền tảng khác (ví dụ như Shopify) và sản phẩm này đang chạy quảng cáo ở nền tảng khác.


Nhấp vào Lưu thay đổi (Save changes) khi hoàn thành. Khi trở lại trang chi tiết sản phẩm, bạn sẽ thấy biến thể này đã được cập nhật thẻ mới.


Thêm thẻ nhiều sản phẩm/biến thể sản phẩm bằng tệp CSVTham khảo cách thêm bài viết về cách nhập sản phẩm bằng tệp CSV

Trong tệp CSV, nhập các thẻ sản phẩm/biến thể sản phẩm theo cấu trúc track-id-XXXX vào một trong các cột dưới đây:

Đối với thẻ sản phẩm: Tìm và thêm thẻ của bạn vào cột Tags.
Đối với thẻ biến thể sản phẩm: Tìm và thêm thẻ của bạn vào cột Variant Tag.


Lưu tệp và tải lên ShopBase theo hướng dẫn của bài viết trong phần lưu ý ở trên.

Sau khi hoàn tất việc thêm thẻ cho sản phẩm/biến thể sản phẩm, bạn tiến hành gửi thông tin nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Google và Facebook. Sau đó, Google và Facebook sẽ nhận diện được mã theo dõi sản phẩm của bạn dựa vào thông tin của thẻ mà bạn đã tạo và thực hiện đánh giá hành vi của người dùng, từ đó giúp bạn cải thiện và tối ưu doanh thu.

B. Giữ nguyên mã theo dõi sản phẩm/biến thể sản phẩm cũ khi chuyển đổi cửa hàng ShopBase này sang cửa hàng ShopBase khácTính năng dùng lại thông tin mã theo dõi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuyển đổi từ cửa hàng ShopBase cũ sang cửa hàng ShopBase mới nhanh chóng, thuận tiện cho việc để Google hay Facebook nhận diện được sản phẩm của cửa hàng và tiếp tục tối ưu những sản phẩm đó dựa trên các dữ liệu cũ. Tính năng này đặc biệt hữu ích, trong trường hợp cửa hàng ShopBase cũ có số lượng sản phẩm lớn.

Tại trang quản trị ShopBase của cửa hàng có thông tin sản phẩm bạn muốn chuyển, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products). Chọn các sản phẩm bạn muốn chuyển đổi sang cửa hàng khác và nhấn Xuất (Export) để xuất thông tin sản phẩm từ cửa hàng ra tệp CSV.


Hộp thoại xuất hiện. Trong đó, nếu bạn muốn sử dụng lại mã theo dõi của sản phẩm/biến thể sản phẩm để đưa sang cửa hàng mới, cần đánh dấu tích để chọn Use IDs from exported products for ads optimization (Facebook Ads, GMC,...) on your other stores. Chọn Sản phẩm đã chọn (Selected products) trong mục Xuất (Export):. Chọn loại tệp bàn cần xuất trong mục Xuất dưới dạng (Export as):. Ấn Xuất (Export) để xuất tệp.


Trong tệp chứa thông tin sản phẩm được xuất ra ở trên, hệ thống tự động thêm một thẻ vào mỗi sản phẩm có dạng track-id-XXXX vào cột Tag. Trong đó XXXX là mã theo dõi của sản phẩm


Vào trang quản trị ShopBase của cửa hàng mới mà bạn muốn chuyển các sản phẩm sang đó, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products). Nhấn vào Nhập (Import). Hộp thoại hiện ra, ấn vào Chọn file (Choose file) để chọn tệp vừa xuất ở trên. Nhấn vào Tải file lên (Upload file) để tải lên.Bạn cũng có thể giữ mã theo dõi của sản phẩm/biến thể sản phẩm khi chuyển dữ liệu sản phẩm bằng cách sử dụng tính năng sao chép sản phẩm của ShopBase. Vui lòng tham khảo bài viết về cách sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác để biết thêm thông tin chi tiết.

Bằng cách đánh dấu vào lựa chọn Use current product/product variant ID khi xuất hoặc sao chép sản phẩm, các thẻ sản phẩm/biến thể sản phẩm mới sẽ được tạo tự động dưới định dạng track-id-xxxx cho tất cả sản phẩm được chọn, trong đó xxxx là mã theo dõi của sản phẩm/biến thể sản phẩm ở cửa hàng gốc. Bỏ đánh dấu lựa chọn này nếu bạn không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các thẻ tùy chỉnh mà bạn đã thêm.
Sản phẩm được tải lên trên cửa hàng mới sẽ được gắn thẻ có dạng track-id-XXXX với XXXX là mã theo dõi của sản phẩm. Khi bạn gửi thông tin nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Google và Facebook, hệ thống sẽ dùng mã theo dõi này của sản phẩm để đưa lên trường item_group_id. Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm có nhiều thẻ có dạng track-id-XXXX, hệ thống sẽ lấy thẻ được thêm theo thứ tự lần lượt để đưa lên Google, Facebook.

Ví dụ: Bạn có 1 sản phẩm với thẻ track-id-XXXX ở cửa hàng hiện tại, khi xuất dữ liệu thì hệ thống tạo thêm một thẻ mới có dạng track-id-YYYY. Khi bạn tải tệp chứa thông tin sản phẩm này lên cửa hàng mới, cửa hàng đó sẽ dử dụng track-id-XXXX thay vì track-id-YYYY, bởi thẻ track-id-XXXX đã được tạo trước.

Bài viết liên quanThêm một sản phẩm mới
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm

Cập nhật vào: 16/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!