Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác

ShopBase, PrintBase & PlusBase chính thức cung cấp tính năng mới để hỗ trợ sao chép sản phẩm/chiến dịch của bạn giữa các cửa hàng bạn sở hữu một cách nhanh chóng. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết dưới đây để biết cách sử dụng tính năng này hiệu quả.

Nội dung bài viếtA. Số lượng sản phẩm tối đa được sao chép mỗi ngày
B. Loại sản phẩm có thể được sao chép giữa các loại cửa hàng
C. Cách sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác

A. Số lượng sản phẩm tối đa được sao chép mỗi ngàyĐối với người dùng ShopBase, gói dùng thử (free trial) và các gói đăng ký trả phí định kỳ sẽ tương ứng với số lượng sản phẩm tối đa được sao chép mỗi ngày giữa các cửa hàng. Người bán có thể nâng cấp gói đăng ký để tăng ngưỡng này. Vui lòng truy cập ShopBase Pricing để xem thêm thông tin về các gói đăng ký trả phí định kỳ.

Gói Fulfillment Only: 500 sản phẩm/ngày
Gói Free Trial: 3.000 sản phẩm/ngày
Gói Basic Base: 3.000 sản phẩm/ngày
Gói Standard Base: 6.000 sản phẩm/ngày
Gói Pro Base: 30.000 sản phẩm/ngày

Khi số lượng sản phẩm được tạo trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể tiếp tục quá trình này cho đến ngày hôm sau, hoặc bạn có thể nâng cấp gói đăng ký hiện tại để tăng ngưỡng này.

Đối với người dùng PrintBasePrintHub, số lượng chiến dịch tối đa bạn có thể sao chép mỗi ngày giữa các cửa hàng là 10.000 chiến dịch/ngày.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintHub trên cửa hàng ShopBase, khi số lượng sản phẩm hoặc chiến dịch được thêm trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể thêm chiến dịch mới cho đến ngày hôm sau.
Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintBase, khi số lượng chiến dịch được thêm trong một ngày đạt giới hạn, bạn không thể thêm chiến dịch mới cho đến ngày hôm sau.

Đối với người dùng PlusBase, số lượng sản phẩm tối đa bạn có thể sao chép mỗi ngày giữa các cửa hàng là 10.000 sản phẩm/ngày.

B. Loại sản phẩm có thể được sao chép giữa các loại cửa hàngTrước khi đi vào hướng dẫn cách sao chép sản phẩm/chiến dịch, bạn cần lưu ý về loại sản phẩm có thể được sao chép giữa các loại cửa hàng như sau:


(*): Tất cả các thiết kế có liên quan sẽ được sao chép vào cửa hàng đích.
(**): Tất cả các combo sản phẩm và thiết lập phí vận chuyển có liên quan sẽ được sao chép vào cửa hàng đích.
(***): Tất cả các tệp in và hình ảnh xem trước có liên quan sẽ được sao chép vào cửa hàng đích.

C. Cách sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khácTruy cập trang quản trị của cửa hàng có chứa các sản phẩm/chiến dịch bạn cần sao chép, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) (nếu là cửa hàng ShopBase và PlusBase) hoặc Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns) (nếu là cửa hàng PrintBase).

Chọn các sản phẩm/chiến dịch bạn muốn sao chép sang cửa hàng mới. Bạn có thể tích chọn 1 hoặc tất cả sản phẩm/chiến dịch cùng lúc.

Nhấp vào Thực hiện (Action), chọn Nhập sản phẩm/chiến dịch sang cửa hàng khác (Import product/campaign to another store).

Chọn "Nhập sản phẩm sang cửa hàng khác (Import product/campaign to another store)"
Chọn "Nhập chiến dịch sang cửa hàng khác (Import campaign to another store)"
Tại cửa sổ bật lên Nhập sản phẩm/chiến dịch sang cửa hàng khác (Import product/campaign to another store), chọn cửa hàng đích mà bạn muốn sao chép sản phẩm hoặc chiến dịch sang đó bằng cách bấm vào ô Chọn một cửa hàng (Choose a store).


Trong mục If the importing handle exists, process the import as follows, bạn có thể chọn:

Bỏ qua sản phẩm (Skip the product): Các sản phẩm đã nhập có cùng handles với các sản phẩm hiện có trong cửa hàng đích sẽ được bỏ qua.
Giữ cả hai sản phẩm (Keep both products): Các sản phẩm đã nhập có cùng handles với các sản phẩm hiện có trong cửa hàng đích sẽ được giữ lại. Các handles mới sẽ được phân biệt bằng hậu tố -1.
Ghi đè các sản phẩm hiện có (Override the existing products): Dữ liệu của các sản phẩm được nhập sẽ ghi đè dữ liệu của các sản phẩm hiện có trong cửa hàng đích. Các handles vẫn không thay đổi.

Handle là tiêu đề duy nhất của sản phẩm bằng chữ in thường, dấu gạch ngang và số trong URL cho mỗi trang trên cửa hàng. Tìm hiểu thêm thông tin về Handle trong bài viết này.


Nếu lựa chọn Override the existing products khi sao chép chiến dịch từ PrintHub/PrintBase sang cửa hàng ShopBase/PrintBase khác, dữ liệu của các chiến dịch được nhập sẽ KHÔNG ghi đè dữ liệu của các chiến dịch hiện có trong cửa hàng đích.

Để tạo thẻ track-id-productid hoặc track-id-variantid, chọn Giữ ID sản phẩm / ID biến thể hiện tại trong bảng theo dõi và nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của cửa hàng mục tiêu (Keep current Product ID/Variant in tracking services and product feeds of the targeting store). Lựa chọn này sẽ giữ mã theo dõi sản phẩm cũ khi đồng bộ lên các nền tảng quảng cáo. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết của chúng tôi về cách giữ nguyên mã theo dõi của sản phẩm khi chuyển đổi cửa hàng.


Bằng cách đánh dấu vào lựa chọn này khi xuất hoặc sao chép sản phẩm, các thẻ sản phẩm/biến thể sản phẩm mới sẽ được tạo tự động dưới định dạng track-id-xxxx cho tất cả sản phẩm được chọn, trong đó xxxx là mã theo dõi của sản phẩm/biến thể sản phẩm ở cửa hàng gốc. Bỏ đánh dấu lựa chọn này nếu bạn không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các thẻ tùy chỉnh mà bạn đã thêm.

Sau khi chọn cửa hàng, nhấp vào Nhập (Import).

Bạn có thể truy cập vào cửa hàng đích để kiểm tra tiến độ sao chép sản phẩm/chiến dịch. Tại trang quản trị cửa hàng đích, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) (nếu là cửa hàng ShopBase) hoặc Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns) (nếu là cửa hàng PrintBase). Nhấp vào biểu tượng như trong ảnh bên dưới.


Bạn sẽ thấy tiến trình sao chép như ảnh bên dưới.Bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Tổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase

Cập nhật vào: 10/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!