Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase & PrintBase chính thức cung cấp tính năng mới để hỗ trợ sao chép sản phẩm/chiến dịch của bạn giữa các cửa hàng bạn sở hữu một cách nhanh chóng. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết dưới đây để biết cách sử dụng tính năng này hiệu quả.

Nội dung chính bài viết

A. Số lượng sản phẩm tối đa được sao chép mỗi ngày
B. Loại sản phẩm có thể được sao chép giữa các loại cửa hàng
C. Cách sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác

A. Số lượng sản phẩm tối đa được sao chép mỗi ngày

Đối với người dùng ShopBase, gói dùng thử (free trial) và các gói đăng ký trả phí định kỳ sẽ tương ứng với số lượng sản phẩm tối đa được sao chép mỗi ngày giữa các cửa hàng. Người bán có thể nâng cấp gói đăng ký để tăng ngưỡng này. Vui lòng truy cập ShopBase Pricing để xem thêm thông tin về các gói đăng ký trả phí định kỳ.

Gói Fulfillment Only: 500 sản phẩm/ngày
Gói Free Trial: 3,000 sản phẩm/ngày
Gói Basic Base: 3,000 sản phẩm/ngày
Gói Standard Base: 6,000 sản phẩm/ngày
Gói Pro Base: 30,000 sản phẩm/ngày

Đối với người dùng PrintBase: không có giới hạn về số lượng sản phẩm được sao chép mỗi ngày.

B. Loại sản phẩm có thể được sao chép giữa các loại cửa hàng

Trước khi đi vào hướng dẫn cách sao chép sản phẩm/chiến dịch, bạn cần lưu ý về loại sản phẩm có thể được sao chép giữa các loại cửa hàng như sau:


(*): Tất cả các thiết kế có liên quan sẽ được sao chép vào cửa hàng đích.

C. Cách sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác

Truy cập trang quản trị của cửa hàng có chứa các sản phẩm bạn cần sao chép, đi tới Campaigns (nếu là cửa hàng PrintBase) hoặc Products >> All products (nếu là cửa hàng ShopBase).

Chọn các sản phẩm bạn muốn sao chép sang cửa hàng mới. Bạn có thể tích chọn 1 vài sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm cùng lúc.

Bấm vào Action, chọn Import campaign to another store.


Tại cửa sổ bật lên Import campaign to another store, chọn cửa hàng đích mà bạn muốn sao chép sản phẩm hoặc chiến dịch sang đó bằng cách bấm vào ô Choose a store. Sau khi chọn xong cửa hàng, bấm nút Import.


Để tạo tag track-id-productid, chọn Keep current Product ID in tracking services and product feeds of the targeting store. Điều này sẽ giữ tracking ID trên Facebook và Item Group ID trên Product feeds.


Bạn có thể truy cập vào cửa hàng đích để kiểm tra tiến trình sao chép sản phẩm/chiến dịch. Bằng cách truy cập trang quản trị cửa hàng đích, đi tới Campaigns (nếu là cửa hàng PrintBase) hoặc Products >> All products (nếu là cửa hàng ShopBase). Bấm vào biểu tượng như hình dưới.


Bạn sẽ thấy tiến trình sao chép như hình dưới.


Các bài viết liên quan

Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Các câu hỏi thường gặp về PrintBase
Hiểu về quy định liên quan đến Trademark trên PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!