Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trên trang này:

A. Hiểu về Handle trên ShopBase

B. Cách Handle được tạo ra

A. Hiểu về Handle ShopBase

Handle là tiêu đề duy nhất của sản phẩm bằng chữ in thường, dấu gạch ngang và số trong URL cho mỗi trang trên cửa hàng. Hầu hết các mục trong ShopBase (như sản phẩm, bộ sưu tập, blog, bài viết, menu) đều có Handle. Ví dụ, handle sản phẩm là tên duy nhất cho mỗi sản phẩm. Handle cho "ván trượt tuyết dành cho nữ" phải là ván trượt tuyết dành cho nữ và URL của sản phẩm sẽ là http://yourshop.onshopbase.com/products/wologists-snowboard.

B. Cách handle được tạo

Một sản phẩm có tiêu đề "Máy giặt" sẽ tự động nhận máy giặt. Nếu đã có một sản phẩm có handle máy giặt, handle mới sẽ có gia số. Điều đó có nghĩa là, handle máy giặt mới sẽ được đổi thành washing-machineExEX hoặc washing-machine_scND_Handle cũng xác định URL của các đối tượng khác trên cửa hàng của bạn. Trang Câu hỏi thường gặp có các câu hỏi thường gặp và liên kết của nó sẽ là http://yourshop.onshopbase.com/products/frequently-asked-questions

Thiết kế cửa hàng nên có handle tĩnh để bảo vệ vị trí và tránh các liên kết hỏng. Do đó, phần handle sẽ không được cập nhật tự động sau khi bạn sửa đổi tiêu đề trang. Trong trường hợp bạn muốn cập nhật handle của mình, vui lòng chèn cái mớiBạn cũng có thể chọn chuyển hướng từ URL cũ sang URL mới bằng cách chọn Create a URL redirect. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi handle cũ không được sử dụng cho sản phẩm khác. Ví dụ: để truy cập trực tiếp vào https://johndoe.com/products/washing-machine, bạn phải chắc chắn rằng không có sản phẩm nào khác có handle là washing-machine.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!