Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về Handle và cách Handle được tạo.

Nội dung bài viết

A. Hiểu về Handle trên ShopBase
B. Cách Handle được tạo

A. Hiểu về Handle trên ShopBase

Handle là tiêu đề duy nhất của sản phẩm được viết dưới dạng chữ in thường, cùng với dấu gạch ngang và chữ số trong URL cho mỗi trang trên cửa hàng. Hầu hết các mặt hàng trong ShopBase (ví dụ như sản phẩm, bộ sưu tập, blog, bài viết, menu) đều có Handle. Ví dụ, handle sản phẩm là tên duy nhất cho mỗi sản phẩm. Handle cho sản phẩm "Women's Snowboard" (ván trượt tuyết dành cho nữ) sẽ là womens-snowboard và URL của sản phẩm này sẽ là http://yourshop.onshopbase.com/products/wologists-snowboard.

B. Cách Handle được tạo

Handle là washing-machine (máy giặt) sẽ được tạo tự động khi sản phẩm có tiêu đề "Washing machine" được tạo. Nếu đã có một sản phẩm có handle là washing-machine, handle của sản phẩm mới sẽ được thêm chữ số vào hậu tố, bắt đầu từ số 1. Điều đó có nghĩa là, sản phẩm thứ hai có cùng handle là washing-machine, sẽ có handle được đổi thành washing-machine-1.


Handle cũng xác định URL của các mặt hàng khác trên cửa hàng. Ví dụ, Trang "Frequently Asked Questions" (Câu hỏi thường gặp) sẽ có liên kết là http://yourshop.onshopbase.com/products/frequently-asked-questions.

Bạn nên thiết lập các URL tĩnh trong phần Search engine listing preview để giữ vị trí và tránh các liên kết bị hỏng. Điều này sẽ đảm bảo handle sẽ không được cập nhật tự động sau khi bạn chỉnh sửa tiêu đề trang.


Bạn cũng có thể chọn chuyển hướng từ URL ban đầu sang URL mới bằng cách tích chọn Create a URL redirect. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu handle ban đầu không trùng với các sản phẩm khác. Ví dụ: sản phẩm của bạn có handle ban đầu là washing-machine-1, tùy chọn này chỉ hoạt động khi chỉ sản phẩm đó có handle là washing-machine-1.

Bài viết liên quan

Hiểu về tệp CSV và cách tạo tệp CSV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!