Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm và quản lý tài khoản nhân viên trên ShopBase

Bạn có thể tạo tải khoản tài khoản nhân viên (staff account), quản lý số lượng, phân quyền truy cập của từng tài khoản trên cửa hàng ShopBase để giúp điều hành công việc kinh doanh mà không phải chia sẻ những thông tin mang tính riêng tư cao (ví dụ như hóa đơn và các khoản phí khác).

Nội dung bài viếtA. Các mức độ phân quyền truy cập
B. Thêm tài khoản nhân viên
C. Quản lý tài khoản nhân viên
D. Xóa tài khoản nhân viên

A. Các mức độ phân quyền truy cậpMột tài khoản có thể được phân quyền truy cập theo các mức độ sau:

Owner Permissions: có quyền truy cập không giới hạn tất cả các tính năng, bao gồm quản lý tài khoản và các khoản phí sử dụng trên cửa hàng.

Full Permissions: có quyển truy cập tất cả các tính năng trên trang quản trị, ngoại trừ thông tin về hóa đơn (Billing).

Limited Permissions: chỉ được phân quyền truy cập tới một số tính năng nhất định tùy thuộc vào mục đích của chủ cửa hàng. Ngoài ra, những tính năng không được cấp quyền truy cập vẫn sẽ hiển thị nhưng phần chữ sẽ được làm mờ đi và nhân viên sẽ không thể truy cập để xem các thông tin đó.

Bạn có thể hạn chế quyền truy cập của tài khoản nhân viên để tránh các thao tác làm ảnh hưởng tới cửa hàng như xem phân tích bán hàng hay thay đổi các ứng dụng và cài đặt chung của cửa hàng.
Số lượng tài khoản nhân viên sẽ phụ thuộc vào từng gói dịch vụ mà bạn đăng ký.

B. Thêm tài khoản nhân viênTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Tài khoản (Account).

Trong mục Tài khoản và quyền (Account and permissions), chọn Thêm tài khoản nhân viên (Add staff account).

Điền tài khoản email mà bạn muốn thêm vào mục Tài khoản nhân viên (Staff Accounts). Hệ thống sẽ mặc định phân toàn bộ quyền truy cập cho các tài khoản mới. Bạn có thể chỉnh sửa quyền truy cập tùy thuộc vào mục đích khác nhau bằng cách bỏ tích chọn Tài khảon nhân viên này sẽ có đầy đủ quyền hạn (This staff account will have full permissions). Cụ thể, bạn có thể cấp quyền cho tài khoản nhân viên truy cập vào mục Payment Provider, tại đây họ có thể thêm/ chỉnh sửa/ xóa/ kích hoạt/ hủy kích hoạt các tài khoản thanh toán trên cửa hàng.

Mục Payment Providers được hiển thị bên dưới phần Setting
Đối với quyền truy cập vào Đơn hàng (Orders), nếu bạn muốn tài khoản nhân viên chỉ xem đơn hàng, bỏ tích chọn mục Edit ordersExport orders. Nếu bạn muốn họ có đầy đủ quyền truy cập, tích chọn cả ba mục trong phần Đơn hàng (Orders).

Nhấp vào Gửi lời mời (Send Invite) để hoàn tất quá trình cấp quyền truy cập. Một email thông báo sẽ được gửi đến tài khoản nhân viên bạn đã cấp quyền. Sau khi chấp nhận lời mời và thiết lập các thông tin cần thiết, tài khoản đó sẽ trở thành tài khoản nhân viên của cửa hàng.

Điền các thông tin cần thiết để hoàn tất thiết lập tài khoản nhân viên
Nếu bạn có nhiều hơn một cửa hàng, bạn sẽ phải phân quyền cho từng nhân viên để có thể truy cập vào từng cửa hàng.

C. Quản lý tài khoản nhân viênChủ cửa hàng có thể:

Xem hồ sơ của bạn (View your profile): thay đổi các thông tin chung, ảnh đại diện, mật khẩu, cài đặt thông báo qua email, xác minh địa chỉ email và kiểm tra lịch sử đăng nhập.
Đăng xuất tất cả các tài khoản nhân viên (Log out all staff accounts): đăng xuất tất cả tài khoản nhân viên khỏi cửa hàng. Để truy cập lại, nhân viên sẽ được yêu cầu đăng nhập lại vào cửa hàng.
Thiết lập tài khoản nhân viên: thông tin tài khoản nhân viên sẽ được hiện ra khi khi bạn nhấp chuột vào địa chỉ email của họ. Tại đây, bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo qua email, quyền truy cập vào trang quản trị, lịch sử đăng nhập hay xóa tài khoản của họ.

Nhân viên cửa hàng có thể:

Xem hồ sơ của bạn (View your profile): thay đổi thông tin chung, ảnh đại diện, mật khẩu, cài đặt email và kiểm tra lịch sử đăng nhập.D. Xóa tài khoản nhân viênTrong trường hợp bạn muốn xóa tài khoản nhân viên khỏi trang quản trị cửa hàng:

Nhấp vào tài khoản bạn muốn xóa, đi tới Xóa tài khoản nhân viên (Remove staff account) > Xóa tài khoản nhân viên (Delete staff account).


Một cửa sổ sẽ hiển thị để bạn xác nhận, vui lòng nhập mật khẩu và nhấp vào Xác nhận (Confirm).Bài viết liên quanThiết lập và hoàn thiện hồ sơ ShopBase
Bảo mật tài khoản ShopBase của bạn
Đóng cửa hàng ShopBase của bạn
Chuyển đổi giữa các cửa hàng ShopBase
Các khoản phí và thanh toán
Những điều cần biết về ShopBase Balance

Cập nhật vào: 06/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!