Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhân bản một sản phẩm

Để tiết kiệm thời gian khi bạn thêm một sản phẩm mới, bạn có thể sử dụng tính năng nhân bản để tạo ra một sản phẩm tương tự với sản phẩm đã có. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nhân bản một sản phẩm.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) và nhấp vào sản phẩm mà bạn muốn nhân bản.


Hệ thống dẫn bạn đến trang thông tin chi tiết sản phẩm, bạn nhấp vào Tạo bản sao (Duplicate).


Một hộp thoại mới hiện ra, bạn nhập tên cho sản phẩm mới vào ô trống, đánh dấu tích để chọn Nhân đôi sản phẩm đa phương tiện (Duplicate product medias) nếu bạn muốn sản phẩm mới có ảnh/video giống với sản phẩm được nhân bản. Nhấp vào Tạo bản sao (Duplicate) để tiến hành nhân bản sản phẩm.


Sau đó hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm mới, tại đây bạn có thể thay đổi thông tin sản phẩm mới theo ý muốn của mình.

Nhấp vào Lưu thay đổi (Save changes) khi hoàn thành.

Khi nhân bản một sản phẩm, mọi tệp in hoặc hình ảnh xem trước có liên quan cũng sẽ được sao chép sang sản phẩm mới.

Bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm

Cập nhật vào: 15/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!