Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để tiết kiệm thời gian khi bạn thêm một sản phẩm mới, bạn có thể sử dụng tính năng nhân bản để tạo ra một sản phẩm tương tự với sản phẩm đã có. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nhân bản một sản phẩm.

Hướng dẫn

Từ quản trị viên ShopBase của bạn, chuyển đến All Products.


Nhấp vào sản phẩm mà bạn muốn nhân bản.

Hệ thống dẫn bạn đến trang thông tin chi tiết sản phẩm, bạn nhấp vào Duplicate.


Một hộp thoại mới hiện ra, bạn nhập tên cho sản phẩm mới vào ô trống, đánh dấu tích để chọn Duplicate product images nếu bạn muốn sản phẩm mới có ảnh giống với sản phẩm được nhân bản. Nhấp vào Duplicate để tiến hành nhân bản sản phẩm.


Sau đó hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm mới, tại đây bạn có thể thay đổi thông tin sản phẩm mới theo ý muốn của mình.

Nhấp vào Save changes để lưu các thay đổi.

Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Tìm kiếm và lọc sản phẩm trên trang quản trị ShopBase
Chỉnh sửa sản phẩm
Xóa sản phẩm
Thêm hoặc xóa hình ảnh sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!