Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo tệp in cho các sản phẩm ShopBase

Đối với đơn hàng ShopBase có các sản phẩm cá nhân hóa, bạn sẽ cần tạo tệp in có chứa thiết kế của sản phẩm và các giá trị của tính năng cá nhân hóa. Tệp in có thể được gửi cùng với thông tin đặt hàng cho các nhà cung cấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tệp in cho sản phẩm cá nhân hóa trên ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập tệp in
B. Cách tạo tệp in cho đơn hàng
C. Chỉnh sửa một tệp in đã tạo thành công
D. Lọc các đơn hàng có chứa tệp in
E. Xuất đơn hàng với tệp in
F. Cách tính phí cho tệp in
G. Các câu hỏi thường gặp

A. Thiết lập tệp inTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) và chọn sản phẩm bạn muốn thiết lập tệp in.

Trong mục Cá nhân hóa (Personalization), nhấp vào Tạo tệp in (Create Print file).


Tại trang Create print file, nhấp vào Upload your print template để tải hình ảnh tệp in cho sản phẩm. Hình ảnh tải lên không cần có tính năng cá nhân hóa nào vì tính năng này sẽ được thiết lập trong các bước tiếp theo.Thêm các layers để thiết lập tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm trong mục Lớp (Layers).

Nhấp Thêm chữ (Add text) để thêm layer văn bản. Tính năng Text field, Text area, Radio, và/hoặc Droplist cho phép khách hàng thêm hoặc chọn văn bản có sẵn cho sản phẩm.


Bạn có thể nhấp vào từng layer văn bản để chỉnh sửa Text (văn bản), Size (kích thước font), Color (màu sắc), Location (vị trí), Layer size (kích thước layer), Rotation (xoay) , và Opacity (độ mờ). Bạn có thể chọn font có sẵn hoặc nhấp Tải lên font mới (Add new fonts) để thêm font mới.


Bạn có thể áp dụng hiệu ứng viền văn bản (Stroke) và hiệu ứng uốn cong chữ (Curve) trên layer văn bản. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về các hiệu ứng đặc biệt trên các layers văn bản.


Nhấp Thêm hình ảnh (Add image) để thêm layer hình ảnh. Tính năng Image và/hoặc Picture choice cho phép khách hàng tải hình ảnh hoặc chọn hình ảnh từ danh sách hình ảnh có sẵn.


Bạn có thể nhấp vào từng layer hình ảnh để chỉnh sửa Location (vị trí), Layer size (kích thước layer), Rotation (xoay), và Opacity (độ mờ).


Nếu các layers đã được thiết lập trong trang Create preview từ trước, những layers đó sẽ được đồng bộ với các tệp in, và ngược lại.
Khi các layers mới được cập nhật trong tệp in, bạn có thể đồng bộ các cập nhật này với hình ảnh xem trước bằng cách nhấp vào Update Preview. Sau đó, các layers mới sẽ được căn chỉnh sao cho khớp với hình ảnh mà vẫn giữ nguyên vị trí layer, tránh việc chỉnh sửa nhiều trong hình ảnh xem trước.


Bạn có thể kết hợp các layers thành các nhóm khác nhau để dễ dàng sắp xếp và quản lý, cũng như để tạo các chiến dịch với nhiều phiên bản thiết kế cho khách mua hàng lựa chọn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách nhóm layers.


Thêm các tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm bằng cách nhấp vào nút + trong
mục Custom options và điền tất cả các điều kiện cần thiết. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo các tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm của bạn.


Cho sản phẩm mẫu trong bài viết này, tính năng Text fieldImage cần được tạo ở bước này.


Nhấp Lưu (Save) khi hoàn thành. Tại cửa số pop-up, nhấp Create để tạo tệp in cho sản phẩm.


Tệp in cũng sẽ được tạo tự động cho các đơn hàng chưa được xử lý.
Khi nhân bản một sản phẩm hoặc sao chép một sản phẩm sang một cửa hàng khác, mọi hình ảnh xem trước có liên quan cũng sẽ được sao chép sang sản phẩm mới.

B. Cách tạo tệp in cho đơn hàngTạo tệp in tự động


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Trong mục Tạo tệp in (Print file generating), bật thiết lập Tạo tệp in cho các sản phẩm được cá nhân hóa (Generate Print file for the personalized products).

Sau khi thiết lập này được bật, khi một tệp in được tạo thành công cho một sản phẩm, tệp in cũng sẽ được tạo tự động cho các đơn hàng có sản phẩm đó khi trạng thái thanh toán của đơn hàng là Paid.


Trong trang chi tiết đơn hàng, tệp in đã được tạo thành công cho đơn hàng
Theo mặc định, thiết lập này được bật tự động. Bạn có thể tắt nếu bạn không muốn tệp in được tạo tự động cho mặt hàng cá nhân hóa trong một đơn hàng.
Đối với đơn hàng sử dụng phương thức Thanh toán khi nhận hàng (COD), tệp in sẽ cần được tạo thủ công.
Khi tệp in được tạo cho đơn hàng, bạn có thể nhấp vào:

Preview: để xem trước tệp in.
Download: để tải tệp in.
Edit: để chỉnh sửa chi tiết của tệp in. Vui lòng tham khảo mục C của bài viết này về cách chỉnh sửa một tệp in được tạo thành công.


Tạo tệp in thủ công


Nếu thiết lập Generate Print file for the personalized products được tắt trong mục Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences) > Tạo tệp in (Print file generating), bạn sẽ cần tạo các tệp in theo cách thủ công cho các mặt hàng cá nhân hóa.

Nếu thiết lập này được bật, bạn cũng có thể tạo tệp in theo cách thủ công trước khi trạng thái đơn hàng chuyển thành Paid hoặc nếu phương thức thanh toán đơn hàng là Thanh toán khi nhận hàng (COD).

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All orders) và chọn đơn hàng bạn muốn tạo tệp in.

Trong trang chi tiết đơn hàng, nhấp vào Generate print file.


Bạn cũng có thể tạo tệp in của nhiều đơn hàng bằng cách đi tới Orders > All orders, chọn đơn hàng bạn muốn tạo tệp in và nhấp vào Actions > Generate print file.


Khi tệp in được tạo thành công cho đơn hàng, bạn có thể nhấp vào:

Preview: để xem trước tệp in.
Download: để tải tệp in.
Edit: để chỉnh sửa chi tiết của tệp in. Vui lòng tham khảo mục C của bài viết này về cách chỉnh sửa một tệp in được tạo thành công.C. Chỉnh sửa một tệp in đã tạo thành côngBạn có thể chỉnh sửa tệp in theo yêu cầu của khách hàng hoặc làm cho các lựa chọn cá nhân hóa được hiển thị đẹp mắt trên sản phẩm.

Nếu tệp in được tạo thành công cho một đơn hàng và sau đó được cập nhật trong trang chi tiết sản phẩm (chẳng hạn như đổi tên, thêm hoặc xóa các lựa chọn cá nhân hóa), bạn sẽ không thể chỉnh sửa tệp in đó trong trang chi tiết đơn hàng.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All orders) và chọn đơn hàng có tệp in bạn muốn cập nhật.

Trong trang chi tiết đơn hàng, nhấp vào nút ... và chọn Edit.


Tại đây, bạn có thể thực hiện các thay đổi sau đối với tệp in của mình:

Đối với layer văn bản: Chỉnh sửa văn bản, kích thước, màu sắc, chữ hoa, vị trí, kích thước layer, độ xoay, độ mờ và hiệu ứng. Bạn không thể thay đổi phông chữ.


Đối với layer hình ảnh: Thay thế ảnh, chỉnh sửa vị trí, kích thước layer, độ xoay và độ mờ.D. Lọc các đơn hàng có chứa tệp inTại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders).

Bạn có thể lọc đơn hàng theo trạng thái tệp in bằng cách nhấp vào Thêm bộ lọc (More filters) > Tình trạng tệp in (Print file status).


Chọn Bất kỳ mục nào đang được tạo (Any item is generating) để lọc ra các đơn hàng có ít nhất một tệp in đang được tạo.
Chọn Tất cả các mục đã được tạo (All items are generated) để lọc ra các đơn hàng có các tệp in được tạo thành công cho tất cả các mặt hàng.

E. Xuất đơn hàng với tệp inVui lòng tham khảo bài viết này về cách xuất đơn hàng sang tệp định dạng CSV.

Để xuất các tệp in của sản phẩm trong đơn hàng:

Nhấp vào Đơn hàng với tệp in (Orders with print files) trong mục Mẫu (Export template) để xuất dữ liệu của các đơn hàng chứa các tệp in được tạo thành công.


Nhấp vào Tùy chỉnh các trường xuất (Customize export fields) trong mục Mẫu (Export template) để tùy chỉnh các trường thông tin bạn muốn xuất trong mục Vùng có sẵn (Available fields). Để xuất các tệp in theo đơn hàng, chọn trường Tệp in chi tiết đơn hàng (Lineitem Print file).


Sau khi xuất xong, dữ liệu sẽ được hiển thị trong cột Lineitem Print file của tệp CSV, bao gồm tệp in sản phẩm ở định dạng PNG.

F. Cách tính phí cho tệp inMỗi mặt hàng cá nhân hóa có tệp in được tạo thành công trong một đơn hàng sẽ được tính phí là $0.3.
Phí tệp in được tính trên mỗi thiết kế cho mỗi đơn hàng. Ví dụ: nếu 2 tệp in khác nhau được tạo cho một đơn hàng gồm 2 mặt hàng (lineitem) khác nhau, phí tệp in sẽ tính là $0.6. Tuy nhiên, nếu cùng một tệp in được tạo cho một đơn hàng gồm 2 mặt hàng (lineitem) giống nhau, phí tệp in là $0,3.
Phí tệp in sẽ được trừ vào ShopBase Balance của bạn. Hóa đơn Print file fee collecting sẽ được tạo khi một tệp in mới được tạo.

G. Các câu hỏi thường gặpĐiều gì sẽ xảy ra với tệp in của đơn hàng khi tôi cập nhật tệp in ở trang chi tiết sản phẩm?

Tệp in mới sẽ được áp dụng cho các đơn hàng chưa được tạo tệp in. Các tệp in đã được tạo trước khi thay đổi sẽ không được cập nhật.

Điều gì sẽ xảy ra với tệp in của đơn hàng khi tôi xóa tệp in ở trang chi tiết sản phẩm?

Sau khi xóa, các tệp in sẽ không còn được tạo cho các đơn đặt hàng mới. Các đơn hàng có tệp in được tạo thành công trước đó sẽ được giữ nguyên và các tệp in hiện có sẽ không bị xóa.

Làm thế nào để tôi tạo lại tệp in cho các đơn hàng chưa hoàn thành?

Nếu tệp in được tạo thành công cho một đơn hàng, và sau đó được cập nhật trong trang chi tiết sản phẩm (chẳng hạn như đổi tên, thêm hoặc xóa các lựa chọn cá nhân hóa), bạn sẽ không thể chỉnh sửa tệp in đó trong trang chi tiết đơn hàng (Hãy tham khảo mục C. Chỉnh sửa một tệp in đã tạo thành công để biết thêm chi tiết).
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạo lại tệp in bằng cách xóa tệp in cũ và tạo tệp in mới trong trang chi tiết sản phẩm, sau đó chọn tạo lại tệp in cho đơn hàng.

Mọi thao tác như cập nhật/xóa tệp in và cập nhật tệp in đã tạo thành công sẽ đều được ghi lại trong trang Activity log.

Bài viết liên quanTổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase
Thêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm
Thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBase
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa

Cập nhật vào: 11/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!