Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xuất đơn hàng sang tệp định dạng CSV

Tệp CSV cho phép bạn xuất thông tin đơn hàng, tùy chỉnh đơn hàng bằng hình ảnh, biến thể sản phẩm, SKU sản phẩm, v.v. và xử lý đơn hàng theo cách thủ công. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xuất đơn hàng sang tệp .CSV để có thông tin chi tiết về đơn hàng cũng như lịch sử giao dịch và khiếu nại.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All orders).


Chọn Xuất đơn hàng (Export order) (nếu bạn muốn xuất các đơn hàng ở trang hiện tại, đơn hàng trong phạm vi ngày cụ thể, đơn hàng được chọn, hoặc đơn hàng đang được tìm kiếm, hoặc toàn bộ đơn hàng).


Trong trường hợp bạn muốn xuất những đơn hàng cụ thể, vui lòng tích chọn các đơn hàng đó và nhấp Export order.


Bạn cũng có thể tìm kiếm các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở trên thanh tìm kiếm bằng cách nhập tên đơn hàng, giá, ID giao dịch, tên mặt hàng, tên khách hàng, email khách hàng, SKU biến thể và địa chỉ khách hàng, rồi ấn Export order.


Bạn cũng có thể lọc ra các đơn hàng với các điều kiện khác nhau, và ấn Export order.


Trong cửa sổ mới, thiết lập và tùy chỉnh các đơn hàng để xuất, sau đó nhấp Xuất tới file (Export to file). Trong đó:

Cửa hàng (Store): Chọn cửa hàng bạn muốn xuất đơn hàng.


Xuất (Exports): Chọn các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở mục Xuất (Exports): Trang hiện tại (Current page), Đơn hàng theo ngày (Orders by date), Tất cả đơn hàng (All orders), Đã chọn ... đơn hàng (Selected ... orders), Tìm kiếm hiện tại (Current search). Bằng cách nhấp vào Thêm bộ lọc sản phẩm (Add product filter) và chọn (các) bộ sưu tập và/hoặc (các) thẻ sản phẩm bạn muốn xuất, bạn có thể lọc ra các đơn hàng có chứa các sản phẩm bạn đã chọn.


Bạn có thể lọc ra các đơn hàng có chứa các sản phẩm trong từng bộ sưu tập hoặc các thẻ sản phẩm cụ thể
Xuất dưới dạng (Export as): Chọn loại tệp để xuất thông tin đơn hàng.


Mẫu (Export template): Chọn mẫu tệp để xuất thông tin đơn hàng.

Để xuất thông tin đặt hàng của bạn, nhấp vào Các đơn hàng (Orders).


Để xuất lịch sử giao dịch của các đơn hàng, nhấp Transaction histories.

Tệp được xuất sẽ bao gồm thông tin về khiếu nại đơn hàng (Ngày khiếu nại, lý do khiếu nại, ngày đến hạn, trạng thái) để bạn có thể dễ dàng quản lý đơn hàng, gửi phản hồi bồi hoàn đúng hạn và tránh khiếu nại có thể bị thua.


Nếu bạn muốn tùy chỉnh thông tin trong tệp xuất đơn hàng, nhấp vào Tùy chỉnh các trường xuất (Customize export fields). Chọn thông tin bạn muốn xuất tại mục Vùng có sẵn (Available fields). Bạn cũng có thể chọn nút Lưu mẫu này (Save to template) để các trường đã chọn sẽ được lưu vào một mẫu để sử dụng sau này.

Ví dụ, nếu bạn muốn xuất đơn hàng với các sản phẩm tùy chỉnh, chọn trường Thuộc tính chi tiết đơn hàng (Lineitem Properties).
Để xuất đơn hàng chứa dữ liệu về bộ sưu tập và/hoặc thẻ sản phẩm, tích chọn trường Bộ sưu tập sản phẩm (Product collection) và/hoặc Thẻ sản phẩm (Product tag).


Nếu bạn chọn trường Hình ảnh chi tiết đơn hàng (Lineitem Image) khi tùy chỉnh tệp xuất đơn hàng, các liên kết hình ảnh chỉ hiển thị cho các biến thể mà bạn đã thiết lập hình ảnh trước đó. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách kiểm tra và thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn.
Nhấp Export to file và hệ thống sẽ tự động tải tập tin chứa thông tin đơn hàng đã xuất về thiết bị của bạn.

Bài viết liên quanXử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với Print Hub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 20/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!