Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tệp CSV cho phép bạn xuất thông tin đơn hàng, tùy chỉnh đơn hàng bằng hình ảnh, biến thể sản phẩm, SKU sản phẩm, v.v. và xử lý đơn hàng theo cách thủ công. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xuất đơn hàng sang tệp .CSV để có thông tin chi tiết về đơn hàng cũng như lịch sử giao dịch và khiếu nại.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All orders.


Chọn Export order (nếu bạn muốn xuất các đơn hàng ở trang hiện tại, đơn hàng trong phạm vi ngày cụ thể, đơn hàng được chọn, hoặc đơn hàng đang được tìm kiếm, hoặc toàn bộ đơn hàng).


Trong trường hợp bạn muốn xuất những đơn hàng cụ thể, vui lòng tích chọn các đơn hàng đó và nhấp Export order.


Bạn cũng có thể tìm kiếm các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở trên thanh tìm kiếm bằng cách nhập tên đơn hàng, giá, ID giao dịch, tên mặt hàng, tên khách hàng, email khách hàng, SKU biến thể và địa chỉ khách hàng, rồi ấn Export order.


Bạn cũng có thể lọc ra các đơn hàng với các điều kiện khác nhau, và ấn Export order.


Trong cửa sổ mới, thiết lập và tùy chỉnh các đơn hàng để xuất, sau đó nhấp Export to file. Trong đó:

Store: Chọn cửa hàng bạn muốn xuất đơn hàng.


Exports: Chọn các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở mục Exports. (Current page - các đơn hàng ở trang hiện tại, Orders by date - các đơn hàng trong phạm vi thời gian cụ thể, All orders - tất cả các đơn hàng, Selected ... orders - các đơn hàng được chọn, Current search - các đơn hàng đang được tìm kiếm). Bằng cách nhấp vào Add product filter và chọn (các) bộ sưu tập và/hoặc (các) thẻ sản phẩm bạn muốn xuất, bạn có thể lọc ra các đơn hàng có chứa các sản phẩm bạn đã chọn.


Bạn có thể lọc ra các đơn hàng có chứa các sản phẩm trong từng bộ sưu tập hoặc các thẻ sản phẩm cụ thể
Export as: Chọn loại tệp để xuất thông tin đơn hàng.


Export template: Chọn mẫu tệp để xuất thông tin đơn hàng.

Để xuất thông tin đặt hàng của bạn, nhấp vào Orders.


Để xuất lịch sử giao dịch của các đơn hàng, nhấp Transaction histories.

Tệp được xuất sẽ bao gồm thông tin về khiếu nại đơn hàng (Ngày khiếu nại, lý do khiếu nại, ngày đến hạn, trạng thái) để bạn có thể dễ dàng quản lý đơn hàng, gửi phản hồi bồi hoàn đúng hạn và tránh khiếu nại có thể bị thua.


Nếu bạn muốn tùy chỉnh thông tin trong tệp xuất đơn hàng, nhấp vào Customize export fields. Chọn thông tin bạn muốn xuất tại mục Available fields. Bạn cũng có thể chọn nút Save to template để các trường đã chọn sẽ được lưu vào một mẫu để sử dụng sau này.

Ví dụ, nếu bạn muốn xuất đơn hàng với các sản phẩm tùy chỉnh, chọn trường Lineitem Properties.
Để xuất đơn hàng chứa dữ liệu về bộ sưu tập và/hoặc thẻ sản phẩm, tích chọn trường Product collection và/hoặc Product tag.


Nếu bạn chọn trường Lineitem Image khi tùy chỉnh tệp xuất đơn hàng, các liên kết hình ảnh chỉ hiển thị cho các biến thể mà bạn đã thiết lập hình ảnh trước đó. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách kiểm tra và thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn.
Nhấp Export to file và hệ thống sẽ tự động tải tập tin chứa thông tin đơn hàng đã xuất về thiết bị của bạn.

Bài viết liên quan

Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với Print Hub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!