Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tệp CSV cho phép bạn xuất thông tin đơn hàng, tùy chỉnh đơn hàng bằng hình ảnh, biến thể sản phẩm, SKU sản phẩm, ... và xử lí đơn hàng theo cách thủ công. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xuất đơn hàng sang tệp .CSV để có thông tin chi tiết về đơn hàng cũng như lịch sử giao dịch và khiếu nại.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All orders.


Chọn Export (nếu bạn muốn xuất các đơn hàng ở trang hiện tại, các đơn hàng trong phạm vi ngày cụ thể hoặc toàn bộ đơn hàng).


Trong trường hợp bạn muốn xuất những đơn hàng cụ thể, vui lòng tích chọn các đơn đặt hàng đó và nhấp Export.


Bạn cũng có thể tìm kiếm các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở trên thanh tìm kiếm rồi ấn Export.


Trong cửa sổ mới, thiết lập và tùy chỉnh các đơn hàng để xuất, sau đó nhấp Export to file. Trong đó:


Store: Chọn cửa hàng bạn muốn xuất đơn hàng.
Exports: Chọn các đơn hàng bạn muốn xuất thông tin ở mục Exports. (Current page - các đơn hàng ở trang hiện tại, Orders by date - các đơn hàng trong phạm vi thời gian cụ thể, All orders - tất cả các đơn hàng, Selected ... orders - các đơn hàng được chọn, Current search - các đơn hàng được tìm kiếm)
Export as: Chọn loại tệp để xuất thông tin đơn hàng.
Export template: Chọn mẫu tệp để xuất thông tin đơn hàng.

Để xuất thông tin đặt hàng của bạn, nhấp vào Orders.


Để xuất lịch sử giao dịch của các đơn hàng, nhấp Transaction histories.

Tệp được xuất sẽ bao gồm thông tin về khiếu nại đơn hàng (Ngày khiếu nại, lý do khiếu nại, ngày đến hạn, trạng thái) để bạn có thể dễ dàng quản lý đơn hàng, gửi phản hồi bồi hoàn đúng hạn và tránh khiếu nại có thể bị thua.


Nếu bạn muốn tùy chỉnh thông tin trong tệp xuất đơn hàng, nhấp vào Customize export fields. Chọn thông tin bạn muốn xuất tại mục Available fields. Bạn cũng có thể chọn nút Save to template để các trường đã chọn sẽ được lưu vào một mẫu để sử dụng sau này.


Ví dụ, nếu bạn muốn xuất đơn hàng với các sản phẩm tùy chỉnh, chọn trường Lineitem Properties.
Nhấp Export to file và hệ thống sẽ tự động tải tập tin chứa thông tin đơn hàng đã xuất về thiết bị của bạn.

Bài viết liên quan

Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với Print Hub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Xử lý đơn hàng với CrossPanda
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!