Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xem một đơn hàng

Sau khi khách đặt hàng, tất cả dữ liệu của đơn đặt hàng đó sẽ được lưu trữ trên hệ thống của ShopBase. Những thông tin này bao gồm: tên, số điện thoại, email của khách hàng, trạng thái thanh toán (đã thanh toán/chưa thanh toán/đang chờ xử lý/hoàn tiền), trạng thái đơn hàng (đã hoàn thành/chưa hoàn thành/đang xử lý) và các mốc thời gian xử lý đơn hàng, v.v. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xem, quản lý và cập nhật một đơn hàng trên cửa hàng của bạn.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders). Bên cột phải sẽ hiện ra danh sách tất cả các đơn hàng trên cửa hàng của bạn. Danh sách này hiển thị tên Khách hàng (Customer), Ngày (Date)** đặt hàng, Tình trạng thanh toán (Payment status), Tình trạng fulfillment (Fulfillment status) xử lý đơn hàng, Tổng cộng (Total) số tiền của đơn hàng, ứng với các mã đơn hàng tương ứng. Nhìn vào đây bạn cũng có thể nắm được thông tin sơ bộ của các đơn hàng.


Bạn có thể theo dõi tiến trình của đơn hàng bằng cách nhấp vào từng tabs được tạo mặc định để giúp quản lý đơn hàng tốt hơn. Có tất cả 4 tabs sau:


Tất cả (All): Tất cả các đơn hàng gần đây bao gồm tất cả các trạng thái.
Mở (Open): Đơn hàng có trạng thái open.
Bị giữ (On hold): Đơn hàng đang được giữ bởi khách hàng.
Đã đóng (Closed): Đơn hàng đã được xử lý xong.

Tổng các đơn có trạng thái Mở (Open) = Tất cả các đơn (All) - Đơn bị hủy (Canceled) - Đơn được lưu trữ (Archived)

Bạn có thể nhập thông tin trong thanh Tìm kiếm đơn hàng (Search order) để tìm đơn hàng mong muốn. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm đơn hàng qua các thông tin như Tên đơn hàng (Order name), Giá đặt hàng (Order price), ID giao dịch (Transaction ID), Line item name (Tên mặt hàng), Tên khách hàng (Customer name), Email khách hàng (Customer email)SKU biến thể (Product SKU).


ShopBase còn cung cấp các bộ lọc giúp bạn tìm kiếm đơn hàng tại các cửa hàng khác nhau. Nhấp vào Thêm bộ lọc (More filters) để có thêm lựa chọn lọc đơn hàng:


Cửa hàng hiện tại (Current store)
Tình trạng (Status) - Trạng thái đơn hàng
Tình trạng thanh toán (Payment status)
Kênh bán (Sales channel)
Mã theo dõi (Tracking number)
Có mã theo dõi (Have tracking number)
Product mapping - Liên kết sản phẩm)
Trạng thái xử lý (Fulfillment status)
Dịch vụ hậu cần (Fulfillment services)
Loại sản phẩm (Product type)
Product vendor - Nhà cung cấp sản phẩm
Lineitem products - Dòng sản phẩm
SKU mục hàng (Lineitem SKU)
Ngày đặt hàng (Order date)
Ngày hoàn tiền (Refund date)
Ngày xử lý (Fulfillment date)
Lựa chọn tùy chỉnh (Custom option)
Quốc gia đặt hàng (Order country)
Trạng thái bồi hoàn (Chargeback and inquiry status)
Khách hàng (Customer)
Nguy cơ đơn hàng (Order risk)
Thẻ (Tag)
Tình trạng tệp tin (Print file status)

Khi lọc đơn hàng bằng các bộ lọc đã chọn, bạn có thể lưu chế độ xem đơn hàng hiện tại của mình dưới dạng tab cố định cùng với các tab mặc định để dễ dàng truy cập sau này. Vui lòng nhấp vào nút Lưu bộ lọc hiện tại (Save current filter), bạn có thể nhập tên của bộ lọc tùy chỉnh của mình, sau đó nhấp vào Lưu (Save).


Sau khi bộ lọc tùy chỉnh được lưu lại, bạn có thể quay lại và chỉnh sửa tên của bộ lọc này hoặc xóa đi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa bộ lọc hiện tại (Edit current filter) và chọn bộ lọc phù hợp.


Nếu bạn muốn xem tất cả các mặt hàng của một đơn hàng, nhấp vào biểu tượng mũi tên thả xuống bên cạnh đơn hàng đó.


Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xem chi tiết. Thông tin chi tiết của đơn hàng sẽ được hiển thị tại trang tiếp theo.Bài viết liên quanXem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!