Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi khách đặt hàng, tất cả dữ liệu của đơn đặt hàng đó sẽ được lưu trữ trên hệ thống của ShopBase. Những thông tin này bao gồm: tên, số điện thoại, email của khách hàng, trạng thái thanh toán (đã thanh toán/chưa thanh toán/đang chờ xử lý/hoàn tiền), trạng thái đơn hàng (đã hoàn thành/chưa hoàn thành/đang xử lý) và các mốc thời gian xử lý đơn hàng, v.v. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xem, quản lý và cập nhật một đơn hàng trên cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All Orders. Bên cột phải sẽ hiện ra danh sách tất cả các đơn hàng trên cửa hàng của bạn. Danh sách này hiển thị tên khách hàng (Customer name), ngày đặt hàng (Date), tình trạng thanh toán (Payment status), tình trạng xử lý đơn hàng (Fulfillment status), số tiền của đơn hàng (Total) ứng với các mã đơn hàng tương ứng. Nhìn vào đây bạn cũng có thể nắm được thông tin sơ bộ của các đơn hàng.


Bạn có thể theo dõi tiến trình của đơn hàng bằng cách nhấp vào từng tabs được tạo mặc định để giúp quản lý đơn hàng tốt hơn. Có tất cả 4 tabs sau:


All: Tất cả các đơn hàng gần đây bao gồm tất cả các trạng thái.
Open: Đơn hàng có trạng thái open.
On hold: Đơn hàng đang được giữ bởi khách hàng.
Closed: Đơn hàng đã được xử lý xong.

Tổng các đơn có trạng thái Open = Tất cả các đơn (All) - Đơn bị hủy (Canceled) - Đơn được lưu trữ (Archived)

Bạn có thể nhập thông tin trong thanh tìm kiếm Search order để tìm đơn hàng mong muốn. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm đơn hàng qua các thông tin như Order name (Tên đơn hàng), Order price (Giá đơn hàng), Transaction ID (Mã giao dịch), Line item name (Tên mặt hàng), Customer name (Tên khách hàng), Customer email (Email khách hàng) và Product SKU (SKU sản phẩm).


ShopBase còn cung cấp các bộ lọc giúp bạn tìm kiếm đơn hàng tại các cửa hàng khác nhau. Nhấp vào More filters để có thêm lựa chọn lọc đơn hàng:


Current store (cửa hàng hiện tại)
Status (trạng thái đơn hàng)
Payment status (trạng thái thanh toán)
Sales channel (kênh bán hàng)
Tracking number (loc theo mã theo dõi đơn hàng)
Have tracking number (đơn hàng có/không có mã theo dõi)
Product mapping (liên kết sản phẩm)
Fulfillment status (trạng thái xử lý đơn hàng)
Fulfillment services(dịch vụ xử lý đơn hàng)
Product type (loại sản phẩm)
Product vendor (nhà cung cấp sản phẩm)
Lineitem products (dòng sản phẩm)
Lineitem SKU (mã SKU)
Order date (ngày đặt hàng)
Refund date (ngày hoàn tiền)
Fulfillment date (ngày xử lý đơn hàng)
Custom option (tính năng cá nhân hóa)
Order country (quốc gia mà khách hàng đặt hàng)
Chargeback and inquiry status (tình trạng hoàn đơn và khiếu nại)
Customer (thông tin email khách hàng)
Order risk (các đơn hàng bị cho là gian lận)
Tag (thẻ)
Print file status (trạng thái tệp in)

Khi lọc đơn hàng bằng các bộ lọc đã chọn, bạn có thể lưu chế độ xem đơn hàng hiện tại của mình dưới dạng tab cố định cùng với các tab mặc định để dễ dàng truy cập sau này. Vui lòng nhấp vào nút Save current filter, bạn có thể nhập tên của bộ lọc tùy chỉnh của mình, sau đó nhấp vào Save để lưu.


Sau khi bộ lọc tùy chỉnh được lưu lại, bạn có thể quay lại và chỉnh sửa tên của bộ lọc này hoặc xóa đi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào Edit current filter và chọn bộ lọc phù hợp.


Nếu bạn muốn xem tất cả các mặt hàng của một đơn hàng, nhấp vào biểu tượng mũi tên thả xuống bên cạnh đơn hàng đó.


Nhấp vào đơn hàng bạn muốn xem chi tiết. Thông tin chi tiết của đơn hàng sẽ được hiển thị tại trang tiếp theo.Bài viết liên quan

Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!