Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt trên layer văn bản cho sản phẩm cá nhân hóa của ShopBase

Giờ đây, bạn có thể tạo các layers văn bản với các hiệu ứng đặc biệt như hiệu ứng viền văn bản (Stroke) và hiệu ứng uốn cong chữ (Curve) trực tiếp trên hình ảnh xem trước (preview image)tệp in (print file) của ShopBase. Các layers này có thể xem trước trực tiếp trên trang sản phẩm và tệp in của cửa hàng. Điều này giúp bạn có thể tạo ra nhiều thiết kế đa dạng và độc đáo hơn cho các sản phẩm cá nhân hóa của mình, nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng doanh thu của cửa hàng.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) và nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.


Tại trang chi tiết sản phẩm, đi tới mục Cá nhân hoá (Personalization) và nhấp vào Tạo hình ảnh xem trước (Create Preview image) hoặc Tạo hình in (Create print file).


Trên trang chỉnh sửa, tạo hình ảnh xem trước (preview image), hoặc tệp in (print file) cho sản phẩm. Để tạo layer văn bản, nhấp vào Add text và chỉnh sửa các mục Text (văn bản), Font (phông chữ), Size (kích thước), Color (màu sắc), Letter case (chữ viết hoa), Location (vị trí), Rotation (độ xoay), Opacity (độ mờ) tùy theo mong muốn.


Đi tới mục Effects. Bạn sẽ tìm thấy 2 hiệu ứng đặc biệt: StrokeCurve.


Để thêm hiệu ứng viền văn bản vào layer văn bản, nhấp vào nút + trong mục Stroke.


Sau đó, điều chỉnh kích thước, màu sắc và độ mờ theo mong muốn.


Để thêm hiệu ứng uốn cong chữ vào layer văn bản, nhấp vào nút + trong mục Curve.


Sau đó, sử dụng thanh điều chỉnh ở phía dưới để thay đổi độ uốn cong của văn bản.


Để xóa một hiệu ứng, nhấp vào nút thùng rác.


Tiếp tục tạo các chi tiết còn lại của chiến dịch cá nhân hóa và khởi chạy chiến dịch đó lên cửa hàng.

Khi chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa được bật trên cửa hàng, khách hàng có thể xem trước sản phẩm với các hiệu ứng đặc biệt được bổ sung trong thiết kế của bạn như sau:

Hiệu ứng viền văn bản (Stroke)
Hiệu ứng uốn cong chữ (Curve)
Hiện tại, tính năng này không hỗ trợ cho các layers văn bản được tải lên từ tệp .PSD.

Bài viết liên quanTổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase
Thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBase
Tạo tệp in cho các sản phẩm ShopBase

Cập nhật vào: 06/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!