Bài viết này cũng có sẵn trong:
Giờ đây, bạn có thể tạo các layers văn bản với các hiệu ứng đặc biệt như hiệu ứng viền văn bản (Stroke) và hiệu ứng uốn cong chữ (Curve) trực tiếp trên hình ảnh xem trướctệp in của ShopBase. Các layers này có thể xem trước trực tiếp trên trang sản phẩm và tệp in của cửa hàng. Điều này giúp bạn có thể tạo ra nhiều thiết kế đa dạng và độc đáo hơn cho các sản phẩm cá nhân hóa của mình, nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng doanh thu của cửa hàng.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products và nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.


Tại trang chi tiết sản phẩm, đi tới Personalization và nhấp vào Create Preview image hoặc Create print file.


Trên trang chỉnh sửa, tạo hình ảnh xem trước hoặc tệp in](https://help.shopbase.com/vi/article/tao-tep-in-cho-cac-san-pham-shopbase-1lhee7v/) cho sản phẩm. Để tạo layer văn bản, nhấp vào Add text và chỉnh sửa các mục Text (văn bản), Font (phông chữ), Size (kích thước), Color (màu sắc), Letter case (chữ viết hoa), Location (vị trí), Rotation (độ xoay), Opacity (độ mờ) tùy theo mong muốn.


Đi tới mục Effects. Bạn sẽ tìm thấy 2 hiệu ứng đặc biệt
: StrokeCurve.


Để thêm hiệu ứng viền văn bản vào layer văn bản, nhấp vào nút + trong mục Stroke.


Sau đó, điều chỉnh kích thước, màu sắc và độ mờ theo mong muốn.


Để thêm hiệu ứng uốn cong chữ vào layer văn bản, nhấp vào nút + trong mục Curve section.


Sau đó, sử dụng thanh điều chỉnh ở phía dưới để thay đổi độ uốn cong của văn bản.


Để xóa một hiệu ứng, nhấp vào nút thùng rác.

https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/df8398a9e0c06000/35_1stgagt.png)
Tiếp tục tạo các chi tiết còn lại của chiến dịch cá nhân hóa và khởi chạy chiến dịch đó lên cửa hàng.

Khi chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa được bật" class="csh-markdown csh-markdown-image"></a><br class=Tiếp tục tạo các chi tiết còn lại của chiến dịch cá nhân hóa và khởi chạy chiến dịch đó lên cửa hàng.

Khi chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa được bật" loading="lazy"/>
trên cửa hàng, khách hàng có thể xem trước sản phẩm với các hiệu ứng đặc biệt được bổ sung trong thiết kế của bạn như sau:

Hiệu ứng viền văn bản (Stroke)
Hiệu ứng uốn cong chữ (Curve)
Hiện tại, tính năng này không hỗ trợ cho các layers văn bản được tải lên từ tệp .PSD.

Bài viết liên quan

Tổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase

Thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBase

Tạo tệp in cho các sản phẩm ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!