Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBase

Việc có hình ảnh xem trước của sản phẩm sẽ giúp khách hàng hình dung sản phẩm cá nhân hóa một cách dễ dàng hơn trước khi quyết định mua hàng. Điều này sẽ khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn, tăng tỉ lệ chuyển đổi của cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm cá nhân hóa trên ShopBase.
Mọi thao tác như cập nhật/xóa tệp in và cập nhật tệp in đã tạo thành công sẽ đều được ghi lại trong trang Activity log.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBase
B. Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa

A. Thiết lập hình ảnh xem trước cho các sản phẩm ShopBaseĐể tạo hình ảnh xem trước cho các sản phẩm cá nhân hóa, bạn cần tải hình ảnh xem trước, tạo các layers cá nhân hóa và thiết lập các lựa chọn cá nhân hóa như trong hướng dẫn dưới đây:

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products) và chọn sản phẩm bạn muốn tạo hình ảnh xem trước.

Tại mục Cá nhân hóa (Personalization), nhấp vào Tạo hình ảnh xem trước (Create preview image).


Trong trang Create preview, nhấp vào Upload your preview image để tải hình ảnh xem trước cho sản phẩm. Hình ảnh tải lên không cần có tính năng cá nhân hóa nào vì tính năng này sẽ được thiết lập trong các bước tiếp theo.Thêm các layers để thiết lập tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm trong mục Lớp (Layers).

Nhấp Thêm chữ (Add text) để thêm layer văn bản. Tính năng Text field, Text area, Radio, và/hoặc Droplist cho phép khách hàng thêm hoặc chọn văn bản có sẵn cho sản phẩm.


Bạn có thể nhấp vào từng layer văn bản để chỉnh sửa Text (văn bản), Size (kích thước font), Color (màu sắc), Location (vị trí), Layer size (kích thước layer), Rotation (xoay), và Opacity (độ mờ). Bạn có thể chọn font có sẵn hoặc nhấp Tải lên font mới (Add new fonts) để thêm font mới.


Bạn có thể áp dụng hiệu ứng viền văn bản (Stroke) và hiệu ứng uốn cong chữ (Curve) trên layer văn bản. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về các hiệu ứng đặc biệt trên các layers văn bản.


Nhấp Thêm hình ảnh (Add image) để thêm layer hình ảnh. Tính năng Image và/hoặc Picture choice cho phép khách hàng tải hình ảnh hoặc chọn hình ảnh từ danh sách hình ảnh có sẵn.


Bạn có thể nhấp vào từng layer hình ảnh để chỉnh sửa Location (vị trí), Layer size (kích thước layer), Rotation (xoay), và Opacity (độ mờ).


Tại sản phẩm mẫu trong bài viết này, khách hàng có thể tải hình ảnh và viết tên của chính họ lên sản phẩm. Do đó, một layer hình ảnh và một layer văn bản sẽ được tạo trong bước này.


Các layers được tạo trong trang Create preview sẽ được đồng bộ với Print file (tệp in).
Khi các layers mới được cập nhật trong hình ảnh xem trước, bạn có thể đồng bộ các cập nhật này với tệp in bằng cách nhấp vào Update Print file. Sau đó, các layers mới sẽ được căn chỉnh sao cho khớp với hình ảnh mà vẫn giữ nguyên vị trí layer, tránh việc chỉnh sửa nhiều trong tệp in.


Đối với lựa chọn cá nhân hóa khó có thể nhìn thấy trong hình ảnh xem trước (ví dụ: tính năng chỉnh sửa văn bản trên tay áo - phần này bị ẩn trong hình ảnh xem trước), bạn có thể ẩn layer của tính năng đó bằng cách nhấp vào biểu tượng "con mắt". Khách hàng vẫn có thể tùy chỉnh các layers này như bình thường, nhưng họ sẽ không thể xem trước chúng. Ngoài ra, layer này vẫn có thể nhìn thấy trong tệp in của sản phẩm.


Bạn có thể kết hợp các layers thành các nhóm khác nhau để dễ dàng sắp xếp và quản lý, cũng như để tạo các chiến dịch với nhiều phiên bản thiết kế cho khách mua hàng lựa chọn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách nhóm layers.


Thêm các lựa chọn cá nhân hóa cho sản phẩm bằng cách nhấp vào nút + trong mục Custom options và điền các điều kiện cần thiết. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm.


Tại sản phẩm mẫu trong bài viết này, tính năng Text fieldImage cần được tạo ở bước này.


Nhấp Lưu (Save) khi hoàn thành. Nếu bạn muốn tạo Print file (tệp in) cho sản phẩm, nhấp vào Next, create Print file. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo tệp in cho sản phẩm ShopBase.


Khi nhân bản một sản phẩm hoặc sao chép một sản phẩm sang một cửa hàng khác, mọi hình ảnh xem trước có liên quan cũng sẽ được sao chép sang sản phẩm mới.

B. Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóaCó hai chế độ xem trước cho các sản phẩm có tính năng cá nhân hóa:

Instant live preview: hình ảnh sẽ được hiển thị ngay lập tức trên mockup sản phẩm.
Live preview button: hình ảnh sẽ được hiển thị khi nhấp vào nút Preview your design.

Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa

Bài viết liên quanTổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase
Thêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm
Tạo tệp in cho các sản phẩm ShopBase
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa

Cập nhật vào: 11/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!