Bài viết này cũng có sẵn trong:
Đối với các sản phẩm có tính năng cá nhân hóa, việc thiết lập chế độ xem trước sẽ giúp khách hàng hình dung được những thay đổi sẽ được thể hiện như thế nào trên sản phẩm trong thực tế. Điều này sẽ khuyến khích khách hàng mua sản phẩm nhiều hơn, giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi cho cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập chế độ xem trước cho các sản phẩm có tính năng cá nhân hóa.

Nội dung bài viết

A. Các chế độ xem trước cho sản phẩm cá nhân hóa
B. Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa
C. Lưu ý với hình ảnh xem trước của các chiến dịch cá nhân hóa PrintBase và PrintHub

A. Các chế độ xem trước cho sản phẩm cá nhân hóa

Có hai chế độ xem trước cho các sản phẩm có tính năng cá nhân hóa:

Instant live preview: hình ảnh sẽ được hiển thị ngay lập tức trên mockup sản phẩm.


Live preview button: hình ảnh sẽ được hiển thị khi nhấp vào nút Preview your design.
B. Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store >> Preferences.

Đánh dấu vào ô Enable preview for personalized campaigns để bật chế độ xem trước cho các sản phẩm có tính năng cá nhân hóa. Chọn một trong ba chế độ xem trước là Instant live preview (các thay đổi sẽ được áp dụng ngay trên mockup sản phẩm), Live preview button (các thay đổi sẽ được áp dụng sau khi bạn bấm nút Preview your design), Use both Instant live preview and Live preview button (sử dụng cả hai chế độ trên).Chế độ xem trước sẽ giúp cập nhật ngay thay đổi trên sản phẩm
Nhấn Save để lưu.

C. Lưu ý với hình ảnh xem trước của các chiến dịch cá nhân hóa PrintBase và PrintHub

Các tệp .PSD có thể được sử dụng để tạo chiến dịch PrintBase và ShopBase (PrintHub). Nếu tệp PSD của chiến dịch sử dụng các hiệu ứng phức tạp mà web không hỗ trợ như curved texts, mask patterns, v.v., thì tính năng xem trước sẽ không được bật cho chiến dịch đó. Do đó, nếu bạn muốn bật tính năng xem trước thì khi thiết kế bạn không nên chọn các tính năng như text layer với hiệu ứng, hình ảnh xoay, text layer tùy chọn.

Hiệu ứng Photoshop mà PrintBase Live Preview chưa hỗ trợ

Bài viết liên quan

Tổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Thêm tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm
Tạo tính năng cá nhân hóa cho sản phẩm bằng tệp CSV
Thêm tiêu đề và mô tả cho cửa hàng
Xóa mật khẩu để khách truy cập vào cửa hàng
Thêm mã code tùy chỉnh khác để tối ưu hoạt động cửa hàng
Thêm các mã theo dõi vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!