Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Những ý tưởng thiết kế được hỗ trợ trong chiến dịch cá nhân hóa

Để bắt kịp với xu hướng cá nhân hóa sản phẩm đang ngày càng phát triển, PrintBase, PlusBase & ShopBase cung cấp các tính năng tích hợp để khách hàng có thể thêm văn bản, tải và chọn hình ảnh lên sản phẩm, v.v. và hỗ trợ chế độ xem trước để giúp hình dung sản phẩm thực tế dễ dàng hơn. Đây là một cách hữu hiệu để tạo ra các sản phẩm cá nhân hóa giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi cho cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê những ý tưởng thiết kế được hỗ trợ cho chiến dịch cá nhân hóa PrintBase, PlusBase & ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Cá nhân hóa sản phẩm là gì?
B. Các loại chiến dịch cá nhân hóa được hỗ trợ

A. Cá nhân hóa sản phẩm là gì?Cá nhân hóa sản phẩm cho phép khách mua hàng tùy chỉnh văn bản, tải hoặc chọn hình ảnh để in lên sản phẩm tùy theo sở thích. Trên PrintBase, PlusBase và ShopBase, bạn có thể thiết lập các chiến dịch với các ý tưởng cá nhân hóa được liệt kê dưới đây.

B. Các loại chiến dịch cá nhân hóa được hỗ trợTùy chỉnh văn bản: Khách hàng thêm văn bản vào thiết kế của sản phẩm.

Nếu bạn muốn khách hàng tự thêm văn bản trên sản phẩm, chẳng hạn như tên của các thành viên trong gia đình, tên của vật nuôi hoặc tên riêng của họ tùy theo ý muốn: Bạn có thể sử dụng tính năng Text fieldText area.
Nếu bạn muốn tạo sẵn các văn bản để khách hàng lựa chọn, như là các khẩu hiệu, thông điệp, lời nhắn để khách hàng lựa chọn: Bạn có thể sử dụng tính năng DroplistRadio.

Chiến dịch mẫu cho phép khách hàng tùy chỉnh văn bản.


Các kí tự được sử dụng:

Các kí tự: A-Z, a-z, dấu cách, dấu gạch nối (-), dấu gạch dưới (_).
Các số: 0-9, số âm.
Các kí tự đặc biệt: dấu câu (, . : ! ?), các kí tự khác (~ @ # $ % ^ & * ( ) + = [ ] { } \ / | " ').

Lưu ý bạn cần chọn phông chữ có hỗ trợ các ký tự này trước khi khởi chạy chiến dịch.
Các ký tự không được liệt kê ở trên sẽ được coi là ký tự không hợp lệ và khách hàng không thể mua hàng khi sử dụng các ký tự không hợp lệ này.

Tải hình ảnh lên thiết kế: Khách hàng có thể tải hình ảnh tùy ý từ máy tính, điện thoại lên thiết kế. Loại sản phẩm này phù hợp với các chiến dịch dạng ảnh kỉ niệm gia đình, ngày cưới, hẹn hò, v.v.. Với loại cá nhân hóa này, bạn có thể sử dung tính năng Image.

Chiến dịch mẫu cho phép khách hàng tải hình ảnh và tùy chỉnh văn bản.

.
Chọn hình ảnh có sẵn do người bán cung cấp: Khách hàng cũng có thể chọn hình ảnh từ danh sách hình ảnh và văn bản có sẵn do người bán cung cấp, thay vì tự thêm theo cách thủ công. Tính năng này phù hợp với các chiến dịch phức tạp trong đó khách hàng có thể chọn ký tự, màu tóc, giới tính, v.v.. từ các tùy chọn bạn thiết kế. Với loại cá nhân hóa này, bạn cần tải hình ảnh clipart và sử dụng tính năng Picture choice.

Chiến dịch mẫu cho phép khách hàng chọn hình ảnh, văn bản có sẵn.


Ẩn hoặc hiển thị một layer: Khách hàng có thể chọn ẩn hoặc hiển thị một layer hoặc nhiều layers trong thiết kế của sản phẩm. Với loại cá nhân hóa này, bạn cần sử dung tính năng Checkbox.

Chiến dịch mẫu sử dụng tính năng Checkbox

Hiển thị các lựa chọn cá nhân hóa khi khách hàng bấm chọn: Bạn có thể thiết lập điều kiện để hiển thị các lựa chọn cá nhân hóa dựa theo thông tin khách hàng cung cấp. Ví dụ, trong chiến dịch mẫu sử dụng logic có điều kiện này, khi chọn màu da của người phụ nữ là "Tan", chỉ những cliparts của váy trên màu da ngăm được hiển thị.

Chiến dịch mẫu sử dụng logic có điều kiện.


Chọn số lượng ký tự/chi tiết được cá nhân hóa (với nhiều phiên bản thiết kế): Bằng cách gộp các layers thành các nhóm khác nhau, bạn có thể tạo chiến dịch với nhiều phiên bản thiết kế cho khách mua hàng lựa chọn. Ví dụ: các chiến dịch cá nhân hóa cho phép khách mua hàng chọn số lượng hình ảnh chú chó trên sản phẩm.

Chiến dịch mẫu với nhiều phiên bản thiết kế.


Custom Art (Thiết kế tùy chỉnh): dịch vụ Custom Art hỗ trợ người bán thiết kế các chiến dịch cá nhân hóa với các ý tưởng thiết kế phức tạp và độc đáo. Bạn có thể sử dụng các chiến dịch mẫu, sau đó đội ngũ thiết kế của chúng tôi sẽ thiết kế lại các sản phẩm cá nhân hóa trước khi tiến hành xử lý đơn hàng.

Chiến dịch mẫu với Custom Art.


Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch của bạn.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch
Tạo chiến dịch mới
Thiết lập cliparts cho các chiến dịch cá nhân hóa
Thiết lập logic có điều kiện cho các chiến dịch cá nhân hóa
Giới thiệu về thiết kế tùy chỉnh (Custom Art)
Câu hỏi thường gặp & Khắc phục sự cố về chiến dịch
Tạo lựa chọn cá nhân hóa cho chiến dịch

Cập nhật vào: 16/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!