Bài viết này cũng có sẵn trong:
Chiến dịch bao gồm một mặt hàng hoặc một bộ sưu tập các sản phẩm. Để đăng bán sản phẩm trên cửa hàng, bạn cần phải khởi chạy chiến dịch. Chiến dịch có thể chứa nhiều mặt hàng, với màu sắc và giá cả khác nhau. PrintBase và ShopBase hỗ trợ hình thức kinh doanh Print-on-Demand với các tính năng tích hợp để tạo ra các sản phẩm thiết kế độc đáo và có tính chuyển đổi cao. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và quản lý các chiến dịch POD với PrintBase và ShopBase.

Nội dung bài viết

Tạo chiến dịch

Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Cách tạo và đồng bộ hóa các thiết kế sản phẩm của chiến dịch
Nhân bản một chiến dịch
Nhân bản hàng loạt một chiến dịch
Hiểu về các trạng thái của chiến dịch trên PrintBase & ShopBase
Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác
Thêm chiến dịch vào PrintBase bằng tệp CSV
Tải thiết kế cho chiến dịch được nhập vào cửa hàng PrintBase

Chiến dịch cá nhân hóa

Những ý tưởng thiết kế được hỗ trợ trong chiến dịch cá nhân hóa PrintBase & ShopBase
Tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho chiến dịch PrintBase & ShopBase
Chuẩn bị tệp cho loại cá nhân hóa Picture choice đúng tiêu chuẩn
Thiết lập cliparts cho các chiến dịch cá nhân hóa của PrintBase & ShopBase
Thiết lập logic có điều kiện cho các chiến dịch cá nhân hóa của PrintBase & ShopBase
Hướng dẫn tạo chiến dịch cá nhân hóa hình cặp đôi với PrintBase & ShopBase
Tạo nhóm layer để sử dụng trong chiến dịch cá nhân hóa PrintBase & ShopBase
Hướng dẫn: Tạo chiến dịch cá nhân hóa với nhiều phiên bản thiết kế
Giới thiệu về thiết kế tùy chỉnh (Custom Art) trong PrintBase & PrintHub
Tạo thiết kế tùy chỉnh (Custom Art) với PrintBase & PrintHub

Cài đặt chiến dịch

Lựa chọn và sắp xếp thứ tự mockup sản phẩm trên PrintBase & ShopBase
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa
Chỉ định nhân viên tham gia chiến dịch để phân tích hiệu suất trên PrintBase
Chỉnh sửa và nhóm các mô tả cho biến thể sản phẩm trên PrintBase & PrintHub
Chỉnh sửa tính năng cá nhân hóa cho chiến dịch PrintBase và PrintHub
Thiết lập phí vận chuyển cho các sản phẩm PrintBase

Câu hỏi thường gặp & Khắc phục sự cố

Số lượng chiến dịch tối đa được thêm vào cửa hàng PrintBase & ShopBase mỗi ngày
Câu hỏi thường gặp & Khắc phục sự cố về chiến dịch
Mẹo giảm dung lượng tệp .PSD cho chiến dịch POD trên PrintBase & ShopBase

Bài viết liên quan

Tổng quan về PrintBase
Tổng quan về Print Hub
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!