Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với PrintBase, giờ đây bạn có thể gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch cụ thể để hệ thống tạo dữ liệu về tổng số sản phẩm một nhân viên bán được và tổng doanh thu mỗi nhân viên tạo ra. Có hai loại tài khoản nhân viên để chủ cửa hàng PrintBase thêm vào: tài khoản nhân viên bình thường và tài khoản nhân viên ảo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch trên PrintBase chỉ trong một vài bước.

Nội dung chính bài viết

A. Gắn tài khoản nhân viên và vai trò của họ với một chiến dịch trên PrintBase
B. Gắn tài khoản nhân viên ảo và vai trò của họ với một chiến dịch trên PrintBase
C. Gắn tài khoản nhân viên/nhân viên ảo và vai trò của họ với hàng loạt chiến dịch trên PrintBase

A. Gắn tài khoản nhân viên và vai trò của họ với một chiến dịch trên PrintBase

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thêm tài khoản nhân viên vào cửa hàng.

Thêm tài khoản nhân viên vào chiến dịch ngay khi tạo chiến dịch mới

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo một chiến dịch mới. Khi bạn thực hiện đến bước chỉnh sửa thông tin chiến dịch trước khi ra mắt chiến dịch, vui lòng cuộn xuống phần Staff, tại đây bạn chọn tài khoản nhân viên trên cửa hàng trong menu đổ xuống thứ hai và điền vai trò (hoặc bộ phận) của nhân viên đó ở trường ô trống thứ nhất.

Bấm Add staff để thêm nhân viên mới.


Thêm tài khoản nhân viên vào chiến dịch cũ

Hướng dẫn

Từ trang quản trị PrintBase, đi tới Campaigns >> All campaigns.

Bấm chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm tài khoản nhân viên.

Bên cột phải trang chỉnh sửa thông tin chiến dịch, bạn tìm phần Staff, tại đây bạn chọn tài khoản nhân viên trên cửa hàng trong menu đổ xuống thứ hai và điền vai trò (hoặc bộ phận) của nhân viên đó ở trường ô trống thứ nhất.


Nhấn Save changes để lưu.

B. Gắn tài khoản nhân viên ảo và vai trò của họ với một chiến dịch trên PrintBase

Tài khoản nhân viên ảo (hay còn gọi là Virtual staff account) được xây dựng để giúp chủ cửa hàng tạo tài khoản nhân viên trên cửa hàng dành cho nhân viên không có quyền truy cập quản trị cửa hàng (do giới hạn số tài khoản nhân viên có thể thêm trên cửa hàng) nhưng vẫn cần tính toán năng suất làm việc của họ. Tính năng này cho phép chủ cửa hàng có thể phân tích hiệu suất của thành viên trong nhóm khi đặt vai trò cho họ trên cửa hàng là tài khoản nhân viên ảo và gắn tài khoản nhân viên ảo này với các chiến dịch cụ thể trên cửa hàng. Hiệu suất của tài khoản ảo đó sẽ được hiển thị trên trang phân tích lợi nhuận như tài khoản nhân viên bình thường.

Lưu ý:

Người có tài khoản nhân viên ảo không thể đăng nhập vào cửa hàng cho đến khi họ được chủ sở hữu cửa hàng mời qua email.

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản nhân viên ảo trên PrintBase. Sau khi tạo tài khoản nhân viên ảo xong, bạn có thể thực hiện gắn tài khoản nhân viên ảo này và chỉ định vai trò của họ đối với các chiến dịch trên PrintBase như những nhân viên bình thường (đã được hướng dẫn ở mục A).

Tạo tài khoản nhân viên ảo từ mục Settings

Hướng dẫn

Từ trang quản trị PrintBase, đi tới Settings. Bấm vào Account.


Lăn xuống phần Virtual staff của mục Account and permissions, bấm vào Create a virtual staff.


Một hộp thoại hiện ra, tại đây bạn điền tên nhân viên và email của họ rồi ấn Add để thêm nhân viên vào cửa hàng.Tạo tài khoản nhân viên ảo từ trang chỉnh sửa chiến dịch

Hướng dẫn

Từ trang quản trị PrintBase, đi tới Campaigns >> All campaigns.

Bấm chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm tài khoản nhân viên.

Bên cột phải trang chỉnh sửa thông tin chiến dịch, bạn tìm phần Staff, tại đây bạn chọn Create a virtual staff trong menu đổ xuống thứ hai.


Một hộp thoại hiện ra, tại đây bạn điền tên nhân viên và email của họ rồi ấn Add để thêm nhân viên vào cửa hàng.


Sau đó tên nhân viên ảo mới được thêm đã hiển thị trong menu đổ xuống thứ hai, bạn điền vai trò (hoặc bộ phận) của nhân viên đó ở trường ô trống thứ nhất.


Nhấn Save changes để lưu.

C. Gắn tài khoản nhân viên/nhân viên ảo và vai trò của họ với hàng loạt chiến dịch trên PrintBase

Phần A và B hướng dẫn bạn gắn nhân viên và vai trò của họ với từng chiến dịch trên PrintBase. Trong trường hợp bạn muốn gắn nhân viên và vai trò của họ với hàng loạt chiến dịch trên PrintBase thì việc thao tác như phần A hoặc B có thể gây mất thời gian. Trong phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ cập nhật hàng loạt Bulk Update để thực hiện gắn nhân viên và vai trò của họ với hàng loạt chiến dịch trên PrintBase chỉ trong một vài bước.

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo một cập nhật chỉnh sửa hàng loạt. Ở bước số 3 của bài viết, trong menu thả xuống thứ nhất bạn chọn Assign staff, bạn chọn nhân viên ở menu thả xuống thứ ba và vai trò của họ đối với các chiến dịch trong trường ô trống thứ hai. Sau đó tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo như hướng dẫn của bài viết.Các bài viết liên quan

Đọc báo cáo phân tích lợi nhuận cửa hàng
Mở trang phân tích cửa hàng
Hiểu các chỉ số trong trang phân tích cửa hàng
Mở trang phân tích bán hàng PrintBase
Cài đặt để PrintBase cập nhật chi phí từ tài khoản quảng cáo Facebook của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!