Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch trên PrintBase

Với PrintBase, giờ đây bạn có thể gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch cụ thể để hệ thống tạo dữ liệu về tổng số sản phẩm một nhân viên bán được và tổng doanh thu mỗi nhân viên tạo ra. Có hai loại tài khoản nhân viên để chủ cửa hàng PrintBase thêm vào: tài khoản nhân viên thường và tài khoản nhân viên ảo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch trên PrintBase chỉ trong một vài bước đơn giản.

Nội dung bài viếtA. Gắn tài khoản nhân viên thường và vai trò của họ với một chiến dịch trên PrintBase
B. Gắn tài khoản nhân viên ảo và vai trò của họ với một chiến dịch trên PrintBase

A. Gắn tài khoản nhân viên thường và vai trò của họ với một chiến dịch trên PrintBaseVui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thêm tài khoản nhân viên vào cửa hàng.

Thêm tài khoản nhân viên vào chiến dịch ngay khi tạo chiến dịch mớiVui lòng tham khảo bài viết này để biết cách tạo một chiến dịch mới.

Khi chỉnh sửa chi tiết của chiến dịch, cuộn xuống phần Nhân viên (Staff), tại đây bạn chọn tài khoản nhân viên trên cửa hàng trong menu đổ xuống thứ hai và điền vai trò (hoặc bộ phận) của nhân viên đó ở trường ô trống thứ nhất.

Nhấp vào Thêm Nhân Viên (Add Staff) để thêm nhân viên mới.


Thêm tài khoản nhân viên vào chiến dịch hiện cóTừ trang quản trị PrintBase, đi tới Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns). Chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm tài khoản nhân viên.

Bên cột phải trang chỉnh sửa thông tin chiến dịch, bạn tìm phần Nhân Viên (Staff), tại đây bạn chọn tài khoản nhân viên trên cửa hàng trong menu đổ xuống thứ hai và điền vai trò (hoặc bộ phận) của nhân viên đó ở trường ô trống thứ nhất.


Nhấn Lưu thay đổi (Save changes) để lưu.

B. Gắn tài khoản nhân viên ảo và vai trò của họ với một chiến dịch trên PrintBaseTài khoản nhân viên ảo (Virtual staff account) được xây dựng để giúp chủ cửa hàng tạo tài khoản nhân viên trên cửa hàng dành cho nhân viên không có quyền truy cập quản trị cửa hàng (do giới hạn số tài khoản nhân viên có thể thêm trên cửa hàng) nhưng vẫn cần tính toán năng suất làm việc của họ. Tính năng này cho phép chủ cửa hàng có thể phân tích hiệu suất của thành viên trong nhóm khi đặt vai trò cho họ trên cửa hàng là tài khoản nhân viên ảo và gắn tài khoản nhân viên ảo này với các chiến dịch cụ thể trên cửa hàng. Hiệu suất của tài khoản ảo đó sẽ được hiển thị trên trang phân tích lợi nhuận như tài khoản nhân viên thường.

Người có tài khoản nhân viên ảo không thể đăng nhập vào cửa hàng cho đến khi họ được chủ sở hữu cửa hàng mời qua email. Sau khi tạo tài khoản nhân viên ảo xong, bạn có thể thực hiện gắn tài khoản nhân viên ảo này và chỉ định vai trò của họ đối với các chiến dịch trên PrintBase như những nhân viên thường (đã được hướng dẫn ở mục A).

Tạo tài khoản nhân viên ảo từ mục SettingsTừ trang quản trị PrintBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Tài khoản (Account).


Kéo xuống mục Tài khoản và quyền (Account and permissions), tại Tài khoản nhân viên ảo (Virtual staff accounts), nhấp vào Tạo nhân viên ảo (Create virtual staff).


Một hộp thoại hiện ra, tại đây bạn điền tên nhân viên và email của họ, sau đó chọn Thêm (Add) để thêm nhân viên vào cửa hàng.


Tạo tài khoản nhân viên ảo từ trang chỉnh sửa chiến dịchTừ trang quản trị PrintBase, đi tới Chiến dịch (Campaigns) > Tất cả chiến dịch (All campaigns). Chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm tài khoản nhân viên.

Bên cột phải trang chỉnh sửa thông tin chiến dịch, bạn tìm phần Nhân Viên (Staff), tại đây bạn chọn Tạo nhân viên ảo (Create virtual staff) trong menu đổ xuống thứ hai.


Một hộp thoại hiện ra, tại đây bạn điền tên nhân viên và email của họ rồi ấn Thêm (Add) để thêm nhân viên vào cửa hàng. Nhấn Lưu thay đổi (Save changes) để lưu.Bài viết liên quanThêm và quản lý tài khoản nhân viên trên ShopBase

Cập nhật vào: 23/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!