Bài viết về: Thư viện thiết kế
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập cliparts cho các chiến dịch cá nhân hóa của PrintBase & ShopBase

Hình ảnh clipart là một bộ hình ảnh được tạo sẵn mà người mua hàng có thể chọn theo ý muốn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo, chỉnh sửa và thiết lập hình ảnh clipart cho các chiến dịch cá nhân hóa của PrintBase và ShopBase.Nội dung bài viếtA. Tạo thư mục clipart
B. Chỉnh sửa thư mục clipart
C. Quản lý các nhóm clipart
D. Thiết lập cliparts cho các tính năng cá nhân hóa của chiến dịch

A. Tạo thư mục clipartTại trang quản trị PrintBase, đi tới Library > Cliparts.


Nếu bạn sử dụng PrintHub trên ShopBase, tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > PrintHub > Library > Cliparts.


Nhấp Create folder.


Tại trang New clipart folder, nhập tên của clipart.


Nếu bạn muốn phân loại các thư mục clipart của mình thành các nhóm khác nhau, hãy nhập tên nhóm mới hoặc chọn một tên hiện có. Bạn cũng có thể dễ dàng tạo và quản lý các nhóm clipart bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần C.


Nếu bạn muốn tải hình ảnh cliparts về kiểu tóc lên hệ thống và phân loại chúng, hãy tạo hoặc chọn nhóm Hairstyle và nhập tên của kiểu tóc, chẳng hạn như Long hairstyle hoặc Black hairstyle.

Kéo thả thiết kế vào mục Cliparts hoặc tải lên từ máy tính của bạn.


Nhấp Save change để lưu thay đổi.

Bạn cũng có thể tạo các thư mục clipart tại trang Campaign editor. Tại Custom options > chọn loại Picture choice > Select a Clipart folder > Add a clipart folder.B. Chỉnh sửa thư mục clipartBạn có thể chỉnh sửa tên cliparts và thay đổi thumbnail (hình xem trước) của nó.

Tại trang quản trị PrintBase, đi tới Library > Cliparts.


Nếu bạn sử dụng PrintHub trên ShopBase, tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > PrintHub > Library > Cliparts.


Chọn thư mục clipart bạn muốn sửa.

Trong trang mới, bạn có thể thay đổi tên, nhóm thư mục clipart, tên của các hình ảnh clipart theo mong muốn.


Nhấp Add more cliparts để tải lên nhiều hình ảnh hơn cho thư mục clipart.


Nhấp vào menu thả xuống để sắp xếp các hình ảnh clipart. Có 5 cách để sắp xếp các hình ảnh clipart: Manual (thủ công), Clipart title A-Z (tiêu đề từ A-Z), Clipart title Z-A (tiêu đề từ Z-A), Newest (mới nhất), và Oldest (cũ nhất). Thứ tự sắp xếp này cũng sẽ được áp dụng trên trang cửa hàng của bạn.


Bạn cũng có thể sắp xếp thứ tự clipart bằng cách nhấp và kéo thả clipart đến vị trí mong muốn. Bằng cách đó, các hình ảnh clipart sẽ được tự động sắp xếp theo cách thủ công (Manual).


Bạn cũng có thể chọn hình ảnh clipart, nhấp vào Action và chọn:

Move to top để di chuyển hình ảnh clipart đã chọn lên đầu danh sách.
Move to bottom để di chuyển hình ảnh clipart đã chọn xuống cuối danh sách.
Move to position và nhập thứ tự vị trí để di chuyển hình ảnh clipart đã chọn đến vị trí mong muốn.


Trong trang sản phẩm, các hình ảnh clipart sẽ được hiển thị từ trái sang phải theo thứ tự tương ứng từ trên xuống dưới trong quản trị cửa hàng của bạn.

Trong mục Thumbnail, nhấp Upload another one để đổi thumbnail (hình xem trước) cho clipart.


Nhấp vào nút thùng rác để xóa hình ảnh clipart.


Nhấp Save change để lưu thay đổi.

C. Quản lý các nhóm clipartTại trang quản trị PrintBase, đi tới Library > Cliparts.


Nếu bạn sử dụng PrintHub trên ShopBase, tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Print Hub > Library > Cliparts.


Đi tới tab Clipart groups.


Tại đây, bạn có thể tạo một nhóm clipart mới bằng cách nhấp vào Create group.


Trong trang New clipart group, nhập tên của nhóm clipart.


Nhấp vào Select existing clipart folders để thêm một thư mục clipart hiện có vào nhóm clipart mới.


Trong hộp thoại, tất cả các thư mục clipart chưa được sắp xếp vào một nhóm sẽ được hiển thị. Bạn có thể tìm tên thư mục clipart trên thanh tìm kiếm. Sau đó, tích chọn để thêm thư mục vào nhóm.


Nhấp vào Add new clipart folder để tạo một thư mục mới. Lặp lại các bước trong phần A để tạo thư mục clipart mới. Sau khi nhấp vào Save changes, thư mục mới tạo sẽ được tự động thêm vào nhóm clipart.


Nhấp vào menu thả xuống để sắp xếp các hình ảnh clipart. Có 5 cách để sắp xếp các hình ảnh clipart: Manual (thủ công), Clipart title A-Z (tiêu đề từ A-Z), Clipart title Z-A (tiêu đề từ Z-A), Newest (mới nhất), và Oldest (cũ nhất). Thứ tự sắp xếp này cũng sẽ được áp dụng trên trang cửa hàng của bạn.


Bạn cũng có thể sắp xếp thứ tự clipart bằng cách nhấp và kéo thả clipart đến vị trí mong muốn. Bằng cách đó, các hình ảnh clipart sẽ được tự động sắp xếp theo cách thủ công (Manual).


Bạn cũng có thể chọn hình ảnh clipart, nhấp vào Action và chọn:

Move to top để di chuyển hình ảnh clipart đã chọn lên đầu danh sách.
Move to bottom để di chuyển hình ảnh clipart đã chọn xuống cuối danh sách.
Move to position và nhập thứ tự vị trí để di chuyển hình ảnh clipart đã chọn đến vị trí mong muốn.


Nhấp vào nút thùng rác để xóa thư mục clipart khỏi nhóm.


Trong danh sách các nhóm clipart, bạn có thể xóa một hoặc nhiều nhóm bằng cách tích chọn và nhấp vào Action > Delete clipart groups.


Nhấp vào một nhóm clipart để tiến hành chỉnh sửa. Sau đó, lặp lại các bước từ 4 đến 9 để chỉnh sửa theo mong muốn. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Save changes.

D. Thiết lập cliparts cho các tính năng cá nhân hóa của chiến dịchTrước khi bắt đầu, vui lòng hoàn thành các bước cần thiết trong phần A và B của bài viết này để tạo chiến dịch với PrintBase & ShopBase (PrintHub).

Sau khi chọn các sản phẩm, hãy tải lên thiết kế của bạn và thực hiện các thay đổi theo hướng dẫn trong phần A và B của bài viết này, tạo một lựa chọn cá nhân hóa mới là Picture choice, và điền các thông tin cần thiết.


Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho chiến dịch.

Tại Cliparts, chọn Show all cliparts in a clipart Folder hoặc Show a droplist of clipart Group to let buyer choose first.


Tại How to show cliparts, chọn Show with Thumbnail images nếu bạn muốn người mua hàng xem hình ảnh clipart trước khi chọn hoặc Show a droplist with Clipart names nếu bạn chỉ muốn hiển thị tên của cliparts.


Trong trường hợp bạn muốn hiển thị tất cả các tùy chọn có sẵn trên cửa hàng:

Chọn Show all cliparts in a clipart Folder tại mục Cliparts để tìm kiếm/chọn thư mục bạn muốn hiển thị.


Trên trang cửa hàng sẽ hiển thị như ảnh này

Trong trường hợp có nhiều picture choices, dẫn đến việc trang sản phẩm của bạn dài, bạn có thể:

Chọn Show a droplist of clipart Group to let buyer choose first tại mục Cliparts để hiển thị cliparts theo từng thư mục. Sau đó chọn thư mục clipart cho tính năng cá nhân hóa của bạn, hoặc chọn Add a clipart folder để tạo thư mục clipart mới.


Trên trang cửa hàng sẽ hiển thị như ảnh này

Chọn Show all cliparts in a clipart Folder trong mục Cliparts để tìm kiếm/chọn thư mục bạn muốn hiển thị. Sau đó chọn Show a droplist with Clipart names tại mục How to show cliparts để hiển thị các tùy chọn dưới dạng danh sách thả xuống với tên clipart.


Trên trang cửa hàng sẽ hiển thị như ảnh này

Lưu ý nên chọn cùng một nhóm cho tất cả hình ảnh clipart để hiển thị.

Khi chiến dịch được tạo, chọn Continue để thiết lập thêm thông tin (ví dụ: giá bán, mô tả chiến dịch, tiêu đề, thẻ (tag), v.v..), và khởi chạy chiến dịch. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết tại phần D và E trong bài viết này.

Bài viết liên quanCác câu hỏi thường gặp về PrintBase
Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Thiết lập logic có điều kiện cho các chiến dịch PrintBase & ShopBase của bạn
Chuẩn bị tệp cho loại cá nhân hóa Picture choice đúng tiêu chuẩn
Hiểu về quy định liên quan đến Trademark trên PrintBase
Quản lý campaign trên PrintBase

Cập nhật vào: 24/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!