Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể lựa chọn hình ảnh mockup từ thư viện của chúng tôi và sắp xếp thứ tự của những mockup này để hiển thị trên trang sản phẩm của cửa hàng PrintBase và ShopBase.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị PrintBase, đi tới Catalog.


Nếu bạn sử dụng ứng dụng PrintHub của ShopBase, tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > PrintHub > Catalog.


Trong sản phẩm bạn muốn cập nhật mockup, nhấp vào nút ˅ và chọn Select mockup.


Bạn cũng có thể cập nhật trực tiếp mockup sản phẩm trong cửa sổ chỉnh sửa khi tạo chiến dịch mới bằng cách nhấp vào Update mockup trong mục Mockups.


Trong cửa sổ bật lên, bạn có thể:

Nhấp vào từng ảnh để chọn hoặc bỏ chọn ảnh mockup.


Kéo và thả hình ảnh để sắp xếp thứ tự mockup.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Thay đổi sẽ KHÔNG được áp dụng với những chiến dịch được tạo trước khi cập nhật mockup cho sản phẩm.
Khi một chiến dịch được sao chép hoặc sao chép hàng loạt, những mockup của chiến dịch đó sẽ được hiển thị theo thiết lập của mockup hiện có.

Bài viết liên quan

Tổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!