Bài viết này cũng có sẵn trong:
Thiết lập logic có điều kiện cho các tính năng cá nhân hóa là một cách hữu hiệu để rút ngắn danh sách tùy chọn của bạn. Điều này sẽ giúp bạn thu thập thông tin cá nhân hóa của người mua hàng một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập logic có điều kiện cho các chiến dịch cá nhân hóa của PrintBase & ShopBase.

Hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, vui lòng hoàn thành các bước cần thiết trong bài viết này để tạo chiến dịch cá nhân hóa của PrintBase & ShopBase (PrintHub).

Trước tiên, bạn nên tạo tất cả tính năng cá nhân hóa cho thiết kế của mình để thiết lập logic có điều kiện (ví dụ: tên, tóc, màu da, v.v.).

Ví dụ: có ba loại tông màu da cho phụ nữ trong thiết kế sản phẩm của bạn (Sáng, Ngăm và Đậm). Đầu tiên, hãy tạo tính năng cá nhân hóa Picture choice cho tông màu da cho phụ nữ (bao gồm: Light, Tan, và Dark). Sau đó, tạo 3 tính năng cá nhân hóa Picture choice cho váy tương ứng với tông màu da.Nhấp vào biểu tượng hai mũi tên trong tính năng cá nhân hóa được đặt làm điều kiện để bắt đầu thiết lập logic.

Trong trường hợp này, hãy nhấp vào biểu tượng hai mũi tên trong tùy chỉnh làn da của người phụ nữ.Trong cài đặt mới, hãy chọn các điều kiện và thao tác cho logic có điều kiện.

Một điều kiện phải được đặt là is equal to (bằng) hoặc is not equal to (không bằng) giá trị tùy chọn. Bạn có thể đặt nhiều điều kiện cho mỗi câu trả lời.Chọn tùy chọn sẽ hiển thị dựa trên (các) điều kiện.Trong trường hợp này, thiết lập When an answer of Woman's skin is equal to Light, then show Woman's dress - Light skin. Với thiết lập này, nếu người mua hàng chọn Light, thì tùy chọn tương ứng cho Woman's dress - Light skin sẽ tự động hiển thị cùng với các hình ảnh xem trước để người mua hàng dễ hình dung về sản phẩm.Bạn cũng có thể sử dụng Radio và Droplist để thiết lập logic có điều kiện. Ví dụ: bạn có thể thiết lập danh sách thả xuống về chủ đề quần áo mà người mua hàng muốn có trong thiết kế (váy, áo phông với quần jean, suits…). Sau đó, nếu họ chọn váy, các lựa chọn hình ảnh tương ứng về váy sẽ được hiển thị.

Logic có điều kiện cho một tính năng cá nhân hóa chỉ có thể được đặt cho các tính năng khác được đặt bên dưới trong danh sách.

Khi chiến dịch đã được tạo, chọn Continue để thiết lập thêm thông tin (ví dụ: giá ưu đãi, mô tả chiến dịch, tiêu đề, thẻ (tag), v.v.), và khởi chạy chiến dịch. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết tại phần D và E trong bài viết nàyBài viết liên quan

Các câu hỏi thường gặp về PrintBase
Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Hướng dẫn tạo chiến dịch cá nhân hóa hình cặp đôi với PrintBase & ShopBase
Thiết lập các clipart cho các chiến dịch PrintBase & ShopBase của bạn
Chuẩn bị tệp cho loại cá nhân hóa Picture choice đúng tiêu chuẩn
Hiểu về quy định liên quan đến Trademark trên PrintBase
Quản lý campaign trên PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!